Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

J

 • daktaras Algimantas Jablonskis
   Disertacija: Tarybų Lietuvos ekonomika TSRS liaudies ūkio sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Jablonskis
   Disertacija: Ekonominių rodiklių turiningumo kiekybinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.01.08
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos moks. tyrimų i-tas

 • daktaras Birutė Jacevičienė
   Disertacija: Respublikos normatyviniai aktai kaip kolūkinės teisės šaltinis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.05.13
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Apolonija Jacikevičienė
   Disertacija: Gamtos pažinimas pradinėse klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ona Jacikevičienė
   Disertacija: Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kooperacijos mokėjimų ir įgūdžių formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Joana Jačkonienė
   Disertacija: Vaiko kilusio iš tėvų nesančių tarpusavio santuokoje, tėvystės nustatymas tarybinėje šeimos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Milda Jadzinskaitė
   Disertacija: Paruošiamojo skyriaus ištekėjusių studenčių fizinio lavinimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Gediminas Jagelavičius
   Disertacija: Integruotas įmonės veiklos finansinis įvertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Daiva Jakavonytė
   Disertacija: Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Vytautas Jakelaitis
   Disertacija: Dainų šventės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.25
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Dovilė Jakniūnaitė
   Disertacija: Kaiminystės samprata tarptautinių santykių konstruktyvistinėje perspektyvoje: Rusijos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.04.05
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Franz Jakob
   Disertacija: Informacinio menedžmento tikslai, uždaviniai ir metodai teorijoje ir praktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.16
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vaidotas Jakštas
   Disertacija: Pramonės įmonės technologinės plėtros projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Jakštys
   Disertacija: Veiklos sėkmingumas profesijose susijusiose su tekstinės informacijos apdorojimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.10
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Sankt Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Adas Jakubauskas
   Disertacija: Lietuvos politinė sistema transformacijos laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.10.03
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Poznanės A.Mickevičiaus universitetas

 • daktaras Albertas Jakubauskas
   Disertacija: Didelio meistriškumo biatlonininkų rengimo Lietuvos sąlygomis optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Laimutė Rozalija Jakubauskienė
   Disertacija: Taisyklingų grafinių įgūdžių formavimas mokant rašymo lietuviškos mokyklos I-III klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Jakubavičius
   Disertacija: Inovacinės veiklos plėtojimas smulkiame ir vidutiniame versle.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.17
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aleksandras Jakušinas
   Disertacija: Programinio tikslinio planavimo sąjunginės respublikos sąlygomis įgyvendinimo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Marius Jakutavičius
   Disertacija: Apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos: produktų imitavimo atvejai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algirdas Jakutis
   Disertacija: Daugiakriterinis stochastinis vidutinio laikotarpio planų modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis Sisteminių tyrimų mokslo tyrimų in-tas

 • daktaras Stanislovas Jakutis
   Disertacija: Mokinių savarankiško darbo su didaktine madžiaga ir vadovėliu fizikos pamokose sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Minsko M. Gorkio valstybinis pedagoginis i-tas

 • daktaras Asta Jakutytė
   Disertacija: Įmonė kaip civilinių teisių objektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Klaus Jamin
   Disertacija: Strateginis verslo planavimas funkcionuojant įmonei ir pagrindžiant jos egzistavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Aleksandr Jampolskij
   Disertacija: Įtariamojo tardymo taktikos moksliniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • daktaras Nadiežda Jančauskienė
   Disertacija: Pridedamasis produktas socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Bronius Jančiauskas
   Disertacija: Darbo našumo didinimo rezervai Lietuvos TSR vietinės pramonės metalo apdirbimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Eugenijus Janeliauskas
   Disertacija: Socialinio-meninio aktyvumo ugdymas saviveiklinės kino kūrybos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Tomas Janeliūnas
   Disertacija: Komunikacinio saugumo koncepcija saugumo tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.02.10
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Brigita Janiūnaitė
   Disertacija: Šiuolaikinio lyginamosios edukologijos mokslo pasiekimų panaudojimo galimybės modernizuojant Lietuvos švietimo sistemą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas, KTU, VDU, KU

 • daktaras Aldona Jankaitienė
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo tobulinimas (Lietuvos respublikos baldų pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.01.04
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algimantas Jankauskas
   Disertacija: Organiškos valstybės koncepcija Lietuvoje (tarpukario ir pokario laikotarpis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.05.09
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Petras Jankauskas
   Disertacija: Žmogaus judėjimo funkcijos vystymosi amžiaus ir lyties ypatumai ir pratimų įtaka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Petras Jankauskas
   Disertacija: Silpnesnės sveikatos studentų kūno kultūros teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.11.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Jankauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR pagrindinių negamybinių fondų nusidėvėjimas ir jų atstatymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.05.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kęstutis Jankauskas
   Disertacija: Teisės principų samprata ir jos įvertinimas konstitucinėje jurisprudencijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.28
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Miglovaras Jurgis Jankauskas
   Disertacija: Darbo apmokėjimo organizavimo ir planavimo problemos buitinio gyventojų aptarnavimo įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Rasa Jankauskienė
   Disertacija: Vyresnių klasių merginų požiūris į savo kūną ir jo ugdymo galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Vilija Jankauskienė
   Disertacija: Rizikos kapitalo sektoriaus plėtros veiksnių vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.18
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Steponas Jankeliūnas
   Disertacija: Žemės ūkio gamybos ekonominio efektyvumo padidinimas Lietuvos TSR kolūkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.16
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stanislovas Jankevičius
   Disertacija: Aukštesnių klasių moksleivių profesijos rinkimosi motyvacijos formavimas radijo ir televizijos priemonėmis (Lietuvos TSR medžiagos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Janulaitienė
   Disertacija: Pedagoginis apleistumas ir jo įveikimas sąveikaujant mokyklai, šeimai ir visuomenei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.10.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tatjana Janulionienė
   Disertacija: Transporto aptarnavimo kokybės įtaka krovinių pervežimų paskirstymui tarp geležinkelio ir automobilių transporto
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS plano komiteto kompleksinių transporto problemų institutas

 • daktaras Juozas Janulionis
   Disertacija: Darbo našumo didinimas augalininkystėje (Lietuvos TSR kolūkių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ramūnas Janušauskas
   Disertacija: Tautos kūrimo politika komunistinėje Lenkijoje ir Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Lenkijos MA Politinių studijų institutas

 • daktaras Diana Janušauskienė
   Disertacija: Pokomunistinė demokratizacija Lietuvoje: elitai, partijos ir jaunimo politinės organizacijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.11
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Lenkijos MA Filosofijos ir sociologijos institutas

 • daktaras Albinas Vytautas Januškevičius
   Disertacija: Vokiečių kalbos sintaksės reiškinių mokymo metodika lietuvių mokyklos V-VII klasėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.07.02
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA mokymo turinio ir metodų mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Januškevičius
   Disertacija: Darbo našumo didinimo būdai Lietuvos TSR baldų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.06.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Janušonienė
   Disertacija: Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos strateginis valdymas: procesai ir modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.11
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Egidijus Jarašiūnas
   Disertacija: Valstybės valdžios institucijų santykių problemos konstitucinėje justicijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.11.26
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Stanislava Jareckaitė
   Disertacija: Aukštesniųjų klasių mokinių estetinis ugdymas užklasinio chorinio dainavimo veikloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Jarmašauskienė
   Disertacija: Darbo jėgos sąnaudų padengimas socialistinėje visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.02
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irmantas Jarukaitis
   Disertacija: Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika: narystės konstituciniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Jarumbauskas
   Disertacija: Planavimo tobulinimas ir progresyvinių technologijų diegimas žemės ūkio įmonėse intensyvios gamybos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.06.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Leonas Jaruševičius
   Disertacija: Socialinė-ekonominė paslaugų sferos esmė ir jos vieta asmeniniame vartojime socializmo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Valentinas Jaruševičius
   Disertacija: Diplomatinė gynyba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Jasaitis
   Disertacija: V-VI klasių mokinių konstruktorinės veiklos darbų pamokose didaktinės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA darbinio mokymo ir profesinio orientavimo mokslo tyrimų inastitutas

 • daktaras Filomena Jasevičienė
   Disertacija: Žemės ūkio gamybos valdymas Lietuvos respublikoje naujo ekonominio mechanizmo formavimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Meilutė Jasienė
   Disertacija: Faktorinė analizė ekonominiuose tyrimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.07.01
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N.Voznesenskio finansų ir ekonomikos in-tas

 • daktaras Aiva Jasilionienė
   Disertacija: Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Regina Jasilionienė
   Disertacija: Ryšių su klientais sistemų efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.05.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Domantas Jasilionis
   Disertacija: Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.12.16
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Salomėja Jasinskaitė
   Disertacija: Hipotekos instituto plėtojimas Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.06.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Edmundas Jasinskas
   Disertacija: Valstybės paramos įtaka ūkininkų ūkių konkurencingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Jasinskas
   Disertacija: Lietuvos TSR pramonės vystymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1952.07.03
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Valerijus Jasiūnas
   Disertacija: Sunkiaatlečių treniruočių proceso efektyvinimo keliai, taikant raumenų elektrostimuliacijos metodą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos srities valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Leonardas Kęstutis Jaskelevičius
   Disertacija: Įmonės galutinės veiklos rezultatai ir paskirstymas pagal darbą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Planavimo ir normatyvų mokslo tyrimų institutas prie SSRS plano komiteto

 • daktaras Aleksandras Jasmontas
   Disertacija: klubinės įstaigos kaimo gyventojų sociokultūrinių poreikių formavime(pagal Lietuvos TSR duomenis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.07.03
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos filosofijos ir teisės institutas

 • daktaras Rima Jasnauskaitė
   Disertacija: Kolegijos studentų inžinerijos anglų kalbos funkcinių gebėjimų ugdymo(si) sistemos modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Birutė Jatautaitė
   Disertacija: Profesinis vyresniųjų moksleivių perorientavimas psichopedagogine konsultacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dileta Jatautaitė
   Disertacija: Intensyvus Lietuvos karių standartinio anglų kalbos kurso mokymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Antanas Jatkevičius
   Disertacija: Nepilnamečių smurtinio nusiklastamumo prevencija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Jatkūnaitė
   Disertacija: Įmonės informatyviosios dividendų politikos formavimo ir jos tęstinumo modeliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Jatuliavičienė
   Disertacija: Integruota eksporto plėtra globalizacijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gumbis Jaunius
   Disertacija: Sutarties laisvės teisinės ribos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.10
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rasa Jautakytė
   Disertacija: Studentų - būsimųjų muzikos mokytojų muzikinių interesų ugdymas etnine muzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Jėčiuvienė
   Disertacija: Gamybos ekonominio efektyvumo didinimas Lietuvos miško ruošos įmonėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Borisas Jefimovas
   Disertacija: Darbo jėgos reprodukcija intensyvios ekonomikos vystymosi sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.02.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos srities N. Krupskajos pedagoginis institutas

 • daktaras Laima Jesevičiūtė
   Disertacija: Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aldona Jočienė
   Disertacija: Kapitalo pakankamumo vertinimas bankų veiklos reguliavimo aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Danutė Jočienė
   Disertacija: Europos žmogaus teisių konvencijos taikymas užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos teisėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Jodelienė
   Disertacija: Audito rizikos vertinimo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marius Jonaitis
   Disertacija: Romėnų privatinės teisės įtaka šiuolaikinei civilinei ir civilinio proceso teisei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.01.20
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Laurynas Jonavičius
   Disertacija: Išorinių veiksnių struktūrinis poveikis posovietinių režimų transformacijai: Ukrainos ir Gruzijos atvejai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.19
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Jonilienė
   Disertacija: Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Angelė Jonušienė
   Disertacija: Gamybinių - ekonominių santykių efektyvumas (Lietuvos daržininkystės komplekso pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vilma Živilė Jonynienė
   Disertacija: Moksleivių, ugdymo veikėjų požiūris į vaiko teises, jų vykdymą šeimoje ir mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Marija Jotautienė
   Disertacija: Edukacinių novacijų diegimo barjerų nustatymo metodologija ir jos taikymas sisteminės novacijos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.31
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Jovaiša
   Disertacija: Profesinis orientavimas kaip sudedamoji aštuonmetės mokyklos mokymo-auklėjimo dalis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.11.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: RSFSR pedagogikos mokslų akademijos pedagogikos teorijos ir istorijos mokslo taryba

 • habilituotas daktaras Leonas Jovaiša
   Disertacija: Mokinių parengimo rinktis profesiją pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.03.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Tomas Raimundas Jovaiša
   Disertacija: Judesio vaizdo formavimas be grįžtamojo regos ryšio
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos psichologijos institutas

 • daktaras Vladas Jovaiša
   Disertacija: Maisto prekių pristatymo į miesto prekybos tinklą organizavimo gerinimo klausimai (Vilniaus m. pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Karolis Jonas Jovaišas
   Disertacija: Socialistinio turto grobimo profilaktika pramonės įmonėse (pagal Lietuvos lengvosios , maisto, mėsos ir pieno pramonės duomenis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.09
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Sąjunginis nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institutas

 • daktaras Vita Irena Jovaišienė
   Disertacija: Darbo laiko rezervai Lietuvos TSR vilnos pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.31
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Palmira Jucevičienė
   Disertacija: Studentų socialinio aktyvumo formavimas visuomeninių profesijų įsisavinimo procese techninio profilio aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.10
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Palmira Jucevičienė
   Disertacija: Modulinio mokymo teoriniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.04.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vilija Jucevičienė
   Disertacija: Žemės ūkio įmonių apskaitos automatizavimo efektyvumo didinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Giedrius Jucevičius
   Disertacija: Integruotas požiūris į vadybos modelius ekonominės transformacijos sąlygomis kultūrinių ir institucinių veiksnių aspektu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Robertas Jucevičius
   Disertacija: Mokslo ir technikos pasiekimų diegimo į gamybą intensyvinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos MA ekonomikos i-tas

 • habilituotas daktaras Robertas Jucevičius
   Disertacija: Strateginis organizacijų vystymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.10.03
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Edvard Juchnevič
   Disertacija: Valstybinių obligacijų ir iždo vekselių teisinės konstrukcijos kaip valstybinių paskolų formos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.06.23
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Gdansko universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Judickas
   Disertacija: Lietuvos popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ir medienos resursų racionalaus panaudojimo pagrindinės kryptys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Pranas Judickas
   Disertacija: Miškai Lietuvos ūkio sistemoje pagrindiniais istorinės raidos etapais
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.02.22
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Gruzijos MA Ekonomikos ir teisės institutas

 • daktaras Ona Juknevičienė
   Disertacija: Akcinė nuosavybė ir jos formavimasis Lietuvos ekonomikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.11.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vladas Juknevičius
   Disertacija: Boksininkų fizinio rengimo metodikos ypatumai pradinės sportinės specializacijos etape
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kijevo valstybinis kūno kultūros institutas

 • daktaras Sofija Teresė Junkienė
   Disertacija: Visuomeninio maitinimo darbo našumo kėlimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.12.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Audronė Juodaitytė
   Disertacija: Didaktinės žinių sistemų formavimo ypatybės (V-VI klasės istorijos ir botanikos turinio pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.03.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno ped. i-tas

 • habilituotas daktaras Audronė Juodaitytė
   Disertacija: Vaikystės fenomeno pedagoginės rekonstrukcijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.03.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audronė Juodeikaitė
   Disertacija: Rizikos grupės vaikų pozityvios socioedukacinės raiškos galimybės teritorinėje bendruomenėje realizuojant neformalaus ugdymo programas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Arvydas Juodis
   Disertacija: Potencinių ir perspektyvinių darbo našumo didinimo rezervų nustatymo kaimo statybinėse organizacijose metodų tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Gabrielė Juodkaitė
   Disertacija: Teismo ekspertizės išvadų formavimas ir vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.07
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Adolfas Juodraitis
   Disertacija: Protiškai atsilikusių mokinių prisiminimo proceso ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.05.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aurimas Marijus Juozaitis
   Disertacija: Suaugusiųjų mokytojų profesionalizacija tobulinant andragoginę veiklą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.12
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Aldona Juozapavičienė
   Disertacija: Kadrų judėjimo modeliavimas įmonėje (Kauno m. lengvosios pramonės įmonių pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Emilija Juozeliūnienė
   Disertacija: Globotojo darbo stilius ugdant jaunų darbininkų atsakomybę gamybiniame kolektyve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.02.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Juraitė
   Disertacija: Ekologinė sąmonė ir masinė komunikacija: visuomenės nuomonės apie aplinkosaugą konstravimas žiniaskaidoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Elena Jurašaitė
   Disertacija: Ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: struktūra, modelių realizavimas, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.01.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Daiva Jurevičienė
   Disertacija: Gamybos ir aplinkos apsaugos tarpusavio sąryšio rodiklių makroekonominė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.11.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Ramūnas Jurgaitis
   Disertacija: Supaprastinta baudžiamoji procesinė forma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Gitana Jurgelaitienė
   Disertacija: Recidyvinio nusikalstamumo prevencija Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.04.06
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Violeta Jurjonienė
   Disertacija: Vandenruošos ūkio gamybinės struktūros ir valdymo tobulinimas (Lietuvos TSR sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.04
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Raimundas Jurka
   Disertacija: Liudytojo procesinių interesų apsauga baudžiamajame procese: problemos ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.05.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Nelė Jurkėnaitė
   Disertacija: Elektroninės valdžios plėtros žinių ekonominėmis sąlygomis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.20
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Leonas Algirdas Jurkėnas
   Disertacija: Surenkamųjų konstrukcijų pramonės išvystymas ir išdėstymo žemės ūkio statyboms klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Sąjunginis statybinių medžiagų pramonės mokslinės techninės informacijos ir ekonomikos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aušra Jurkštienė
   Disertacija: Kainų diferencijavimo tyrimas kontraktinėje kainodaroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ramunė Jurkuvienė
   Disertacija: Socialinio darbo mokyklos kaip socialinės novacijos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.02.24
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros, filosofijos ir meno institutas

 • daktaras Mindaugas Jurkynas
   Disertacija: Politinių regionų konstravimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.03
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Juščius
   Disertacija: Valstybinės monopolijos raidos reguliavimas (Politinės ekonominės antitrestinės įstatymdavystės turinys ir jos taikymas JAV)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.30
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valst. u-tas

 • daktaras Roma Jusienė
   Disertacija: Fenilketonurija ir įgimta hipotiroze sergančių vaikų bei jų tėvų psichologinis prisitaikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.14
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Albertas Dovydas Juška
   Disertacija: Paauglių neigiamo požiūrio įveikimas mokymo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.03.16
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Audronis Motiejus Juškevičius
   Disertacija: Produkcijos tiekimų vystymasis respublikoje naujomis ūkininkavimo sąlygomis (Lietuvos TSR pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio in-tas

 • daktaras Janina Juškevičiūtė
   Disertacija: Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.05
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Vaineta Juškienė
   Disertacija: Lietuvos katalikiškųjų gimnazijų veiklos 1918-1940 m. ir 1990-2008 m. pedagoginiai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Justickis
   Disertacija: Akcentuotų nepilnamečių nusikaltėlių asmenybė ir jų nusikalstamo elgesio prevencija
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.05.29
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSRS vidaus reikalų ministerijos sąjunginis mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jonas Jusys
   Disertacija: Kolūkiečių nedarbo laikas ir jo racionalus panaudojimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Oskaras Jusys
   Disertacija: Tarybinių piliečių paveldėjimo teisių gynimas kapitalistinėse šalyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.12.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Juzukonis
   Disertacija: Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“