VALSTYBĖS MOKSLO INSTITUTAI

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

271,00

46,00

509,00

265,28

207,37

  Mokslininkų etatai

210,00

29,00

382,25

221,75

136,87

Mokslo produkcija (vienetai)

669

118

526

628

346

  Monografijos

25

1

1

7

4

  ISI straipsniai

2

3

210

45

66

Tarptautiniai projektai (vienetai)

5

17

41

42

43

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

87

3

52

124

44

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

96

11

34

91

24

 

Valstybės mokslo institutas yra mokslinių tyrimų įstaiga, steigiama, kad atliktų Lietuvos ūkiui ir kultūrai bei tarptautiniam bendradarbiavimui svarbius ilgalaikius tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kuriems reikia specializuotų mokslininkų grupių, duomenų sankaupų bei specializuotos eksperimentinės įrangos. Kartu su aukštosiomis mokyklomis valstybės mokslo institutas rengia mokslininkus, padeda rengti specialistus. Valstybės mokslo institutų mokslinių tyrimų kryptis tvirtina Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu, parengtu išnagrinėjus Lietuvos mokslo tarybos bei suinteresuotų valstybės institucijų pasiūlymus.

Biochemijos institutas

Biotechnologijos institutas

Botanikos institutas

Chemijos institutas

Fizikos institutas

Geologijos ir geografijos institutas

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos istorijos institutas

Lietuvos miškų institutas

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

Lietuvos žemdirbystės institutas

Matematikos ir informatikos institutas

Puslaidininkių fizikos institutas

Socialinių tyrimų institutas

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“