��EMAITIJOS KOLEGIJA

 

 • Duomenys apie mokslo darbuotoj etatus
 • Tyrj pasiskirstymas pagal amiaus grupes
 • Tarptautiniai mokslinink mainai
 • Usienio mokslinink vizitai
 • Dalyvavimas tarptautinse programose
 • Sutartys
 • Institucijos svarbiausios mokslins veiklos kryptys
 • Mokslo produkcija
 • Doktorantai
 • Unikali mokslin aparatra bei ranga
 • Sukurt ir eksploatuojam institucijoje (padalinyje)
      duomen bank, informacini fond sraas
 • Silomos mokslins paslaugos, ekspertizs, gaminiai
 • Sukurtos ir panaudotos naujos technologijos
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studij institucij pateiktomis ataskaitomis Mokslo ir studij institucij mokslin ir su ja susijusi kita veikla