UNIVERSITETAI

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai
  Mokslininkų etatai
Mokslo produkcija (vienetai)

2079

3647

1170

1873

2505

  Monografijos

39

81

28

10

23

  ISI straipsniai

0

0

545

401

1256

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

 

Universitetas yra aukštoji mokykla, kurioje vyrauja universitetinės studijos ir studentų daugumą sudaro studijuojantieji pagal universitetines studijų programas, atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos magistrantūros bei doktorantūros studijos ir (ar) plėtojama aukšto lygio profesionali meno veikla bei yra meno aspirantūra.

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“