Botanikos institutas

 

 • Duomenys apie mokslo darbuotojų etatus
 • Tyrėjų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
 • Tarptautiniai mokslininkų mainai
 • Užsienio mokslininkų vizitai
 • Dalyvavimas tarptautinėse programose
 • Sutartys
 • Institucijos svarbiausios mokslinės veiklos kryptys
 • Mokslo produkcija
 • Doktorantai
 • Unikali mokslinė aparatūra bei įranga
 • Sukurtų ir eksploatuojamų institucijoje (padalinyje)
      duomenų bankų, informacinių fondų sąrašas
 • Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės, gaminiai
 • Sukurtos ir panaudotos naujos technologijos
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“