VALSTYBĖS MOKSLO ĮSTAIGOS

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

0,00

61,55

0,75

14,25

66,75

  Mokslininkų etatai

0,00

25,45

1,00

15,00

17,25

Mokslo produkcija (vienetai)

0

38

0

33

2

  Monografijos

0

1

0

0

0

  ISI straipsniai

0

1

0

5

0

Tarptautiniai projektai (vienetai)

0

12

0

0

2

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

14

0

0

12

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

10

0

0

17

 

Mokslo įstaigos pagrindinė veikla yra moksliniai tyrimai. Valstybės mokslo įstaigos steigiamos, kad atliktų ūkio ir kultūros plėtrai svarbius taikomuosius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus ir (ar) plėtotų eksperimentinę gamybą, rengtų moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas įmonėms, valstybės ir kitoms institucijoms.

Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Higienos institutas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institutas

Lietuvos tekstilės institutas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

Teisės institutas

Valstybinis informacinės technologijos institutas

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“