KOLEGIJOS

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

266,77

332,97

89,99

105,57

293,17

  Mokslininkų etatai

9,12

26,25

16,49

10,12

29,46

Mokslo produkcija (vienetai)

23

146

19

21

96

  Monografijos

0

0

0

1

0

  ISI straipsniai

0

0

1

0

2

Tarptautiniai projektai (vienetai)

0

0

0

1

1

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

8

0

7

10

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

2

4

0

12

3

 

Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinės studijos ir studentų daugumą sudaro studijuojantieji pagal neuniversitetines studijų programas, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (ar) taikomoji mokslinė veikla arba profesionalus menas.

ALYTAUS KOLEGIJA

KAUNO KOLEGIJA

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

KLAIPĖDOS KOLEGIJA

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA

LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA

ŠIAULIŲ KOLEGIJA

STASIO ŠALKAUSKIO KOLEGIJA (RELIGIJOS STUDIJŲ KOLEGIJA)

UTENOS KOLEGIJA

VILNIAUS KOLEGIJA

VILNIAUS STATYBOS IR DIZAINO KOLEGIJA

VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA

ŽEMAITIJOS KOLEGIJA

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“