UNIVERSITETAI

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

1305,15

2039,25

925,07

1271,73

1382,89

  Mokslininkų etatai

761,30

1236,09

710,29

947,26

1078,14

Mokslo produkcija (vienetai)

2079

3647

1170

1873

2505

  Monografijos

39

81

28

10

23

  ISI straipsniai

0

0

545

401

1256

Tarptautiniai projektai (vienetai)

15

52

62

57

129

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

20

16

15

23

106

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

41

64

16

82

67

 

Universitetas yra aukštoji mokykla, kurioje vyrauja universitetinės studijos ir studentų daugumą sudaro studijuojantieji pagal universitetines studijų programas, atliekami moksliniai tyrimai, organizuojamos magistrantūros bei doktorantūros studijos ir (ar) plėtojama aukšto lygio profesionali meno veikla bei yra meno aspirantūra.

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA1

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJA

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

VILNIAUS UNIVERSITETAS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“