Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

Š

 • daktaras Lidija Šabajevaitė
   Disertacija: Istorijos mokslas Vilniaus Stepono - Batoro universitete (1919-1939m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Gintarė Šabajevienė
   Disertacija: Obelų fotosintezės rodiklių ir morfogenezės procesų valdymas intensyviuose soduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Vaidotas Šabanas
   Disertacija: Sąveikaujančių šilumos pernašos procesų vandens lašuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Šabasevičienė
   Disertacija: Jono Vaitkaus režisūros modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.11.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Helmutas Šabasevičius
   Disertacija: XIX a. lietuvos teatro dailė ir jos funkcionavimas to meto Lietuvos kultūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Pranciškus Viktoras Šabasevičius
   Disertacija: Komjaunuoliško pareigingumo kaip visuomeninio aktyvumo sąlygos ugdymas kaimo vidurinėse mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.06.19
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Šablevičienė
   Disertacija: Katijoninio krakmolo sandarus įtaka flokuliacinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Bronius Šablevičius
   Disertacija: Erelio žuvininko veisimasis, ekologijos elgsena ir apsaugos Lietuvoje strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Šablevičiūtė
   Disertacija: Žvaigždžių spiečiai Andromedos galaktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrius Šablinskas
   Disertacija: Reaktyviosios galios planavimas ir valdymas elektros rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Šablinskas
   Disertacija: Lizuojančio fermentinio preparato iš BACILUS SUBTILIS SK-52 gavimo technologija ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.19
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • daktaras Ramūnas Šablinskas
   Disertacija: Lygiagrečiųjų algoritmų tyrimas paskirstytos atminties lygiagretiesiems kompiuteriams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.29
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Romualdas Šablinskas
   Disertacija: 1, 2, 3, 4-tetrahidro-3oksi-hbenzochinolino darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Valdas Šablinskas
   Disertacija: Sferinių ir ilgagrandžių karboninių rūgščių molekulių vibraciniai spektrai, sąveikos ir dinamikos ypatumai kondensuotose fazėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos valst. u-tas

 • daktaras Danutė Šablinskienė
   Disertacija: Arildi (2-chloretil) aminų ir giminingų ciklinių junginių kai kurių reakcijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Šabūnas
   Disertacija: Įmonių kapitalo struktūros formavimas pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šačkus
   Disertacija: 1,2,3,9a -Tetrahidro 9H -imidazo (1,2-a) - indol-2-onų sintezė ir reakcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šačkus
   Disertacija: Kondensuotų heterociklinių sistemų sintezė iš ciklinių alfa-c-metilazometinų ir jų reakcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.12.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušra Šačkutė
   Disertacija: Kraujospūdžio dinamikos ypatumai vaikų ir paauglių amžiuje (prospektyvinių epidemiologinių tyrimų duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Jolanta Šadauskienė
   Disertacija: Dažyto plonasluoksnio tinko drėgminių savybių įtaka mineraline vata apšiltintos sienos ilgalaikiškumui.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.25
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Šaduikienė
   Disertacija: Fizikinių mokslinių mokyklų formavimosi istorija Lietuvos TSR (1940 - 1985)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos gamtos ir technikos mokslų istorijos institutas

 • daktaras Gintautas Šaduikis
   Disertacija: Ketvirtinės piridinio druskos tarpfazinės katalizės reakcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Renata Šadzevičienė
   Disertacija: Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu ir sunkiu priedančio audinių uždegimu neutrofilinių leukocitų oksidacinės funkcijos savybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.08
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimondas Šadzevičius
   Disertacija: Aplinkos poveikio žemių užtvankų šlaitų tvirtinimo gelžbetoninėms plokštėms modeliavimas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Ariadna Šadžienė
   Disertacija: Laimo boreliozė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Henrikas Šadžius
   Disertacija: Vilniaus pramonės darbininkai socializmo statyboje (1954-1953 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Henrikas Šadžius
   Disertacija: Lietuvos pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu 1940-1953 m. m. (istoriografija, procesas, ypatybės)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Šadžius
   Disertacija: Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Sigita Viktorija Šadžiuvienė
   Disertacija: Aukštesniųjų eilių 3nj-koeficiantai ir jų vieta sudėtingų spektrų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.13
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Šaferis
   Disertacija: Karinės technikos objektų atpažinimas pagal seismoakustinius signalus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Mokslinis gamybinis susivienijimas "Dalniaja sviaz"

 • daktaras Jelena Šaimardanova
   Disertacija: Hidroterminių pernešimų procesų skaitinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.08
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Svetlana Šajeva
   Disertacija: Organizacijos žinių valdymo sistemos brandumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.10.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ona Šakalienė
   Disertacija: Glino įtaka miežių ir po jų auginamų kultūrų agrofitocenozių komponentų pasikeitimui Pietryčių Lietuvos priesmėlio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Rasa Šakalienė
   Disertacija: Fizinio aktyvumo, mitybos ir antropometrinių bei metabolinių antrojo tipo cukrinio diabeto rizikos veiksnių sąryšis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Šakalys
   Disertacija: Lietuvos krovininio transporto plėtros sisteminė analizė(Nacionalinės programos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.26
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas ;

 • daktaras Jonas Šakalys
   Disertacija: Sunkiųjų metalų koncentracijų atmosferoje tyrimai spektrinės analizės metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Viktoras Šakalys
   Disertacija: Precizinių detalių apdirbimo tikslumo analizė panaudojant ESM
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.10.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gintarė Šakalytė
   Disertacija: Arterinio kraujo spaudimo kitimas fizinio krūvio metu, jo ryšys su kairiojo skilvelio funkcija bei angiotenzino ir beta adrenoblokatorių poveikiu sergantiems arterine hipertenzija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonė Šakalytė
   Disertacija: Vertybinių popierių biržų sektoriaus rinkos struktūros vertinimas formuojantis tinklams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Aloyzas Algimantas Šakmanas
   Disertacija: Šilumos mainų tyrimas, skersai aptekant cilindrą aukštos temperatūros disocijuotų degimo produktų srautu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Žilvytis Bernardas Šaknys
   Disertacija: Jaunimo gyvenimas XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmoje pusėje: brandos apeigos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.04.18
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Alvydas Šakočius
   Disertacija: Policijos veikla įgyvendinant aplinkos apsaugos funkciją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos policijos akademija

 • daktaras Zigmas Šakūnas
   Disertacija: Atvejiniai kirtimai Lietuvos TSR eglės-lapuočių medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.30
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Baltarusijos S. Kirovo technologinis institutas

 • daktaras Pranciškus Šakys
   Disertacija: Simtominis karvių ir telyčių bergždumas kaip virškinimo organų susirgimo pasėkmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.17
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lvovo zooveterinarijos i-tas

 • daktaras Vigintas Šakys
   Disertacija: Orientuotų grafų taikymo kalendorinio planavimo automatizavimui klausimai (inžinerinių aukštųjų mokyklų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alvija Šalaševičienė
   Disertacija: Technologiniai, struktūriniai ir biocheminiai kiaulienos pokyčiai dėl kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Šalaševičius
   Disertacija: Vienkartinis telyčių panaudojimas veršeliams gauti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.31
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Jonas Šalavėjus
   Disertacija: Kai kurie RaD nusėdimo ir išplovimo iš atmosferos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.07.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Jonas Šalavėjus
   Disertacija: Srautų struktūra debesų sistemose ir priemaišų sklidimo bei išplovimo procesai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.04.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

 • daktaras Algirdas Eugenijus Šalčius
   Disertacija: Remonto darbų organizavimas mašinų gamybos įmonėse (Lietuvos TSR staklių gamybos įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Šalčius
   Disertacija: Darbo kolektyvo socialinio-gamybinio potencialo formavimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.09.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologinių tyrimų institutas

 • daktaras Kęstutis Šalčius
   Disertacija: Dinaminė kardiomioplastika, panaudojant platųjį nugaros raumenį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Laura Šalčiuvienė
   Disertacija: Prekės ženklo įvaizdžio valdymas tarpkultūriniame kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Antanas Šalkauskas
   Disertacija: Gamtos apsaugos mokymo - auklėjamasis darbas Lietuvos vidurinių mokyklų zoologijos pamokų kurse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Julijonas Stanislovas Šalkauskas
   Disertacija: Linijų intensyvumo kibirkštinių šaltinių terminėje plazmoje modeliavimas atominei emisinei spektrinei analizei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR MA Fizikos institutas

 • daktaras Mudis Šalkauskas
   Disertacija: Hipochlorito fotolizė šarminiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūratė Šalkauskienė
   Disertacija: Natrio borohidrido katalitinė oksidacija ant vario
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualda Šalkevičienė
   Disertacija: Sveikų asmenų ortogoninių EKG derivacijų pagal Helma normatyvai ir jų koreliacija su kitomis derivacijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Česlovas Šalkevičius
   Disertacija: Butų šildymo ir karšto vandens sistemų jungiamų prie centralizuotų termofikacinių tinklų, kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • daktaras Bronislovas Šalkus
   Disertacija: Chromavimo elektrolitų aktyvuojančios galios ryšys su metalinio chromo elektronusodinimo procesu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras giedrius Šalkus
   Disertacija: Šlapimo pūslės morfologinių tyrimų informatyvumas ir palyginamoji vertė diagnozuojant urotelio karcinomą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.07.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tomas Šalkus
   Disertacija: Li+, Vo°° superjonikų struktūros, elementinės sudėties ir krūvinikų pernašos sąsajų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Šalna
   Disertacija: 2,4-D tipo herbicidams atsparių piktžolių naikinimo tyrimai Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.10.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Bernardas Šalna
   Disertacija: Kalbos signalų apdorojimo metodų, pagrįstų tiesine prognoze, sukūrimas ir tyrimas kokybiškam jos sintezavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Šalna
   Disertacija: Dispersinio armavimo įtaka gelžbetoninių besijų perdangos plokščių praspaudimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaidutis Antanas Šalna
   Disertacija: Eksperimentinis molekulinių sąveikų benzodioksane-1,4 ir jo dariniuose tyrimas iš virpamųjų spektrų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vida Šalnienė
   Disertacija: T4 bakteriofago amber mutantų dauginimosi temperatūrinio jautrumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.05.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Sonata Šalomskaitė
   Disertacija: Biologiškai aktyvių molekulių elektropernašos į ląsteles in vitro ir į navikinius audinius efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.06
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Šalomskas
   Disertacija: Galvijų rotavirusinės infekcijos klinikiniai epizootiniai ypatumai ir specifinė profilaktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.15
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Baltarusijos eksper. veter. MTI

 • habilituotas daktaras Joana Šalomskienė
   Disertacija: Žarnyno lazdelės grupės bakterijų vystymosi dėsningumų nustatymas tobulinant fermentinių sūrių technologiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Sąjunginis mėsos pramonės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Joana Šalomskienė
   Disertacija: Mikrobiologiniai procesai fermentinių sūrių gamyboje ir jų kontrolės būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.10.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Loreta Šalomskienė
   Disertacija: Ternerio sindromas: kariotipo, fenotipo ir šeiminio daugiaveiksnio paveldėjimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Elena Šaltenienė
   Disertacija: Fosforo-angliavandenių apykaitos pakitimai augaluose veikiant variu ir cinku
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.05.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronė Šaltenytė
   Disertacija: Darybinių-etimologinių lizdų grupės semantika rusų kalboje ('drat, dergat' reikšmės veiksmažodžių lizdai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.01
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Žydrė Šaltienė
   Disertacija: Blizgodarių sąveika ir jų įtaka nikelio elektronusodinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Loreta Šaltinytė
   Disertacija: Užsienio investicijų apsauga energetikos sektoriuje: teisės aiškinimo ir taikymo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Arūnas Šaltis
   Disertacija: Radijo technologijos vartotojų prieigų tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.10
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romualdas Šaltis
   Disertacija: Silpnų elektrinių signalų moduliacinių matuoklių fluktuacinis jautrumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.03.04
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Šaltytė
   Disertacija: Erdvėje koreliuotų Gauso stebėjimų klasifikavimo tikėtinos rizikos asimptotiniai skleidiniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.21
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Zita Šaltytė
   Disertacija: Tetraalkilamonio druskų, pasižyminčių retardantiniu aktyvumu, sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dainius Šalucha
   Disertacija: Didelės galios puslaidininkių silicio prietaisų p-n sandūros krašto pasyvacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.19
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vanda Danutė Šalūgienė
   Disertacija: Spaudos vaidmuo auklėjant Tarybų Lietuvos darbo žmones socialistinio internacionalizmo dvasia (1959-1965 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Šapalas
   Disertacija: Gniuždomų žiedinio skerspjūvio betoninių elementų su išoriniu plieno kevalu stiprumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.12
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Kazimieras Šapalas
   Disertacija: Apie mažais ekscentricitetais gniuždomų žiedinio skerspjūvio elementų stiprumo išnaudojimo atvejus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.20
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vaidotas Šapalas
   Disertacija: Vienanavių rėmų trapecinių plieninių kolonų atsparumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jonas Šaparauskas
   Disertacija: Darnaus miesto vystymo (-si) daugiatikslė selektonovacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Diana Šaparnienė
   Disertacija: Studentų kompiuterinis raštingumas: ribotų išteklių visuomenės edukacinis ir psichosocialinis kontekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintaras Šaparnis
   Disertacija: Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Erika Šaparnytė
   Disertacija: Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Gintaras Šapoka
   Disertacija: Lietuvos interesų gynyba Nuolatiniame Tarptautiniame Teisingumo Teisme 1921 – 1939 m
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Kęstutis Šapoka
   Disertacija: Dailės terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.04.11
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Virginijus Šapoka
   Disertacija: Trombocitinė hemostazės grandis kraujuojant iš skrandžio ir dvylikapirštės žarnos gleivinės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Elena Šapokienė
   Disertacija: Gamtos apsaugos mokomojo-auklėjamojo darbo sistema dėstant botaniką mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis ped. i-tas

 • habilituotas daktaras Elena Šapokienė
   Disertacija: Teorinis ir praktinis biologijos makytojo ruošimas moksleivių gamtosaugos veiklai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.02.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis ped. i-tas

 • daktaras Justina Šapolaitė
   Disertacija: Radioaktyviųjų nuklidų dinamika heterogeninėse dispersinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Šapranauskas
   Disertacija: IIS potipio restrikcijosendonukleazės Bfil domeninės organizacijos tyrimas panaudojant naują geno stsitiktinio padalinimo metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.28
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Borisas Šapyro
   Disertacija: Lietuvos TSR vartotojų kooperatyvų prekybos rentabilumo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado finansų - ekonomikos in-tas

 • habilituotas daktaras Borisas Šapyro
   Disertacija: TSRS vartotojų kooperatyvų finansinių išteklių formavimo ir panaudojimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1981.10.09
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų - ekonomikos in-tas

 • daktaras Jonas Šarakauskas
   Disertacija: Iš anksto įtemptų keramzitbetoninių sijų plyšių atsivėrimo ir užsidarymo bei deformacijų tyrimai veikiant tarpusavyje susijusiom ilgalaikėm ir trumpalaikėm apkrovom
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.10
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Albinas Šarakojis
   Disertacija: Ridomilo įtaka bulvių auginimui, derlingumui ir bulvių išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.23
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tadas Šarapovas
   Disertacija: Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Viačeslavas Šaraškinas
   Disertacija: Tiesiastrypės betonšerdės vamzdinės plieno kabomosios konstrukcijos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Diana Šarauskienė
   Disertacija: Drūkščių ežero hidrologinio režimo analizė ir modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Egidijus Šarauskis
   Disertacija: Cukrinių runkelių sėjos ražienoje sudėtinių noragėlių technologinių parametrų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Vaidotas Šarka
   Disertacija: Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų technologinius - organizacinius variantus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kiprijonas Kastytis Šarkauskas
   Disertacija: Automatinis atstumo iki gedimo vietos nustatymas orinėse išsišakojusiose energijos perdavimo linijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Skirmantė Šarkauskienė
   Disertacija: Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas: antikinės tradicijos modifikacija.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Edita Šarkienė
   Disertacija: Racionalaus investavimo į vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.23
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Antanas Šarkinas
   Disertacija: Rūgštus pieno pakaitalas, turintis profilaktinių poveikių sergant skrandžio ir žarnyno ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Albertas Šarkis
   Disertacija: Aliuminio elektronusodinimas dimetiletilfenilamonio bromido elektrolitų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Ingrida Šarkiūnaitė
   Disertacija: Darbuotojų santykių transformacija informacinių technologijų taikymo poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.12
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)

 • daktaras Mindaugas Šarkūnas
   Disertacija: Pirmamečių veršelių trichostrongilidozės epizootiniai duomenys ir profilaktika.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.04.23
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Viktoras Šarkūnas
   Disertacija: Kiaulių strongiloidozės palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.13
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Šarkus
   Disertacija: Gamybos techninio perginklavimo valdymo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.23
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Ligita Šarkutė
   Disertacija: Lietuvos Respublikos vyriausybių analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Alvidas Šarlauskas
   Disertacija: Mažos galios traktorių kabinos vibroakustiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Jonas Šarlauskas
   Disertacija: 5,6-Pakeistų benzimidazolo darinių sintezė ir fiziologinis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Angelė Šarlauskienė
   Disertacija: Dokumentų statistikos duomenų bazės, rengiamos nacionalinės bibliografijos duomenų banko pagrindu, kūrimo ir skleidimo principai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.22
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lina Šarlauskienė
   Disertacija: Lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba (profesionalizmo aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Romas Šarmaitis
   Disertacija: Geležies mainų su vario jonais kinetikos tyriomas kinetikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.04.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romas Šarmaitis
   Disertacija: Cinko sąveikos su chromu (VI) dėsningumai ir jų taikymas metalų chromatavimo procesuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Germanas Šarovas
   Disertacija: Atspindinčio tipo žemų dažnių plačiajuosčių bangolaidinių filtrų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kijevo politechnikos institutas

 • daktaras Lina Šarūnaitė
   Disertacija: Ekologiškai tvarių daugiafunkcinių ankštinių varpinių žolynų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Juozas Šatas
   Disertacija: Tarptautinės atominės energijos agentūros struktūros ir veiklos teisiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.07.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Šatas
   Disertacija: Seleno ir jo pagrindu sudarytų sudėtingų elektrofotografinių sistemų išsielektrinimo mechanizmų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Šatavičius
   Disertacija: Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Šateikienė
   Disertacija: Sėjomainų specializacijos įtaka velėninio glėjiško lengvo priemolio dirvožemio derlingumui ir augalų derliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.03.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Ignas Stanislovas Šateikis
   Disertacija: Elektrinių termoakumuliacinių šildytuvų gyvulininkystūs patalpoms tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Gintarė Šatienė
   Disertacija: Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinių veikų tyrimo metodikų koncepcijos pokyčiams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Romualdas Šatinskas
   Disertacija: Žadinimo ir slopinimo procesų tyrimai varlės tinklainės ON - receptyviniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aleksandras Šatkauskas
   Disertacija: Rytų Europos plačialapių miškų tipologija (panaudojant statistinius metodus)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos V. Komarovo botanikos institutas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Šatkauskas
   Disertacija: Sergančiųjų lėtine pneumonija kai kurie elektokimografiniai ir hemodinamikos rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Bronislovas Šatkauskas
   Disertacija: Įvairių bronchinės astmos formų kompleksinis patogenezės tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.11.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Gintautas Šatkauskas
   Disertacija: Maksimalaus drenažo nuotėkio ir drėgmės atsargų pasiskirstymo priemolio dirvožemiuose tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Igoris Šatkauskas
   Disertacija: Stuburo krūtininės ir juosmens dalies lūžių gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Saulius Šatkauskas
   Disertacija: Elektoporacijos metodo efektyvumo tyrimas navikų elektrohemoterapijoje in vivo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.27
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Nomeda Šatkauskienė
   Disertacija: Dramos tekstų sklaidos ypatumai: teorinių paradigmų kaita ir jų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.08
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas

 • daktaras Regina Stanislava Šatkienė
   Disertacija: Įvairaus riebumo fermentinių sūrių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.29
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Dalė Šatkovskienė
   Disertacija: Trikdžių teorijos taikymas elektroninio tankio pasiskirstymo dėsningumų sočiose molekulėse priklausomybės nuo pusempirių hamilltonianų tyrimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jevgenijus Šatkovskis
   Disertacija: Tarpzoninė nepusiausvyrinių krūvininkų rekombinacija indžio arsenide, esant aukštalygmeniniam fotosužadinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA P. Lebedevo fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Jevgenijus Šatkovskis
   Disertacija: Elektronų ir skylučių plazmos kaitimo fizikiniai aspektai siauratarpiuose puslaidininkiuose, sužadintuose intensyvia lazerio šviesa
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos Universitetas, Ryga, Latvija

 • daktaras Romualdas Šatkus
   Disertacija: Dvikoordinačio banginio vibracinio staliuko dinamika ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rima Šatkutė
   Disertacija: Sergančiųjų alkoholizmu motyvacinės sferos sutrikimų dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.07
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Reda Šatūnienė
   Disertacija: Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.05
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Živilė Šatūnienė
   Disertacija: Posovietinių politinių režimų kaitos perspektyvos: Rusijos ir Ukrainos atvejų analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.31
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gintas Šaučiuvėnas
   Disertacija: Optimalus erdvinių strypinių plieninių konstrukcijų projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kijevo valstybinis statybos ir architektūros technikos universitetas

 • daktaras Danutė Šauklytė
   Disertacija: A,D ir B grupės vitaminų stabilumas kombinuotuose pašaruose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Marius Povilas Šaulauskas
   Disertacija: Supratimo problema analitikos hermaneutikos kontraversijos istorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.14
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alina Šaulauskienė
   Disertacija: Elektrolitų (Na, K ir Ca) koncentracijų pokyčiai kraujyje sergant vėlyvosiomis nėsčiųjų toksikozėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Šaulauskienė
   Disertacija: A grupės hemolizinių streptokokų L-formų susidarymo ir išsilaikymo gyvame organizme tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo 1-ajame medicinos institute

 • daktaras Ingrida Šaulienė
   Disertacija: Somatinių embrioidų, žiedų ir vegetatyvinių ūglių regenaracija. Nicotiana kultūrose (kultivavimo su fitohormonais trukmės ir fotoperiodo reikšmė)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.12
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Linas Šaulinskas
   Disertacija: Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.08
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Povilas Šaulys
   Disertacija: Minosvaidžio minos imitatoriaus ir grunto sąveikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valentinas Šaulys
   Disertacija: Paviršinio vandens nuvedimo būdai nuo drenuotų žemių (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkiomokslo tyrimų institutas

 • daktaras Marius Ščavinskas
   Disertacija: X a. pab.-XIII a. pr. Krikščioniškųjų misijų sklaidos klausimas baltų christianizacijos požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.03.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Leonid Ščeglov
   Disertacija: Dvitakčio variklio darbo proceso tyrimai panaudojant oksidatorių vandenilio peroksidą vietoje oro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Jevgenijus Ščemeliovas
   Disertacija: Suvirinimo proceso CO aplinkoje valdymo būdų išdirbimas, naudojant invertorinio tipo maitinimo šaltinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos N. Baumano aukštoji technikos mokykla

 • daktaras Vaclovas Vasilijus Ščemeliovas
   Disertacija: Lietuvos TSR orai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.03.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vaidutė Ščiglienė
   Disertacija: Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Aldona Ščiogoleva
   Disertacija: Sveikatos apsaugos vystymo šiuolaikiniame etape problemos (politekonominis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Ščit
   Disertacija: Nanostruktūrinių Zn ir jo lydinių dangų nusodinimas impulsine elektrolize ir jų charakterizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janė Ščiukaitė
   Disertacija: Informacijos nešiklio statmenų svyravimų matavimo metodų ir priemonių kūrimas elektrostatinio registravimo principu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.15
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Davidas Ščiupakas
   Disertacija: Darbo higienos ir darbininkų sergamumo klausimai perdirbant plastmases Vilniaus plastmasinių dirbinių gamykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Arūnas Ščiupokas
   Disertacija: Polinkis į vertebrogeninės patologijos neurologinius sindromus tarp elektromechaninės pramonės darbuotojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Benjaminas Šebeka
   Disertacija: Katodo paviršiaus būsenos įtaka indžio elektronusodinimo iš rūgščių sulfatinių tirpalų kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Henrikas Šebėka
   Disertacija: Alkoksiacilbenzodioksanų - 1,4 kai kurių aminodarinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.08
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Šebeliauskienė
   Disertacija: Akies kraujagyslinio dangalo piktybinių navimų diferencinės diagnostikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jonas Šečkus
   Disertacija: Pietryčių Baltijos jūros raidos analizė taikant geologinio modeliavimo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Šečkus
   Disertacija: Pabaltijo arterinio baseino viršutinio-vidurinio devono terigeninio vandeningo komplekso hidrogeologinių ir geofizikinių parametrų sąryšis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.25
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geochemijos ir geofizikos institutas

 • daktaras Laima Šečkutė
   Disertacija: Šakos plėtojimo rodiklių tikimybinio prognozavimo ir santykinio prognozių patikimumo įvertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Henrika Šečkuvienė
   Disertacija: Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Stasys Šedbaras
   Disertacija: Bendrojo administracinio proceso teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Polina Šedienė
   Disertacija: Sergančiojo lėtine psichikos liga patirtis: vaidmuo ir tapatumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ingrida Šeduikienė
   Disertacija: Aromatinių ir policiklinių aromatinių angliavandenilių nustatymas vandenyje ir dirvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Chemijos institutas

 • daktaras Eglė Šeduikytė
   Disertacija: Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.18
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Lina Šeduikytė
   Disertacija: Apdailos medžiagų ir aplinkos parametrų įtaka patalpų mikroklimato kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Šedys
   Disertacija: Kai kurie kukurūzų hibridų kūrimo bei parinkimo ir įvežamų sėklų kokybės tyrimo klausimai Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Natalija Šedžiuvienė
   Disertacija: Kolegijų pedagogų individualaus profesinio tapsmo edukaciniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Miroslav Šeibak
   Disertacija: Vienos netiesinės nestacionarios Šredingerio tipo lygčių sistemos sprendimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Laura Šeibokaitė
   Disertacija: Save ir kitus žalojančio elgesio kitimai nuo 5 iki 12 klasės ir su šiuo elgesiu susiję psichosocialiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Elena Kristina Šeibokienė
   Disertacija: Režimo parametrų įtaka audinių iš įvairių cheminių siūlų įtempimo atvirkštinei relaksacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nikolajus Šeika
   Disertacija: Pneumomechaninių verpimo mašinų tipo BD-200 formavimo - sukimosi kamerų aerodinaminių sukimosi sąlygų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos tekstilės institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Šeinauskas
   Disertacija: Išdėstymo ir trasavimo algoritmų sudarymas ir tyrimas automatizuojant SSM lastelių projektavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Rimantas Šeinauskas
   Disertacija: Skaičiavimo aparatūros konstrukcinių mazgų tinkamos kontrolei automatizuotas techninis projektavimas. Teoriniai klausimai, metodai ir programų sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Vaida Šeirienė
   Disertacija: Lietuvos tarpledynmečių diatomėjų floros ypatumai ir jos reikšmė paleogeografijai bei stratigrafijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.06.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Regina Šekštelienė
   Disertacija: Kai kurie kepenų funkcinės būklės rodikliai askoridozės metu ir jų kitimas gydant vaikus piperazin adapinatu, ditiazinu ir naftamonu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ana Šelkova
   Disertacija: Medžiagų elektrofotografijai arseno chalkogenidų pagrindu fiziko-cheminis tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos N. Kurnakovo bendrosios neorganinės chemijos institutas

 • daktaras Jadvyga Šemetova
   Disertacija: Vitaminų B1 ir PP deficito reikšmė parodontozės etiopatogenezėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Irkutsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Ieva Šenavičienė
   Disertacija: Fizikos raida Lietuvoje 1920 - 1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Šenavičius
   Disertacija: TSKP gamtosaugos politika ir jos įgyvendinimas 1961-1975 m. (Lietuvos kompartijos medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ilze Šenberga
   Disertacija: Istorijos dėstymas Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose XX a. 3-iame ir 4-ame dešimtmečiuose: organizavimas, tueinys, metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Janina Šepetienė
   Disertacija: Nedidelių atrankų metodo tyrimas ir panaudojimas Lietuvos pušynų skersmens sandarai bei tūriui įvertinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.09.27
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Briansko technologinis in-tas

 • habilituotas daktaras Valerijus Šepetko
   Disertacija: Jaunojo inžinieriaus socialinio aktyvumo formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.04
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Šepetko
   Disertacija: Inžinierių kūrybinio aktyvumo formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.11.29
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Lionginas Šepetys
   Disertacija: Taikomosios - dekoratyvinės dailės vaidmuo dvasiškai turtinant žmogų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.15
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Lionginas Šepetys
   Disertacija: Estetinės aplinkos formavimas kaip socialistinės kultūros formavimo faktorius
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.05.22
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Nerijus Šepetys
   Disertacija: Molotovo - Ribbentropo Paktas ir Lietuva: teorinės, istoriografinės ir istorinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marijus Šeporaitis
   Disertacija: Kontroliuojamo kondensacijos pliūpsnio tyrimas cilindriniame inde
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.20
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Janina Šeputienė
   Disertacija: Institucinės aplinkos poveikio ekonomikai vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaida Šeputienė
   Disertacija: Rūgštinio šoko indukuojamas asr genas enterobakterijose: molekulinė analizė ir vaidmuo atsake į stresą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas

 • daktaras Inga Šereikienė
   Disertacija: Skeleto augimo ypatumai Lietuvos paleoosteologinės medžiagos duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Valentina Šereikienė
   Disertacija: Žemės ūkio specialistų aktyvios gyvenimo pozicijos formavimas kultūros-švietimo darbo priemonėmis (remiantis LŽŪA veiklos pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Kęstutis Šerėnas
   Disertacija: 3-substituotų 1,2,3,4-tetrahidrobenzo[h]chinolinų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Šerėnas
   Disertacija: Žmogiškojo kapitalo formavimasis ir jo ekonominė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.10.06
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Algimantas Šerkšnas
   Disertacija: Variklių cilindrų bloko įtrūkimų atsiradimo priežasčių tyrimas ir jų pašalinimas būdo parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado inžinerinis statybos institutas

 • daktaras Gediminas Šerkšnys
   Disertacija: Vienarūšių resursų diskretinio skirstymo optimizacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Šermukšnis
   Disertacija: Pneumatinių virpesių generatorių dinamikos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.10.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Emilis Šermukšnis
   Disertacija: InGaAsP puslaidininkinių lazerių dinaminės charakteristikos ir triukšmai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.08
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Aloyzas Šermukšnis
   Disertacija: Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos planavimo ir valdymo tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos S. Ordžonikidzės ŽŪA

 • daktaras Laima Šermukšnytė
   Disertacija: Švietimo sistemos vertinimas Šveicarijos ir Lietuvos sistemų lyginimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Rūta Šermukšnytė
   Disertacija: Lietuvos istorijos aktualinimas Lietuvos dokumentiniame kine ir televizijoje (1988-2005 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Šernas
   Disertacija: Mokomieji rašomieji darbai Lietuvos mokyklose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Pedagogikos mokslų akadem. bendrojo ir politechn. lavinimo in-tas

 • habilituotas daktaras Vytautas Šernas
   Disertacija: Teoriniai kelių kalbų mokymo mokyklose pagrindai (Lietuvos mokyklose)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.10.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų k. dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Loreta Šernienė
   Disertacija: Įvairių vaiksnių įtaka kuilių spermos kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Kęstutis Šerpetis
   Disertacija: Užsienio marksistinės filosofijos tyrimo TSRS 60-80 m.m. problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Šerpytis
   Disertacija: Pirminės intraabdominalinės hipertenzijos dažnis, rizikos veiksniai ir įtaka organų sistemų funkcijoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pranas Šerpytis
   Disertacija: Įvairių gydymo metodų, taikytų ankstyvoje ūmaus miokardo infarkto fazėje, palyginimas ir jų reikšmė klinikinėje praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Šerpytytė
   Disertacija: Teisinės sąmonės vaidmuo visuomenės raidoje (metodologinis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Šertvytis
   Disertacija: Telefoninių pokalbių automatinės apskaitos sistemų struktūrų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Leningrado M. Bonč-Brujevičiaus elektrotechninių ryšių institutas

 • daktaras Arūnas Šėrys
   Disertacija: Celiuliozinių sorbentų, skirtų biopolimerų skystinei chromatografijai, sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Šeržentas
   Disertacija: Elektrostatinių komutatorių su skysto metalo kontaktais sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.10
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ina Marija Šeščilienė
   Disertacija: Pirmo kurso studentų pažintinio kryptingumo ugdymo strategija ir jos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Stasė Šešelgienė
   Disertacija: Kai kurių silosinių augalų ir šakniavaisių derling. ir ekon. efekt. palyginimas LTSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.12.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Margarita Šešelgytė
   Disertacija: Europos sąjungos bendro gynybos identiteto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.08
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Šeškauskaitė
   Disertacija: Sutartinės apeiginiame kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.11
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Inesa Šeškauskienė
   Disertacija: Lyginamoji kai kurių erdvės prielinksnių analizė anglų ir lietuvių kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jolanta Šeškevičienė
   Disertacija: Lietuvoje augintų kviečių cheminė sudėtis ir pašarinė vertė bei jų panaudojimas viščiukų-broilerių lesinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.10.15
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Arvydas Šeškevičius
   Disertacija: Ūmaus miokardo infarkto kliniko-epidemiologinis pasireiškimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Šeškevičius
   Disertacija: Natūralus ančių ūkių nuotekų valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis vandens tiekimo, kanalizacijos, hidrotechninių įrenginių ir inžinerinės hidrogeologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Andžela Šešok
   Disertacija: Kurčnebylių klausos aparato, perduodančio informaciją lytėjimo būdu, kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Dmitrij Šešok
   Disertacija: Santvarų topologijos optimizavimas genetiniais algoritmais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nikolaj Šešok
   Disertacija: Ruloninio ofsetinio spausdinimo įrenginio cilindrų skersinių virpesių ir įlinkių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozapas Šeštakauskas
   Disertacija: Mineralinių trąšų įtaka kultūrinių pievų derliui velėniniuose glėjiškuose nujaurėjusiuose Lietuvos TSR dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kastytis Šeštakauskas
   Disertacija: Veiksniai, turintys įtakos stereotaksinių palidotomijų rezultatams, operuojant sergančiuosius Parkinsono liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ona Šeštakauskienė
   Disertacija: Pieno sudėties ir savybių kitimas ir jo įtaka kai kurių pieno produktų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kazimieras Šeštokas
   Disertacija: Ultragarsinių bangolaidinių profilometrų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jadvyga Šeštokienė
   Disertacija: Sviesto, pagaminto iš acidofilinio ir streptokokinio raugo mišinio savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Šetkus
   Disertacija: Kristalinės gardelės statinių defektų įtaka šiltųjų elektronų savybėms puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benediktas Šetkus
   Disertacija: Tautinių mažumų mokykla Lietuvoje 1918-1940 metais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Nadežda Ševeliova
   Disertacija: Žodinės rusų kalbos tobulinimas pradiniame skaitymo etape lietuvių-rusų bilingvizmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Viačeslavas Ševiakovas
   Disertacija: Akustiniai repelentai kaip paukščių elgesio valdymo priemonė aerodromų sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos A.Severcovo gyvulių evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Liuda Šiaučiukėnienė
   Disertacija: 4-7 klasių mokinių mokėjimo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Liuda Šiaučiukėnienė
   Disertacija: Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.04.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas

 • daktaras Romualdas Šiaučiulis
   Disertacija: Plastinio formavimo plytų atsparumo šalčiui nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.08.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Šiaučiūnas
   Disertacija: Periodinės dzeta funkcijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.07
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimundas Šiaučiūnas
   Disertacija: Al 3+ pakeistų KHS hidroterminė sintezė ir efektyvių termoizoliacinių medžiagų gavimas jų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Rygos A. Pelšės politechnikos institutas

 • daktaras Giedrius Šiaudinis
   Disertacija: Lietuvos automobilių kelių nestandžių dangų konstrukcijų stiprumo nustatymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Gintaras Šiaudinis
   Disertacija: Sieros ir azoto įtaka vasarinių kviečių ir vasarinių rapsų derliui ir derliaus formavimosi elementams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Sigitas Šiaudinis
   Disertacija: Šiuolaikinių valiutų valdybų operacinės sistemos ir jų veiksmingumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šiaudytis
   Disertacija: Efektyvus vandens išteklių panaudojimas pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Irena Šiaulienė
   Disertacija: Lietuvos komjaunimas - KP pagalbininkas kovoje už socialistinės revoliucijos pergalę ir jos įtvirtinimą Lietuvoje 1940-1941 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Šiaulys
   Disertacija: Adityviųjų funkcijų šeimos reikšmių ribinis pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.04
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Šiaulytienė
   Disertacija: Projektų metodas dailės mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Almantas Šiaurys
   Disertacija: Vištų imunoglobulinių kiekybinių pakitimų ir jų funkcinių savybių tyrimai po antigeninės indukcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas, Imunologijos institutas

 • daktaras Petras Šibilskis
   Disertacija: Karinės troposferinio ryšio technikos tinkamumo remontui didinimo metodų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.19
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Leningrado karo ryšių akademija

 • daktaras Irma Šidiškienė
   Disertacija: Lietuvių moterų drabužiai: tautiškumo raiška XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.17
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Antanas Rimgaudas Šidiškis
   Disertacija: Celiuliozės sąveika su glicidilamonio junginiais ir kai kurios gautų produktų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.01.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Šidiškis
   Disertacija: Ekstrapiramidinių hiperkinezų chirurginio gydymo amžiaus ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kijevo neurochirurgijos MTI

 • daktaras Leonas Šidla
   Disertacija: Lietuvos kultūrinių ir laukinių augalų Botrytis Micheli genties grybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ieva Šidlauskaitė
   Disertacija: Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų psichikos sveikata ir jos sąsajos su socialiniais veiksniais bei rizikinga elgsena
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šidlauskas
   Disertacija: Švietimas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.04
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šidlauskas
   Disertacija: Istorijos objektas Lietuvos mokyklose XVI a. pab. - XIX a. pradž.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Šidlauskas
   Disertacija: Sergančių gingivitu ir parodontitu neutrofilinių leukocitų morfologiniai ir funkciniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.09.08
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Leningrado S.Kirovo karo medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Gvidas Šidlauskas
   Disertacija: Tręšimo PK trąšomis ir nitrofoska laiko pratęsimo galimybės Vidurio Lietuvos žemumoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Gvidas Šidlauskas
   Disertacija: Žieminių ir vasarinių rapsų (Brassica napus L.) vystymosi ir derliaus formavimosi ryšiai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.09.06
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Kęstutis Šidlauskas
   Disertacija: Ekstremalių dinaminių objektų minimalios dispersijos valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.12.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rimantas Šidlauskas
   Disertacija: Jonas Rustemas - Vilniaus universiteto profesorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.25
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Vilius Šidlauskas
   Disertacija: Energetikos sistemos parametrų informacinių charakteristikų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vladas Šidlauskas
   Disertacija: Radiaciniai ir sudėtiniai šilumos mainai vandenilio plazmos lanke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vygantas Šidlauskas
   Disertacija: Citomorfologinio, kai kurių imunologinių ir hormoninių tyrimų palyginamoji analizė skydliaukės ligų diagnostikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.03.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis endokrinologijos mokslo centras

 • daktaras Alma Šidlauskienė
   Disertacija: Alternaia Nees genties grybai - daržovių ligų sukėlėjai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Daiva Šidlauskienė
   Disertacija: Šešiavelenčio chromo adsorbcija katijoninio krakmolo dariniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Janina Šidlauskienė
   Disertacija: Katodinis seleno nusodinimas su indžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Virginija Stefanija Šidlauskienė
   Disertacija: 8-9 klasių mokinių specialiųjų žinių ir mokėjimų formavimas (remiantis konditerijos technologija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos darbinio rengimo ir profesinio orientavimo mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vitalisa Šidlauskienė
   Disertacija: Celiuliozės sąveika su epoksidais, dalyvaujant tretiniams aminams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladislava Šidlauskienė
   Disertacija: Saprofitinių ir fitopatogeninių mikroorganizmų paplitimas įvairių žemdirbystės sistemų kalvoto reljefo dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.07.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Tadeušas Šikšnianas
   Disertacija: Daugiametės svidrės kiekybinių požymių paveldėjimas ir kombinacinė galia
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos genetikos ir citologijos institutas

 • daktaras Jūratė Bronė Šikšnianienė
   Disertacija: Eucoreosma sekcijos serbentų peroksidazės ir polifenoloksidazės tyrimai skirtinguose ontogenezės tarpsniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.05.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Dangira Šikšnienė
   Disertacija: 2,4,6-Trichlor-s-triazino taikymo fermentų imobilizacijos reakcijoje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Šikšnys
   Disertacija: Krantų apsaugos pentinų tipo įrenginių hidrauliniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado M. Kalinino politechnikos institutas

 • daktaras Virginijus Šikšnys
   Disertacija: Fermentų, kovalentiškai immobilizuotų polimeriniuose geliuose, termostabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Pavel Šiktorov
   Disertacija: Stimuliuotas spinduliavimas esant tiesioginių optinių šuolių valentinėje germanio juostoje inversijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Šilalnikas
   Disertacija: Karštųjų elektronų emisija iš germanio ir silicio monokristalų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.01.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aistė Šilanskienė
   Disertacija: Žmogaus organizmo funkcinės būklės kitimo ilgalaikių treniruočių metu vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šileika
   Disertacija: Sb2 ir Sb2 Sc3 sluoksnių optinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.12.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Šileika
   Disertacija: Puslaidininkių juostinėsstruktūros tyrimas moduliacinės spektroskopijos metodais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1973.11.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algis Šileika
   Disertacija: Būtinasis proguktas rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos ekonominės statistikos institutas

 • habilituotas daktaras Algis Šileika
   Disertacija: socialinė ekonominė būtinojo produkto esmė, jo dydis ir struktūra socializmo sąlygomis (teorijos ir metodologijos klausimai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Sigitas Šileika
   Disertacija: Pelkių sausinimo plastmasiniu drenažu tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.01
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Baltarusijos melioracijos ir vandens ūkio mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Audrius Šileika
   Disertacija: Taršos prevencijos uždavinių sprendimas optimizuojant įmonės gamybinę veiklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.15
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gintautas Šileika
   Disertacija: Siloso su DMMK priedu nuostoliai ir jo panaudojimas šeriant melžiamas karves
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.09.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Diana Šileikaitė
   Disertacija: Immanuelio Kanto pedagogikos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.21
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jūra Šileikaitė
   Disertacija: Sėjomainos grandžių parinkimas javų specializuotiems ūkiams drėgno klimato sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.07
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Irma Šileikienė
   Disertacija: E. mokymosi informacinių technologijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Lolita Šileikienė
   Disertacija: Jaunų žmonių arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių prognozinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ona Šileikienė
   Disertacija: Vaikų žarnyno parezės objektyvus vertinimas ir droperidolio vartojimas kompleksiniame jo gydyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Šileikis
   Disertacija: Pooperacinių opų recidyvų chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Šileikis
   Disertacija: Laisvoji demokratinė santvarka. Sąvoka Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindiniame Įstatyme ir demokratijos bei teisinės valstybės principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Frankfurto prie Maino Johano Wolfgango Geotes universitetas

 • daktaras Saulius Šileikis
   Disertacija: Kalbinis tikrovės konstravimas graikų ir indų atomistų tekstuose.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.05.12
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šileikis
   Disertacija: Paviršinių vandens išteklių paskirstymo tarp vartotojų pagrindimas, formuojant ir vystant Lietuvos TSR vandens ūkio sistemas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.28
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

 • daktaras Aldis Šilėnas
   Disertacija: Slėgio ir švitinimo elektronais įtaka varizoninių Al Ga As kietųjų tirpalų sluoksnių ir sandarų elektrofizinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Šilėnienė
   Disertacija: Pedagoginio instituto nacionalinių (lietuviškų) grupių studentų rašytinės kalbos ugdymas, siejant rusų kalbos ir literatūros propedentinių kursų dėstymą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Saulius Šiliauskas
   Disertacija: Demokratijos samprata Lietuvos Respublikoje (1918-1940)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.02.26
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Darius Šilingas
   Disertacija: Akustinių lietuvių šnekos atpažinimo modelių parinkimas, naudojant paslėptus Markovo modelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.15
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Darius Šilinis
   Disertacija: Retroperitoninių laparoskopinių ir atvirųjų ureterolitotomijų palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Mindaugas Šilinskas
   Disertacija: Puslaidininkinių sluoksnių struktūros keitimas plazmoje generuojamais mažų energijų jonų ir elektronų srautais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Sigitas Albinas Šilinskas
   Disertacija: Suvirinimo generatorių parametrų ir charakteristikų bei jų priklausomybės nuo technologinių nukrypimų gamyboje tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Šilinskas
   Disertacija: Asmenų, adaptuotų greitumo jėgos ir ištvermės fiziniams krūviams, blauzdos raumenų kraujotakos ypatumai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Galina Šilko
   Disertacija: Lygiagrečiųjų algoritmų tyrimas ir taikymas lazerinėse technologijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Mindaugas Šilkūnas
   Disertacija: Bakterinės vaginozės ir vaisiaus kraujotakos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Šilys
   Disertacija: Specializuotos ligoninės veiklos ir našumo rodiklių kaita bei jų reguliavimo galimybės, taikant kokybės valdybos sistemos modelius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.11.27
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Domicelė Šimaitienė
   Disertacija: Darbo našumo didinimo rezervai irjų panaudojimas plytų gamyboje (Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Antanas Šimaitis
   Disertacija: Elektrinių komutacijų montažinio konfliktiškumo minimizavimas. Algoritmai ir skaičiavimų organizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.01.05
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Audrius Šimaitis
   Disertacija: Didelių atorvastinio dozių poveikis vainikinių arterijų endotelio funkcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stasys Šimaitis
   Disertacija: Kiliminių dangų garso absorbcinių savybių tyrimas ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sergijus Ignas Šimakauskas
   Disertacija: Karbiuratorinio variklio tyrimas su elektronine uždegimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Šimanauskas
   Disertacija: Lėtinių gastritų diagnostikos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rasa Šimanauskienė
   Disertacija: Kraštovaizdžio biotos teritorinės struktūros morfologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Danutė Šimanskaitė
   Disertacija: Įvairių žemės dirbimo būdų ir ilgalaikio trąšų naudojimo įtaka dirvos fizinėms, vandens savybėms ir derliui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Petras Šimanskas
   Disertacija: Drabužių rinkos būklė ir vystymosi perspektyvos (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos kooperacijos institutas

 • daktaras Ligita Šimanskienė
   Disertacija: Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Petras Šimas
   Disertacija: Bulvių kasimo mašinų noragų universalaus apsaugos mechanizmo išradimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: RTFSR Nejuodžemio zonos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslo tyrimų ir projektavimo technologijos institutas

 • daktaras Remigijus Šimašius
   Disertacija: Teisinis pliuralizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Stasys Šimatonis
   Disertacija: Traktorinio variklio su degimo kamera stūmoklyje darbinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Asta Šimatonytė
   Disertacija: Lietuvos miestuose augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio formavimosi dėsningumai ir juos lemiantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.22
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: VDU

 • daktaras Regina Nijolė Šimelienė
   Disertacija: Maksimumo principo algoritmai diskretiniams valdymo uždaviniams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.05.26
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Sankt-Peterburgo universitetas

 • daktaras Rimantas Šimeliūnas
   Disertacija: Elektromagnetiniai nevienalyčio skysčio srauto keitikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.24
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Eglė Šimelytė
   Disertacija: Kokie faktoriai lemia bakterijos ląstelės sienelės artritogeniškumą? Eksperimentinė studija su Eubacterium ir Lactobacillus rūšimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Turku universitetas

 • daktaras Virginija Zita Šimėnaitė
   Disertacija: Daugiareikšmio žodžio semantika ir derivacija ( Daiktavardžio širdis mikrosistema)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Albertas Šimėnas
   Disertacija: Gyvenamosios statybos komplekso vystymo imitacinių modelių sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Šimėnas
   Disertacija: Impulsų ir sinusinių virpesių generacija griūtiniuose dioduose esant šviesos poveikiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.07.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Valdemaras Šimėnas
   Disertacija: Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje I m. e. tūkst. viduryje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Šimkevičienė
   Disertacija: Di(2-chloretil)aminofenacetilhistidino darinių įtaka normaliai kraujodarai bei priešleukoziniam aktyvumui eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Zita Šimkevičienė
   Disertacija: Baltyminių kompozicijų, skirtų mėsos produktų gamybai, sukūrimas ir panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.27
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Maskvos taikomosios biotechnologijos institutas

 • daktaras Česlovas Šimkevičius
   Disertacija: Aliuminio - galio arsenido puslaidininkių slėgio keitiklių sukūrimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Teodoras Šimkevičius
   Disertacija: Vienfazio asinchroninio mikrovariklio su nesimetriniu statoriaus magnetolaidžiu darbo režimo tyrimas ir mech. ch-kos skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gražina Joana Šimkevičiūtė
   Disertacija: Hipohalogenitų tirpalų tyrimas ir jų panaudojimas titrimetrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Šimkienė
   Disertacija: Laktozės kiekio karvių piene paveldimumo ir koreliacijų su selekcionuojamais požymiais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.08
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Irena Šimkienė
   Disertacija: Pb Sn Te sluoksnių, legiruotų indžiu ir galiu, auginimas skystinės epitaksijos būdu ant KCl kristalų bei jų savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Bronislava Šimkienė
   Disertacija: Nereumatiniai vaikų širdies ritmo sutrikimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Birutė Šimkūnaitė
   Disertacija: Kobalto sulfido dangų susidarymo ant ABS plastiko dėsningumai ir mechanizmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Dijana Šimkūnaitė
   Disertacija: Seleną sierą ir azotą turinčių priedų akseleruojančio poveikio CuSO4 tirpaluose ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vida Šimkūnaitė
   Disertacija: Baigtinių elementų modelis idealiai tampriai standaus (kietėjančio) kūno, esančio plokščios deformacijos būvyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.22
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Alvydas Šimkūnas
   Disertacija: Grūdinimo temperatūrų įtaka svidrės (Lolium L.), eraičino (Festuca L.) ir eraičinsvidrės (xFestulolium Asch. Et. Graebn) šaknų sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Romualdas Šimkūnas
   Disertacija: Pomidorų virusinės ligos Lietuvos TSR ir kovos bėdai su jomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Birutė Šimkūnienė
   Disertacija: Serologinių reakcijų palyginamasis įvertinimas trichineliozės diagnostikoje (eksperimente ir klinikoje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Šimkus
   Disertacija: Širdies kraujagyslių sistemos reaktyvumas simpatomimetiniams aminams ir jo nustatymas efedrino mėginiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Almantas Šimkus
   Disertacija: Probiotikų įtaka veršelių virškinimo procesams ir auginimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.20
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Jonas Šimkus
   Disertacija: Moreninių priemolių Lietuvos TSR Šiaurės rytų dalyje, kaip pagrindų inžineriniams pastatams , fizinės ir mechaninės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.06.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jonas Romualdas Šimkus
   Disertacija: Statybos montavimo darbų našumo didinimo rezervai kaimo statyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.07.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Kęstutis Šimkus
   Disertacija: Operatyvinė veikla kovoje su organizuotu nusikalstamumu (naujas operatyvinės veiklos modelis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Pranas Šimkus
   Disertacija: Rusenančio išlydžio triukšminių charakteristikų eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.10
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Regimantas Šimkus
   Disertacija: Lenkiamų gelžbetoninių elementų kreivio sklaida ir tikimybinis įlinkių prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Remigijus Šimkus
   Disertacija: Tiokarboninių rūgščių tarpmolekulinė sąveika vienkomponentiniuose ir dvikomponentiniuose tirpikliuose pagal BMR ir IR spektroskopijos duomenis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Sigizmundas Juozas Šimkus
   Disertacija: LKP veikla auklėjant kaimo darbo žmones internacionalizmo ir patriotizmo dvasia 1961-1967 m. (Kultūrinis aspektas, sociologinių tyrimų medžiaga)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentina Šimkuvienė
   Disertacija: LKP veikla ugdant gamybinį aktyvumą pramonės darbininkų tarpe (1952-1961)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.16
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Šimoliūnas
   Disertacija: Tiesioginis žmogaus elektroencefalografijos uždavinys sferinėje aproksimacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA biofizikos i-tas

 • daktaras Renata Šimoliūnienė
   Disertacija: Biofizikiniais modeliais ir daugiamate analize grįsti širdies veiklą atspindinčių signalų vertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.07
   Mokslo kryptis: 02 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Genovaitė Šimonienė
   Disertacija: Desmodium canadense D. C. preparato Helepino D imunostimuliuojančių savybių eksperimentiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Šimonis
   Disertacija: Šiurkščių žiedinių kanalų šilumos mainai ir hidraulinis pasipriešinimas dujų sraute, esant dideliems šiluminiams apkrovimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.12.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Vytautas Šimonis
   Disertacija: Daugiaelektroninių atomų bei jonų apytikrių simetrijų papildomose erdvėse tyrimas grupės SU(2) metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.02.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sandrita Šimonytė
   Disertacija: Metalų jonų poveikis pelių atspsrumui Listeria monocytogenes infekcijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Virginija Šimonytė
   Disertacija: Minimalioji realizacija ir tolydžių tiesinių sistemų analizė, remiantis diskrečiaisiais duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūr Šimukovič
   Disertacija: Aukštadažnių SiGe ir A3B5 įvairialyčių dvipolių tranzistorių statinių, mikrobangių charakteristikų ir triukšmo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Roma Šimulionienė
   Disertacija: Ketvirtų - šeštų klasių moksleivių suvokiamos mokymosi kontrolės ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Juozas Šimulionis
   Disertacija: Rastrinių kampo matavimo keitiklių metalo pjovimo staklėms sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.12.24
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Pranas Šimulis
   Disertacija: Palyginamasis priešrecidyvinis Bicilino-3 ir Aspirino veikimas vaikų reumato atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.10.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Šimulis
   Disertacija: Vaikų įgimtų širdies ydų chirurginio gydymo atokūs rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.10.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liuda Šinkariova
   Disertacija: Vyresniųjų Kauno miesto gyventojų depresiškumo ir išeminės širdies ligos bei rizikos veiksnių sąsajos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laima Šinkūnaitė
   Disertacija: XVII a. Lietuvos portretas: Kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.27
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Veronika Šinkūnaitė
   Disertacija: Lietuvos TSR vartotojų kooperacijos mažmeninės prekybos tinklo būklė ir pagrindiniai jo tolesnio vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Haroldas Šinkūnas
   Disertacija: Teisėjų nepriklausomumo įtvirtinimas Lietuvos teisinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Šinkūnas
   Disertacija: Apie kai kurių atraminių elementų erdvių geometriją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Šinkūnas
   Disertacija: Hipofizės adenomų chirurginio gydymo rezultatus įtakojantys veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Mindaugas Šinkūnas
   Disertacija: XVI-XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Petras Šinkūnas
   Disertacija: Lietuvos tarpmoreninių nuogulų nuotrupinės medžiagos diferenciacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.18
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas

 • daktaras Rimvydas Šinkūnas
   Disertacija: Smulkiųjų žinduolių bendrijos fragmentuotose ir izoliuotose buveinėse.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Šinkūnas
   Disertacija: Trintis ir šilumos atidavimas vertikalių plėvelinių šilumokaičių pradiniame ruože
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Stasys Šinkūnas
   Disertacija: Termohidromechaniniai pernešimo procesai gravitacinės skysčio plėvelės sistemose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.08.30
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Jautrė Ramutė Šinkūnienė
   Disertacija: Cerebrinio paralyžiaus vaikų neverbalinio komunikatyvumo udymas muzikine išraiška
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Kristina Šinkūnienė
   Disertacija: Mokesčių kultūros vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Antanas Juozas Šipaila
   Disertacija: Trumpalaikio poilsio zonų planinė organizacija Lietuvs TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Vilma Šipailaitė
   Disertacija: Vinilacetato kopolimero latekso plėvelių savybių gerinimas polimeriniais priedais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Aušra Šipailienė
   Disertacija: Prieskoninių ir aromatinių augalų ekstraktų poveikis mikroorganizmams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.10
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danutė Šipienytė
   Disertacija: Statistinių metodų panaudojimas dinaminių sistemų nestacionarumui nustatyti identifikavimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.06
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Šipylaitė
   Disertacija: Artimi aortos vožtuvo protezavimo operacijų rezultatai ligoniams, sergantiems infekciniu endokarditu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Širiakovienė
   Disertacija: Darbinis mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose (1940-1990)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Agnė Širinskienė
   Disertacija: AIDS paaštrintos sveikatos apsaugos problemos ir jų sprendimo etinė-moralinė atsakomybė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.26
   Mokslo kryptis: 02 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jolanta Širkaitė
   Disertacija: Vilniaus piešimo mokykla ir Lietuvos dailė 1866-1915 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Alfredas Širmulis
   Disertacija: Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Sąjunginis menotyros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Edmundas Širmulis
   Disertacija: Nevienalyčių puslaidininkių sandūrų, apšviestų intensyviu CO lazerio spinduliu, fotoelektrinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Raimondas Širmulis
   Disertacija: Lietuvos TSR kalvotų dirvų ištisinio kultivavimo agregato optimalūs parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Justa Širvaitytė
   Disertacija: Odų išdirbimo technologija nukalkinant peroksiacto rūgštimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaiva Širvinskaitė
   Disertacija: Y/Zr sluoksniuotų struktūrų oksidavimas joniniais - plazminiais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Arvydas Širvinskas
   Disertacija: Fondų sudarymo rodiklių sistemos formavimas mašinų gamyboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado inžinerinės ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Širvinskas
   Disertacija: Optimalus miokardo temperatūros režimas kardioplegijos metu prie širdies operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.13
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos sąjunginis chirurgijos mokslo centras

 • habilituotas daktaras Edmundas Širvinskas
   Disertacija: Miokardo apsaugos ir anestezijos įvertinimas širdies operacijų metu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.04.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozapas Širvinskas
   Disertacija: Daugiamečių karčiųjų lubinų (LUPINUS POLYPHYLLUS LINDL.) įtaka kai kuriems kiaulių, avių ir vištų fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Regina Širvytė
   Disertacija: 2-propin-1-olio ir 3-butin-2-olio katodinė elgsena nikeliavimo elektrolite
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jadvyga Šiškienė
   Disertacija: Aukštapelkių mažaskaidžių durpių Lietuvos nusausintuose ir eksploatuojamuose durpynuose svarbiausiųjų savybių kitimo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.10.26
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Brigita Šitkauskienė
   Disertacija: Eozinofilų reikšmė sergant obstrukcinėmis plaučių ligomis bei jų kinetika eksperimentinio imuninio atsako į alergeną metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Jūratė Šiugždaitė
   Disertacija: Karvių mastitas, mikroplazmų reikšmė jo etiologijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Roma Šiugždaitė
   Disertacija: Matematinis sudėtingų sistemų modeliavimas ir scenarijų formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Šiugždinienė
   Disertacija: Žmogiškųjų išteklių vystymo sistema viešojo valdymo reformos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.30
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rita Šiugždinienė
   Disertacija: Kiaulių raudonligės bakterijų virulentiškumo, antigentiškumo ir imunogeniškumo tyrimai bei optimalaus adjuvanto parinkimas vakcinos gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Ernesta Šiuipytė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių etninių vertybių ugdymas lietuvių liaudies dainomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Artūras Šiukščius
   Disertacija: Gonadotropinių hormonų panaudojimas kiaulių lytinių funkcijų reguliavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Vygantas Šiukščius
   Disertacija: Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • habilituotas daktaras Albinas Algirdas Šiuliauskas
   Disertacija: Kai kurių dikarboninių rūgščių įtaka miežių ir lubinų sėklų dygimui bei tolimesniam šių kultūrų augimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Algirdas Šiuliauskas
   Disertacija: Varpinių javų derliaus padidinimo ir grūdų kokybės pagerinimo agrotechniniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Latvijos žemdirbystės ir žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gintautas Šiulys
   Disertacija: Alkoholinių gėrimų vartojimo normalizavimoklausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis gyventojų liaudies vartojimo prekių paklausos ir konjunktūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Gelmius Šiupšinskas
   Disertacija: Imuninės kilmės pasikartojančių savaiminių persileidimų gydymas liofilizuotų donoro leukocitų injekcijomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Giedrius Šiupšinskas
   Disertacija: Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos kompleksinio modernizavimo modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Laimonas Šiupšinskas
   Disertacija: Kompleksinis studentų fizinio aktyvumo vertinimas fizinės sveikatos, fizinio pajėgumo ir kūno masės kompozicijos rodikliais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Nora Šiupšinskienė
   Disertacija: Balso kiekybinio vertinimo sistema organinių gerklų susirgimų atvejais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Nora Šiupšinskienė
   Disertacija: Sveiko ir pažeisto funkcinės bei organinės disfonijos balso kiekybinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.05.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Juozas Šiurkus
   Disertacija: Palangos kurortas ir jo reikšmė gydant sergančius hipertonine liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.02.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Aldona Šiurkutė
   Disertacija: Šizofrenijos su įkyrumais psichopatologija ir klinika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos sąjunginis psichinės sveikatos mokslo centrascentras

 • daktaras Adolfas Apolinaras Šiuša
   Disertacija: Integralinių mikroschemų pereinamųjų procesų informacinės matavimo sistemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.12
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edvardas Mindaugas Šiūša
   Disertacija: Geležies-nikelio-mangano lydinio elektronusodinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marta Meta Šiušienė
   Disertacija: Kai kurių glikolizės fermentų ir kreatinkinazės aktyvumas širdies raumenyje eksperimentinio moikardo infarkto ir reparacinių procesų biostimuliacijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Gintautas Šivickas
   Disertacija: paramos smulkiam ir vidutiniam verslui įtakos darniam vystymuisi vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juozas Škadauskas
   Disertacija: Fotometrinis mažų stibio kiekių nustatymas kai kuriais organiniais junginiais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Škadauskienė
   Disertacija: Kinetinių analizės metodų taikymas jodidų mikrokiekių nustatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.10.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Škėma
   Disertacija: Šilumos mainų intensifikavimo, kritinių šiluminių srautų bei slėgio pulsacijų tyrimas mažo diametro vamzdeliuose, esant dideliems šiluminiams apkrovimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.11.16
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Gintautas Škudas
   Disertacija: Galvos smegenų meningiomų klinikiniai ypatumai ir veiksniai įtakojantys neurochirurginio gydymo rezultatus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vida Škudienė
   Disertacija: Ekspozicinio teksto supratimo mokymo ir mokymosi efektyvinimo prielaidos dviejų kalbinių grupių analizės pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas

 • daktaras Mindaugas Šlamas
   Disertacija: Šokolado glazūrės apdirbimo rutuliniame malūne proceso optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.09.07
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos maisto pramonės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Anupras Šlančiauskas
   Disertacija: Šachmatinių vamzdžių pluoštų paviršiaus šilumos atidavimo efektyvumo tyrimas įvairių skysčių srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.18
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Anupras Šlančiauskas
   Disertacija: Turbulentinio šilumos pernešimo struktūra pasienio sluoksnyje skysčių su Pr arba=1
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1975.05.21
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos šilumos ir masės mainų institutas

 • daktaras Vytautas Antanas Šlapakauskas
   Disertacija: Simazino panaudojimo Lietuvos sėklavaisinių medelynuose biologinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Šlapikas
   Disertacija: H2SeO3 poveikis III-V grupės puslaidininkių Šotkio sąlyčio elektrinėms charakteristikoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimvydas Šlapikas
   Disertacija: Propafeno, amiodarono ir dofetilido poveikis serijinės ir suvidurkinto signalo elektrokardiogramos P bangai, sergant išemine širdies liga su pasikartojančiais paroksizminiais prieširdžių virpėjimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Asta Aida Šlapikienė
   Disertacija: Dviejų Lietuvos rajonų gyventojų skydliaukės funkcijos įvertinimas po radioaktyviųjų Černobylio avarijos iškritų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Ona Birutė Šlapikienė
   Disertacija: Elektrokardiogramos ST segmento bei T dantelio ir širdies susitraukimų dažnio kitimai atskirų miego fazių metu sergant ischemine širdies liga
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Danė Agota Šlapkauskaitė
   Disertacija: Vaikų ir paauglių tuberkuliozės epidemiologija esant skirtingai profilaktinio darbo organizacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.02.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Tuberkuliozės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Giedrė Marija Šlapkauskaitė
   Disertacija: Augaliniai vandens baseinų organizmai - B grupės vitaminų producentai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Rūta Šlapkauskaitė
   Disertacija: Multikultūralizmo problema Kanados literatūroje: egzotikos diskurso apraiškos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šlapkauskas
   Disertacija: Vientiso astronominės visatos vaizdo sudarymo 5-12 klasių moksleiviams problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Regimantas Šleinys
   Disertacija: Lietuvos TSR eglynų ir ąžuolynų dirvožemių charakteristika genetiniu ir miškininkystės požiūriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.23
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Maskvos V.Dokučiajevo dirvožemio institutas

 • habilituotas daktaras Regimantas Šleinys
   Disertacija: Dirvožeminiai - ekologiniai pušies mineralinės mitybos faktoriai ir jų optimizavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.10.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • daktaras Janina Šleivytė
   Disertacija: Anglingų ir baringų žvaigždžių fotometriniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.11.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Estijos MA astrofizikos ir atmosferos fizikos i-tas

 • daktaras Daiva Šlekienė
   Disertacija: Paslaugų sferos vaidmuo nacionalinės ekonomikos plėtroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Violeta Šlekienė
   Disertacija: Orientuojamųjų užduočių naudojimas fizikos sąvokų plėtrai pagrindinėje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Šlekienė
   Disertacija: Semantinė lyrikos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.14
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Virginija Šlekienė
   Disertacija: Vytautas Mačernis ir jo karta
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.11.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Šlekonytė
   Disertacija: Lietuvių liaudies melų pasakos: žanro paskirtis, kūrinių turinio ir poetikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.19
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Gintautas Šlekys
   Disertacija: Nano- ir subnanosekundinių šviesos impulsų valdymas laikiniais ir spektriniais parametrais, esant priverstinei sklaidai ir parametriniam generavimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Petras Šlekys
   Disertacija: Šredingerio tipo lygčių Koši uždavinių sprendinių įverčiai Lp ir Bpq erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos V.Steklovo matematikos institute

 • daktaras Algirdas Šlepavičius
   Disertacija: Pirminio hiperparatiroidizmo tradicinio ir minimaliai invazinio (fokusuoto) chirurginio gydymo būdų palyginimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Alvyra Šlepetienė
   Disertacija: Ilgalaikių agrotechnikos priemonių įtaka humuso kiekiui ir jo sudėčiai Lietuvos velėniniuose glėjiškuose bei velėniniuose karbonatinuose priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.12
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • habilituotas daktaras Jūra Ona Šlepetienė
   Disertacija: Kai kurių daržovių nematodžių fauna ir jos dinamika Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jūra Ona Šlepetienė
   Disertacija: Dirvožemio nematodų kompleksai susidarant agrocenozėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSSR MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Jonas Šlepetys
   Disertacija: Varpinių žolių sėklų brendimo dinamikos tyrimai nuėmimo laikui ir būdui nustatyti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Julijonas Šlepetys
   Disertacija: Karčiojo kiečio (Artemisia absinthium L.) biologija ir biocheminė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Indrė Šležaitė
   Disertacija: Kalba kaip Jameso Joyce'o pasaulio patirtis (pagal apsakymų rinkinį "Dubliniečiai" ir romaną Meniniko jaunų dienų portretas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Šležas
   Disertacija: Tarpueilių pločio ir maitinimo ploto įtaka kai kurių rūšių pašarinių runkelių derlingumui Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Šležas
   Disertacija: Veikiančių šilumos tinklų pralaidumo didinimo galimybių tyrimai (Kauno m. pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Juozas Šležas
   Disertacija: Precizinio informacijos įrašymo papuslapiui į rastrinius modulius įrenginio sukūrimas ir dinamikos bei tikslumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Ričardas Šležas
   Disertacija: Šilumos ir impulso pernešimas turbulentiniame pasienio sluoksnyje už kliūties
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Rasa Šleževičienė
   Disertacija: Rymano ir kitų dzeta funkcijų daugiamatės ribinės teoremos ir universalumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Adolfas Šleževičius
   Disertacija: Maisto produktų gamybos augimo rezervai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Kazys Šleževičius
   Disertacija: Sijų - sienučių ir betoninių blokų stiprumo įtempimų ir deformacijų tyrimai, kai jie gniuždomi nedidelėmis aikštelėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.27
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Juozas Algimantas Šležys
   Disertacija: Šiaudų panaudojimas tręšimui Lietuvos TSR velėniniuose glėjiškuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aleksandras Šliaupa
   Disertacija: Pietų Pabaltijo struktūriniai - morfometriniai tyrimai naftingų struktūrų paieškose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.30
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Saratovo N. Černyševskio valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Šliaupa
   Disertacija: Pietų Lietuvos tektonika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.04.24
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Geologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Saulius Šliaupa
   Disertacija: Baltijos sedimentacinio baseino geodinaminė evoliucija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.07.17
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos ir geografijos institutas

 • daktaras Danutė Šliaužienė
   Disertacija: Mikromicetai ankštinėmis žolėmis ir pašarinėmis varpinėmis kultūromis užimtose dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA V. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Kristina Šliavaitė
   Disertacija: Nuo "civilizacijos nešėjų" iki socialinių programų tikslinės grupės: socialinė kaita, etniškumas ir kolektyvinė atmintis Lietuvos atominės jėgainės bendruomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lundo universitetas

 • daktaras Juozas Šliavas
   Disertacija: Traktorininkų - mašinistų rengimas ir jų panaudojimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Šliažas
   Disertacija: Triacetatinio pluošto fizinių savybių priklausomybės nuo jo gavimo technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Šliažas
   Disertacija: Cheminių siūlų elektrinės savybės ir jų vertinimo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.02.06
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Laimona Šliburytė
   Disertacija: Ekonomikos subjektų konkurencinės aplinkos vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zita Šličytė
   Disertacija: Viktimologinių duomenų panaudojimas advokato veikloje tarybiniame baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.12
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • daktaras Rasa Šlinkšienė
   Disertacija: Skystųjų azoto kalcio magnio trąšų gavimas iš dolomito
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.15
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Elena Šliogerienė
   Disertacija: Hipofosfito katalizinės oksidacijos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Šliogerienė
   Disertacija: Autonominių studijų individualizacijos lingvodidaktiniai parametrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Šliogerienė
   Disertacija: Energetikos įmonių turto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jurgis Šliogeris
   Disertacija: Tiesinio judesio sinchroninio generatoriaus su kintama magnetine varža tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.20
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Marijus Arvydas Šliogeris
   Disertacija: V. Solovjovas ir idealistinė filosofija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Marijus Arvydas Šliogeris
   Disertacija: Egzistencinio mąstymo ontologinė struktūra ir jos socialinės-daiktiškosios prielaidos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.04.07
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Erikas Jurgis Šliteris
   Disertacija: Submilimetriniai dujiniai lazeriai su optiniu kaupinimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos radiotechnikos ir elektronikos institutas

 • daktaras Reimondas Šliteris
   Disertacija: Radiotechninių magnetokoncentracinių metodų puslaidininkių charakteristikoms matuoti tyrimas ir sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Šliužas
   Disertacija: Chromosomų struktūros persitvarkymų įvairovė, kilmė ir dažnumas Lietuvos populiacijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Šliužienė
   Disertacija: Plonųjų magnetito sluoksnių bei jų darinių augimas ir tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.15
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Artūras Šmaižys
   Disertacija: RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių ir radioaktyviųjų atliekų saugyklų branduolinių ir radiacinių charakteristikų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.03.09
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jurij Šmakov
   Disertacija: Apie kai kurių stipriai koreliuotų sistemų savybes analitiniai ir skaitmeniniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.10.23
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Švedijos Karališkasis technikos institutas

 • daktaras Remigijus Šmatas
   Disertacija: Amarų (Aphididaf) ir tripsų (Thysanoptera) migracijos aktyvumas ir gausumas javuose bei jų kontrolė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Nijolė Eleonora Šmigelskienė
   Disertacija: Kai kurie medikamentinės alergijos diagnostikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Ramunė Šmigelskytė
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veikla 1792-1793
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Justinas Šmitas
   Disertacija: Skysto galvijų mėšlo ruošimo tręšimui technologija Lietuvos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.19
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Aušra Šmitienė
   Disertacija: Azoto išplovimo vyksmo upelių baseinuose dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Giedrė Šmitienė
   Disertacija: Kūno fenomenologija Alfonso Nykos-Niliūno tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.21
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gražina Šmitienė
   Disertacija: Saviraiškos vaidmuo ugdant 6-8 metų vaikų dorovinį elgesį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Rasa Šnapštienė
   Disertacija: Socialiniai ekonominiai faktoriai optimizuojant aukštųjų mokyklų dėstytojų laiko biudžetą (pagal Lietuvos pavyzdį)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.22
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Edvin Šneider
   Disertacija: Hipertoninio hidroksietilkrakmolo tirpalo įtaka hemodinamikai, kvėpavimui ir homeostazei koreguojant hipovolemiją ligoniams po širdies operacijų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.07.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arnoldas Šneideris
   Disertacija: Pradinio įtempių ir deformacijų būvio įtaka lenkiamų gelžbetoninių elementų su sustiprinta tempiama zona darbui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.07
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Povilas Šniauka
   Disertacija: Miežių ir žieminių kviečių grūdų derliaus priklausomybė nuo dirvožemio agrocheminių savybių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gražina Šniepienė
   Disertacija: Mirčių, susijusių su narkotinių medžiagų vartojimu, socialiniai ir teismo medicininiai ypatumai Klaipėdos apskrityje 1993-2002 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Šnipas
   Disertacija: Nacijos ir religijos ryšio falsifikacijos šiuolaikiniame antikomunizme kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Visuomeninių mokslų akademija prie TSKP CK

 • daktaras Šarūnas Šniras
   Disertacija: Krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Kastytis Šniukšta
   Disertacija: Fizikinių gydomųjų faktorių poveikis į chroniško skausmo sindromą (vertebrogeninių atvejų klinikiniai ir fiziologiniai tyrimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Odesos kurortologijos MTI

 • daktaras Raimondas Šniuolis
   Disertacija: Konstrukcinių medžiagų mažaciklio nuovargio charakteristikų priklausomybė nuo mechaninių savybių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.24
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zigmantas Šoblickas
   Disertacija: Žemojo dažnio triukšmų spektroskopija ir jos panaudojimas silicio laidumo fliuktuacijų prigimties tyrime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.19
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo(Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Alvydas Šoliūnas
   Disertacija: Vaizdų formos atpažinimo proceso dinamika patyrimo eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.03.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Diana Šopagienė
   Disertacija: Sirgusiųjų galvos smegenų insultu išgyvenamumas, kartotinio insulto rizika ir požiūris į savo sveikatą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.26
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laisvūnas Šopauskas
   Disertacija: Kategorinio teiginio semantika Port Royalio logikoje ir Williamo Hamiltono darbuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Šopauskienė
   Disertacija: Radioaktyvių fosforo P32 ir P33 matavimai atmosferoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jonas Petras Šošas
   Disertacija: Pilvo išvaržų aloplastika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Andrejus Šostakas
   Disertacija: Skystųjų amonizuotų amonio nitrato trąšų technologija ir amonio salietros terminis stabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Juzef Šostakovski
   Disertacija: Spauda lenkų kal ba Lietuvoje nuo 1939 metų rugsėjo mėnesio iki 1964 metų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos respublikos Varšuvos universitetas

 • daktaras Bronius Špakauskas
   Disertacija: Trauminio nugaros smegenų pažeidimo ir stuburo kanalo susiaurėjimo sąsajų tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vladas Špakauskas
   Disertacija: Antrinio kvantavimo ir kvazisukinio metodo plėtojimas ir taikymas sudėtingų atomų teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Špakauskas
   Disertacija: Helmintų ir raudonligės bakterijų sukelti asocijuoti kiaulių susirgimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.24
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sąjunginis K. Skriabino helmintologijos i-tas

 • habilituotas daktaras Vytautas Špakauskas
   Disertacija: Karvių mastito ankstyva diagnostika, profilaktika ir gydymas.
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.08.25
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Janina Špakauskienė
   Disertacija: Atskirų Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų bulių palikuonių mėsos produkcija ir kokybė bei jų suderinimas palikuonyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.11
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Valerijus Špikalovas
   Disertacija: Recidyvų ir metastazių makštyje intraaudininis spindulinis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos sąjunginis onkologijos mokslo centras

 • habilituotas daktaras Valerijus Špikalovas
   Disertacija: Piktybinių navikų intraaudininė spindulinė terapijakalifornio - 252 neutronų šaltiniais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Edvard Špilevski
   Disertacija:
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: TSRS MA Automatikos ir telemechanikos institutas

 • habilituotas daktaras Edvard Špilevski
   Disertacija: Stochastinių procesų ir sistemų automatinėje kontrolėje ir valdyme dinaminis atpažinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.01.16
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS prietaisų ministerijos ir mokslų akademijos valdymo problemų institutas

 • daktaras Narciza Špirkauskaitė
   Disertacija: Ilgai gyvenančių alfa radioaktyvių medžiagų pasiskirstymo atmosferoje meteorologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Anastazas Juozas Špokas
   Disertacija: Lengvaatlečių atrankos į sportinio profilio bendrojo lavinimo mokyklas internatus ir pedagoginės kontrolės sistemos pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.17
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis fizinės kultūros mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Jonas Špokas
   Disertacija: Pagrindinių stomatologinių susirgimų pirminės profilaktikos efektyvumas Kauno m. studentų tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Baltarusijos valstybinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Algirdas Špokas
   Disertacija: Javų smulkinimo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Liudvikas Algirdas Špokas
   Disertacija: Javapjūtės grūdų nuostoliai, jų kitimo dėsningumai ir mažinimo priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.12.19
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Romualdas Romanas Špokas
   Disertacija: Mikroelementų įtaka obels augimui ir derėjimui Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfonsas Algimantas Špokauskas
   Disertacija: Karščiui atsparių gaminių iš mergelingo dolomito savybių ir technologinių jų gamybos parametrų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ona Špokauskienė
   Disertacija: Vyšnių moniliozė Lietuvoje ir kovos priemonės su ja
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.11.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Saulius Špokevičius
   Disertacija: Distalinių plaštakos pirštų segmentų replantacija, revaskuliarizacija ir rekonstrukcija mikrochirurgine technika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aldona Ona Špokienė
   Disertacija: Augalų karboanhidrazės, katalazės aktyvumo ir kvėpavimo intensyvumo tyrimas normaliomis fiziologinėmis sąlygomis ir herbicidų bei B grupės vitaminų poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.05.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Indrė Špokienė
   Disertacija: Retųjų vaistų prieinamumo reglamentavimas sveikatos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.08
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Nijolė Špokienė
   Disertacija: 2,4D natrio druskos įtaka miežių, žieminių rugių ir kai kurių piktžolių biologiniams pakitimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vitalija Špokienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos holistiniai veiksmažodžiai (gretinant su anglų kalba)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.04.11
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Šriupša
   Disertacija: Technologinio proceso ir techninių priemonių krūmams naikinti bei šalinti tyrimas lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonard Štac
   Disertacija: Vibrovariklių su laisvu rotoriumi išdirbimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Štankelis
   Disertacija: Lietuvos baltųjų veislių kiaulių linijos sukūrimas intensyvios selekcijos būdu pagal lašinių storumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.11.29
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Estijos A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Andrius Štaras
   Disertacija: Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių tyrimas remiantis skirtingais klimato kaitos scenarijais.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.09
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Štaras
   Disertacija: Asimptoninis kai kurių silpnai netiesinių uždavinių integravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stanislovas Štaras
   Disertacija: Plačiajuosčių kreipimo sistemų, skirtų matavimo oscilografams ir impulsinių įtampų matuokliams, kūrimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.22
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Minsko aukštoji inžinerinė zenitinė-raketinė mokykla priešlėktuvinės gynybos mokykla

 • habilituotas daktaras Stanislovas Štaras
   Disertacija: Osilografinių ir keitiklinių elektroninių vamzdžių plačiajuosčiai traktai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vidas Julius Štaras
   Disertacija: Moterų akademinio irklavimo komandų treniruočių individualizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: P. Lesgafto valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Lijana Štarienė
   Disertacija: Teisė į teisingą teismą pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • habilituotas daktaras Ješna Štarkas
   Disertacija: Vilniaus miesto aprūpinimo vandeniu sanitarinis -hogieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Ješna Štarkas
   Disertacija: Vandens tiekimo Lietuvos TSR higienos klausimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Virginija Loreta Štelbienė
   Disertacija: 2,3-Dioksibenzoinės rūgšties darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Artūras Štikonas
   Disertacija: Klampių dujų lygčių skirtumų schemų tyrimas simetriško judėjimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSSR mokslų akademijos skaičiavimo matematikos skyrius

 • daktaras Olga Štikonienė
   Disertacija: Nestacionariųjų pusiau tiesinių baigtinių skirtumų schemų stabilumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.23
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Ona Štitilienė
   Disertacija: Lentelinės daugybos ir dalybos mokymo ypatumai pagalbinės mokyklos žemesnėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Darius Štitilis
   Disertacija: Teisinės atsakomybės pagrindų nustatymo už neteisėtas veikas elektroninėje erdvėje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Dalia Štreimikienė
   Disertacija: Išorinių energijos gamybos išlaidų, susijusių su atmosferos tarša, įvertinimas Lietuvos energetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.12.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vilma Štreimikienė
   Disertacija: Fenilendiaminų sąveikos su akrilo rūgštimi produktų kitimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Štuikys
   Disertacija: Topologinio metodo algoritmų, skirtų ESN schemų spaudintinėms komutacijoms projektuoti tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Štuikys
   Disertacija: Veršelių skiepytų iš štamo Brucella bovis Nr.19 vakcina ir kultūrų iš štamo Brucella suis Nr.64 su alūnų priedu, imunobiologinių reakcijų palyginanasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.11.10
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos in-tas

 • habilituotas daktaras Vytautas Štuikys
   Disertacija: Metaprogramavimo metodai ir jų taikymas programoms ir intelektualios nuosavybės komponentams kurti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.01.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Zoja Štukova
   Disertacija: Kuršių marių ir Baltijos jūros pietrytinės dalies priekrantės bakterioplanktonas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • daktaras Arminas Štuopys
   Disertacija: Šarminio (ceotilizuoto) rišiklio tyrimas ir taikymas ugniai atspariame betone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.06.18
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Edita Štuopytė
   Disertacija: Teritorinės bendruomenės centro darbo su vaikais socialinės edukacinės funkcijos ir jų raiškos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Laimutė Štuopytė
   Disertacija: Kai kurių vitaminų ir jų mišinių įtaka morkų derliui, kokybei ir išsilaikymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.05.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Žaneta Štuopytė
   Disertacija: Valstybės skolos struktūra ir valstybės skolinimosi įtaka Lietuvos ekonomikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Esmeralda Štyps
   Disertacija: Biomechaninių konstrukcijų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.08.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Mejeris Šubas
   Disertacija: Neotomistinės F. Dessauerio "Filosofijos technikos" kritika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Mejeris Šubas
   Disertacija: Inžinerinis mąstymo stilius ir mokslinis technosferos paveikslas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Baltarusijos MA filosofijos ir teisės institutas

 • habilituotas daktaras Viktoras Šugurovas
   Disertacija: Teorinis kai kurių atomų fermų skilimo skaičiavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.10.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Šugurovas
   Disertacija: Atomo kvantomechaninio skaičiavimo klausimu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1966.12.01
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Šukaitytė
   Disertacija: Lietuvos, Latvijos ir Estijos medijų menas XX a. pab. - XXI a. pr.: institucinė ir meninė raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Dalija Šukelienė
   Disertacija: Aromatinės eilės citostatinių rūgščių amidinių ir imidinių darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Česlovas Šukelis
   Disertacija: Elektromechaninio pozicionavimo įrenginio dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Česlovas Šukelis
   Disertacija: Elektromagnetinių vibrogeneratorių sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.10.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Sąjunginis elektros mašinų gamybos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juzė Šukienė
   Disertacija: Grikių heterozės tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA eksperimentinės botanikos institutas

 • daktaras Rasa Vanda Šukienė
   Disertacija: Našlaitės vestuvinės dainos lietuvių vestuvinių dainų kontekste: žanro identifikavimas ir melodijų tipologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.03
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vita Šukienė
   Disertacija: Indžio elektrolitinio išskyrimo iš šarminių tartratinių tirpalų proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Viktoras Šukliauskas
   Disertacija: Skaičiavimo technikos diegimo respublikos materialinio techninio tiekimo planavime klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.11.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Marijonas Šukšta
   Disertacija: Realios skerspjūvio formos strypinių sistemų iš tiesiškai stiprėjančios medžiagos, veikiamų kintamos kartotinės apkrovos, skaičiavimas ir optimizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Saulė Šuksterienė
   Disertacija: Kombinuota endotrachejinė narkozė atliekant Cezario pjūvį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vykintas Šuksteris
   Disertacija: Skersai aptekamų vamzdžių srauto sukeltų vibracijų ir jų įtakos šilumos mainams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.28
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Arūnas Mindaugas Šukys
   Disertacija: Precizinių KMM sąveikos su matuojamu objektu įtaisų kūrimas ir tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Jonas Šukys
   Disertacija: Pontininkų ir vakarinių puntininkų tarmių sintaksės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Šukys
   Disertacija: Sausinimo objektų statybos organizavimo formų tobulinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.03.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Ritoldas Šukys
   Disertacija: Dyzelinių variklių išmetimo sistemos triukšmo ir dūmingumo mažinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.01.18
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Saulius Šukys
   Disertacija: Sportinė veikla kaip paauglių vertybinių orientacijų, asmenybės savybių ir socialinio elgesio formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Vytautas Šukys
   Disertacija: Vietinis šilumos atidavimas ir pasipriešinimas spiraliniuose kanaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas

 • daktaras Bronislava Šukytė
   Disertacija: Reabilitacija, širdies veiklos ir oksihemometrijos rodiklių pakitimai mokiniams rekonvalescentams persirgusiems ūmiu respiratoriniu virusiniu susirgimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Daiva Šukytė
   Disertacija: Neformaliojo ugdymo modelis: teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vida Judita Šukytė
   Disertacija: Selenopolitioninių rūgščių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rita Šulcaitė
   Disertacija: 2 tipo cukrinis diabetas: paplitimas, kontrolė, komplikacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Dzintra Šulcė
   Disertacija: Vardažodžio šaknų fenotaktinė struktūra dabartinėje latvių kalboje (lyginant su lietuvių)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.18
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Inga Šulcienė
   Disertacija: Reklaminės - informacinės klubo veiklos tobulinimo sąlygos ir kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.09.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Lina Šulcienė
   Disertacija: Liberum arbitrium Tomo Akviniečio moralės filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.06
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Šulcienė
   Disertacija: Leghornų veislės olandiškos populiacijos kuriamų linijų vištų produktyvumo ir derinimosi tyrimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Algirdas Šulčius
   Disertacija: Amonio selenato poveikis elektronusodinant Mn-Ni lydinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.13
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Nerijus Šulčius
   Disertacija: Mechatroninių vykdymo sistemų valdymas kintamos struktūros reguliatoriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Dalius Šulga
   Disertacija: Aktyviosios ir reaktyviosios galių režimų valdymas restruktūrizuotoje elektros energetikos sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vilius Šulga
   Disertacija: Ledo trikdžiaus lietaus vandens įlajose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nideta Šulgienė
   Disertacija: Cheminės modifikacijos poveikis -chimotripsino fizikinėms ir cheminėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biotechnologijos institutas "Fermentas"

 • daktaras Joana Šuliakienė
   Disertacija: Selenotritionato skilimas tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Olga Šulienė
   Disertacija: Lietuvos rusų Zarasų rajono tarmės sintaksė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Šulija
   Disertacija: Baudos bausmė ir jos skyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Šulija
   Disertacija: Nekilnojamojo turto masinio vertinimo ir apmokestinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Rita Liudvika Šulijienė
   Disertacija: Fotoplanktono pirminė produkcija Lietuvos vandens telkiniuose antropogeninės veiklos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Sergejus Šulika
   Disertacija: Bangų tipų plačiajuosčių keitiklių stačiakampiuose bangolaidžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Charkovo radioelektronikos institutas

 • daktaras Patricijus Pranciškus Šulnius
   Disertacija: Magnetinių juostų impulsinės apkrovos juostų pratraukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Olga Šulskaja
   Disertacija: Žodžių vartojimas A. Mežirovo poezijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos rusų kalbos institutas

 • daktaras Dinas Šulskis
   Disertacija: Kvazioptimalių ir kintamos struktūros automatinio valdymo sistemų sintezės algoritmai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Piotras Vikentijus Šulskis
   Disertacija: Precizinių metalo pjovimo staklių atskaitos įrenginių, skirtų matuoti kampinius poslinkius bei kinematinį tikslumą tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.26
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Eksperimentinis metalo pjovimo staklių mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Šulskus
   Disertacija: Daugiaatomių molekulių sužadintų virpesinių būsenų bei elektrono ir molekulės sąveikos potencialo sklaidos uždaviniuose teorinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Apolinarijus Šulus
   Disertacija: Apie nacionalinio išsivadavimo kovos peraugimą į liaudies demokratinę revoliuciją Lenkijoje (1939-1945)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.23
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Sigita Šumauskaitė
   Disertacija: Aliuminio lydinių elektronusodinimo iš eterinių elektrolitų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.02.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Romualdas Šumauskas
   Disertacija: Galvos ir galvos smegenų traumos epidemiologija Vilniuje, medicininės pagalbos organizacija ir tokių ligonių gydymo rezultatų pagerinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.09
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos A.Polenovo neurochirurgijos mokslo tyrimo institutas

 • daktaras Gintaras Šumskas
   Disertacija: Ekonominis balsavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Sociologinė rinkėjų elgsenos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Linas Šumskas
   Disertacija: Aterosklerozės ir išeminės širdies ligos rizikos faktorių paplitimo ypatybės tarp 15-18 m. amžiaus Kauno paauglių
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Jolanta Šumskienė
   Disertacija: Sergančiųjų kepenų ciroze klinikinės ypatybės, gyvensena ir gyvenimo kokybė bei ligonių, atrinktų kepenų transplantacijai, išgyvenimo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Lina Šumskienė
   Disertacija: Elektroninės optinės sistemos laukų įtakos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.08.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Šumskytė
   Disertacija: Mokslinio dialogo mokymas kalbos pragmatikos aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos M. Torezo valstybinis užsienio kalbų pedagoginis institutas

 • daktaras Ona Šuopytė
   Disertacija: Vitamino B pašarinio koncentrato įtaka kai kuriems viščiukų biocheminiams ir fiziologiniams rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Genė Šurkienė
   Disertacija: Lietuvos TSR kaimo mokyklų mokinių nepažangumo profilaktikos higieniniai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos vaikų ir paauglių higienos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Šurkus
   Disertacija: Amarai ir kiti svarbesnieji bulvių kenkėjai Lietuvos TSR ir kovos priemonių prieš juos tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Šurkus
   Disertacija: Žalingiausi bulvių kenkėjai ir integruotos bulvių apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.05.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Algimantas Antanas Šurna
   Disertacija: Nuimamų plastmasinių protezų cheminė metalizacija sergant proteziniais stomatitais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.21
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rimas Jonas Šurna
   Disertacija: Optoelektroninių keitiklių skaitantiems automatams tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Viktor Šurubura
   Disertacija: Daugiatikslių programavimo kalbų tyrinėjimas ir realizacija realaus laiko sistemoms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Ukrainos SSR MA kibernetikos institutas

 • daktaras Gytis Šustickas
   Disertacija: Galvos smegenų arterijų maišelinių aneurizmų formos ir dydžio klinikinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Šutienė
   Disertacija: Draudiminės ir investicinės veiklos modeliavimo taikymas sprendimams priimti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Biruta Švagždienė
   Disertacija: Turizmo paslaugos edukacinio potencialo raiška besimokančios organizacijos kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Milda Švagždienė
   Disertacija: Prieširdžių virpėjimo po miokardo revaskuliarizacijos operacijų sąsaja su elektrolitų koncentracija serume bei ekskrecija su šlapimu.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Arvydas Švagždys
   Disertacija: Gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaka žuvų sugavimų kaitai Kuršių mariose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.28
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Saulius Švagždys
   Disertacija: Tiesiosios žarnos adenokarcinoma: angiogenezės ir matrikso metaloproteinazių MMP-2, MMP-3 prognozinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Stanislovas Algirdas Švagždys
   Disertacija: Sluoksniškai dirbamo juodojo pūdymo arimo dažnumo ir gylio įtaka pasėlių piktžolėtumui ir žieminių javų derliui Vidurio Lietuvos dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.15
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudvikas Kazimieras Švambaris
   Disertacija: Smiltyninio šlamučio ( Helichrysum arenarium ( L.) Moench) biologinis - ekologinis tyrimas ir panaudojimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Švambarytė
   Disertacija: Bai Juyi poezija kaip kiniškas interyekstas japonų klasikiniame tekste (lyginamoji studija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.04.22
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Janina Švambarytė
   Disertacija: Kilmininko ir galininko linksnių santykis J.Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Ieva Švarcaitė
   Disertacija: Kalvoto moreninio landšafto litogeninio fundamento antropogeninis performavimas (Vištyčio - Gražiškių aukštumos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Švažas
   Disertacija: Naktinės rudeninės paukščių migracijos tyrimai Lietuvoje išsklaidytoje šiltnamių šviesoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.10.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Rusijos MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Birutė Švedaitė
   Disertacija: Socialinis darbas Lietuvoje: naujos funkcinės sistemos visuomenėje atsiradimo ir vystymosi prielaidų sociologinė analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Irena Švedaitė
   Disertacija: Piperazindiono-2,6 ir jo darinių sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vita Švedaitė
   Disertacija: Seleno turinčių ir antioksidaciniu veikimu pasižyminčių priedų įtaka penimų kiaulių produkcijos kokybei ir sveikatingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.26
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Aurimas Švedas
   Disertacija: Sovietinė lietuvių istoriografija: oficialusis diskursas ir jo alternatyvos (1944 - 1985 m.).
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Eimantas Švedas
   Disertacija: Endotelio funkcija mažose arterijose izoliuotose iš reprodukcinio ir menopauzinio amžiaus moterų galimybės pagerinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.11.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Karolinska institutas

 • daktaras Gintaras Švedas
   Disertacija: Laisvės atėmimo bausmės ir jos vykdymo teorinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kęstutis Jonas Švedas
   Disertacija: Ledyninis akumuliacinis reljefas ir jo periglacialinis performavimas (Medininkų aukštumos ir Eišiškių plynaaukštės pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.03
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geofizikos institutas

 • daktaras Mindaugas Raimundas Švedas
   Disertacija: Energiją taupančios dobilų pelų-sėklų mišinio džiovinimo technologijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.14
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos institutas

 • daktaras Vitas Švedas
   Disertacija: Optiškai sužadintų cezio ir kalio rydberginių atomų smūginės jonizacijos ir difuzijos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.25
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Ligija Švedienė
   Disertacija: Išeminės širdies ligos paplitimo priklausomybės nuo kenksmingų aplinkos faktorių higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rostovo medicinos institutas

 • daktaras Salomėja Ona Švedienė
   Disertacija: Skirtingų veislių miežių jautrumas herbicidams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.05.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Jolanta Švedkauskaitė
   Disertacija: Metodo, nustatančio urano turinčių medžiagų kilmę, vystymas ir validacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.31
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Švegžda
   Disertacija: Žmogaus regos sukeltiniai potencialai, laukiant skirtingos formos ir orientacijos vaizdų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.03.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA I Pavlovo fiziologijos institutas

 • daktaras Antanas Algimantas Švėgžda
   Disertacija: Statmenai aptekamų vamzdžių pluoštų aukštų reinoldsų riboje šilumos mainų efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.15
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Otonas Švėgžda
   Disertacija: Statinių aktyvinės galios matavimo keitiklių tyrimas esant nesinusinėms srovei ir įtampai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.19
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Sigitas Švėgžda
   Disertacija: Cilindro šilumos mainai ir aptekėjimo nestacionarumo elementai turbulizuotuose skysčių srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Fizikinių techninių energetikos problemų institutas

 • daktaras Danguolė Švegždienė
   Disertacija: Svorio jėgos vaidmens pirminių salotų šaknų erdvinės orientacijos, morfogenezės ir augimo procesuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.10.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vaclovas Šveikauskas
   Disertacija: Tradicinių ir modernių aukštojo mokslo bruožų sąveika realizuojant visuomenės sveikatos bakalauro studijų sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vaidevutis Šveikauskas
   Disertacija: Plazmolemos ir tonoplasto vaidmuo auksinio bazipetalaus transporto sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.28
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Daiva Šveikauskienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos vientisinių sakinių automatinė sintaksinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.23
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Elena Šveistienė
   Disertacija: Antros kartos mišrūnų, gautų kryžminant pirmos kartos mišrūnes prekosas šiurkščiavilnes su Lietuvos juodgalvių veislės avimis ūkinių ir biologinių savybių palyginamasis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.31
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Rūta Šveistienė
   Disertacija: Stambiųjų žemaitukų veislės arklių genealoginė struktūra, ūkinės-biologinės savybės ir priemonės veislei konsoliduoti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.10.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Alina Irena Šveistytė
   Disertacija: Galūnių periferinių kraujagyslių kraujo apytakos kitimų analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Laima Šveistytė
   Disertacija: Mikromicetai Lietuvos miestų ore
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.05
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Švenčianas
   Disertacija: Srauto kintančių fizikinių savybių įtakos šilumos mainams šorinio aptekėjimo atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.14
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Rygos politechnikos institutas

 • daktaras Dana Švenčionienė
   Disertacija: Anglų ir lietuvių kalbų sintaksiniai predikatai ir jų morfo sintaksinis realizavimas techniniuose tekstuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Augustinas Švenčionis
   Disertacija: Tarpueilių dirbimo kultivatorių darbinių dalių tyrimai Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Česlovas Algirdas Švenčionis
   Disertacija: Netiesioginės spalvotosios kaklo limfografijos diagnostinis efektyvumas onkologinėje klinikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Lietuvos onkologijos MTI

 • daktaras Algimantas Šventickas
   Disertacija: Mokymo rezultatų vertinimo humanizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Naglis Švickus
   Disertacija: Kobalto sulfidinių dangų sudarymas ir modifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Švilpa
   Disertacija: Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4-jame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eglė Švilpaitė
   Disertacija: Nuosavybės teisės apribojimai pagal 1950 m. žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras JOVITA Švilpauskė
   Disertacija: Odos tyliojo periodo tyrimo reikšmė, nustatant periferinių nervų pažeidimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.09.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Magdalena Giedrė Švilpienė
   Disertacija: Antikorozinio-dekoratyvinio Ni-Fe lydinio elektrolitinio išskyrimo proceso patobulinimo galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valerija Švilpienė
   Disertacija: Amoniako vandens atidavimo laikas svarbiausiems sėjomainos augalams Lietuvos TSR sunkiuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Daivis Švirinas
   Disertacija: Vertikaliųjų susitarimų reglamentavimas konkurencijos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.05.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Stasys Švirinas
   Disertacija: Sėkliniai obelų poskiepiai ir jų sėklininkystė LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.01.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Gintautas Juozas Švirmickas
   Disertacija: Struktūrinės ir funkcinės citochromo b2 kaip elektronų pernešėjo savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.11.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Švitra
   Disertacija: Netiesinių diferencialinių lygčių su vėlavimu sprendinių elgsena stabilumo srities pasienyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.06
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikos matematikos mokslų skyrius

 • habilituotas daktaras Donatas Švitra
   Disertacija: Biologinių sistemų funkcionavimo ir organizacijos matematinis modeliavimas diferencialinių lygčių su vėlavimu pagalba
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.11.01
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos mokslinis techninis susivienijimas

 • daktaras Gintautas Mindaugas Švoba
   Disertacija: Liudviko XIII epocha prancūzų romantinės prozos kūriniuose (istorinių romanų semantika)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Švobienė
   Disertacija: Radionuklidų ir derinyje su cheminiais agentais poveikis chlorelos populiacijų genetiniams efektams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos SSR MA genetikos ir citologijos institutas

 • habilituotas daktaras Janina Šyvokienė
   Disertacija: Tvenkinių žuvų virškinamojo trakto mikroflora ir jos biocheminis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.04.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Janina Šyvokienė
   Disertacija: Hidrobiontų simbiontinio virškinimo ekologiniai aspektai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.12.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“