KOLEGIJOS

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

27,85

80,57

32,85

43,50

94,86

  Mokslininkų etatai

2,00

2,70

6,61

5,75

11,52

Mokslo produkcija (vienetai)

0

0

0

0

0

  Monografijos

0

0

0

0

0

  ISI straipsniai

0

0

0

0

0

Tarptautiniai projektai (vienetai)

0

1

0

0

2

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

0

0

0

6

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

1

0

0

2

 

Kolegija yra aukštoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinės studijos ir studentų daugumą sudaro studijuojantieji pagal neuniversitetines studijų programas, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (ar) taikomoji mokslinė veikla arba profesionalus menas.

ALYTAUS KOLEGIJA1

KAUNO KOLEGIJA1

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

KLAIPĖDOS KOLEGIJA1

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA1

LIETUVOS JŪREIVYSTĖS KOLEGIJA1

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA1

PANEVĖŽIO KOLEGIJA1

ŠIAULIŲ KOLEGIJA

STASIO ŠALKAUSKIO KOLEGIJA1

UTENOS KOLEGIJA1

VILNIAUS KOLEGIJA1

VILNIAUS STATYBOS IR DIZAINO KOLEGIJA1

VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA1

ŽEMAITIJOS KOLEGIJA1

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“