Lietuvos mokslininkų (registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus) sąrašas

 

L

 • daktaras Daiva Labanauskaitė
   Disertacija: Atvykstamojo turizmo ekonominio produkto vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gražina Labanauskaitė
   Disertacija: Ultragarsinio tyrimo reikšmė įvertinant reumatoidinio artrito aktyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Renata Labanauskaitė
   Disertacija: Sudaiktavardėjusi bendratis vokiečių ir italų kalbose bei jos atitikmenys lietuvių ir rusų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Antanas Labanauskas
   Disertacija: Ūkinio apskaičiavimo plėtojimas sąjunginės-respublikinės ministerijos sistemoje (Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės šakos pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Gintautas Labanauskas
   Disertacija: Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.15
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kostas Labanauskas
   Disertacija: Neurologijos reaktyvumas nervinių gijų regeneracijos procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės medicinos institutas

 • daktaras Linas Labanauskas
   Disertacija: Benzodioksaheterociklų ir o-dialkoksibenzolų darinių sintezė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.02
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Liutauras Labanauskas
   Disertacija: Vaikų tulžies pūslės diskinezija (klinika ir echografija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I Sečenovo 1-asis medicinos institutas

 • daktaras Jolanta Labanauskienė
   Disertacija: Vaikų smurtinių traumų mechanizmas ir amžiaus ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.02.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jūratė Labanauskienė
   Disertacija: Elektroporacijos įtaka priešnavikinių vaistų bei fotosensibilizacinės navikų terapijos efektyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gvidonas Labeckas
   Disertacija: Degalų įpurškimo charakteristikų įtaka šilunos išskyrimui ir dyzelinio variklio su pripūtimu rodikliams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.24
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Sąjunginis neakivaizdinis politechnikos institutas

 • daktaras Danutė Labeikytė
   Disertacija: T-4 RNR-ligazės ATP surišimo centro tyrimas, panaudojant struktūrinius ATP analogus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juozas Labokas
   Disertacija: Sukultūrinamos Lietuvoje bruknės (Vaccinium vitis-idaea L.) biologinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Mindaugas Labokas
   Disertacija: Kūnų inercijos momentų nustatynmas priverstinių virpesių pagalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.16
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algimantas Labudis
   Disertacija: Vienfazių ekranuotų variklių teorija, skaičiavimas ir konstravimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.11
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elvyra Stefanija Labutienė
   Disertacija: Prancūzijos nacionalinė valdymo kadrų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.12.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Labutinas
   Disertacija: Kiaulių influencos paplitimo tyrimas ir laboratorinė diagnostika Lietuvos respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Estijos gyvulininkystės ir veterinarijos MTI

 • daktaras Gintaras Labutis
   Disertacija: Elektrodinamiškai griežti Maksvelo lygčių sprendimo metodai, skirti bangų dispersijos analizei izotropiniuose (ir E,M) - girotropiniuose bangolaidžiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Labutis
   Disertacija: Dabartinės lietuvių kalbos dalelytės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vitas Labutis
   Disertacija: Lietuvių kalbos sintaksė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.10.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Lacitis
   Disertacija: Akustoelektrinių reiškinių tyrimas struktūroje metalas - dielektrikas CdS-LiNbO
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Danutė Ona Ladigienė
   Disertacija: Rytinės Lietuvos TSR dalies velėninių jaurinių dirvožemių temperatūros režimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.04.28
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Edvardas Česlovas Ladukas
   Disertacija: Socialiniai-ekonominiai pakitimai Lietuvos TSR kolėkiname kaime 1951-1965 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aušra Ladygaitė
   Disertacija: Melasos mineralinių druskų įtaka mielių fermentams ir gaminamo etanolio kokybei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.03.20
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Lietuvos maisto institutas, Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rima Ladygienė
   Disertacija: Maisto radioaktyviosios taršos įtakos žmogaus vidinei apšvitai tyrimai, vertinimas ir prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Nijolė Lagūnavičienė
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų specialiosios jėgos ugdymo efektyvūs metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.07.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Arūnas Lagunavičius
   Disertacija: Restrikcijos endonukleazės MunI struktūros ir funkcijos ryšys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Biotechnologijos institutas

 • daktaras Tomas Lagūnavičius
   Disertacija: Jaunųjų plaukikų (pirmus ir antrus metus besimokančių mokymo treniruočių grupėse) charakterio savybių efektyvūs ugdymo metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.07.20
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Sąjunginis kūno kultūros mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Ingrida Lagzdinytė
   Disertacija: Objektų vietos duomenų srauto ryšių tinkluose modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.06
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Adelė Laigonaitė
   Disertacija: Vietininkai dabartinėje lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1957.06.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Alvydas Pranas Laiškonis
   Disertacija: Urokaninazės, sorbitdehidrogenazės ir laktatdehidrogenazės V-jo izofermento pakitimai sergantiems virusiniu hepatitu vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.11.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Alvydas Pranas Laiškonis
   Disertacija: Žmogaus imunodeficito viruso infekcija: problemos ir sprendimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.09.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Lakačauskienė
   Disertacija: Grybo Aspergillus clavatus Desm ląstelinių ribonukleazių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Elena Lakienė
   Disertacija: Prielinksninis kilmininkas šiuolaikinėje vokiečių mokslinėje literatūroje ir publicistikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Lakis
   Disertacija: Bendrybės ir nacionalinės ypatybės darbininkų klasės raidoje socializmo kūrimo laikotarpiu (Lietuvos TSR duomenų pagrindu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

 • habilituotas daktaras Juozas Lakis
   Disertacija: Nacionalinio klausimo LTSR sprendimo istorinis patyrimas ir pamokos (ideologiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.07.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Vaclovas Lakis
   Disertacija: Kompleksinių revizijų atlikimo autotransporto įmonėse tobulinimas (Lietuvos krovininio autotransportopavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. A.Voznesenskio finansų - ekonomikos institutas

 • habilituotas daktaras Vaclovas Lakis
   Disertacija: Ekonominė kontrolė pramonės ūkiskaitinio valdymo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.09.20
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado N. Voznesenskio finansų ekonomikos institutas

 • daktaras Gediminas Lakiūnas
   Disertacija: Išankstinio įtempimo įtaka liaunų centriškai gniuždomų gelžbetoninių elementų pastovumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.05.08
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jurgis Lakštauskas
   Disertacija: Alkylinančių medžiagų, gautų epichlorhidrino su aromatiniais aminais sąveikoje, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aušrinė Lakštutienė
   Disertacija: Šalies finansų sektoriaus rodiklių įtaka bendrajam vidaus produktui ir infliacijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.01.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vincentas Lamanauskas
   Disertacija: Integruotas gamtos mokslų dalykų mokymas taikant didaktinį diferencijavimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.04.23
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių pedagoginis institutas

 • daktaras Izraelis Lampertas
   Disertacija: LKP strategija ir jos bendro ir liaudies fronto taktika kovoje prieš fašizmą 1926-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Irena Lamsodienė
   Disertacija: Drėkinimo nutekamaisiais vandenimis ir žemės dirbimo būdų įtaka velėninių glėjiškų priemolio dirvožemių derlingumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.10.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Romanas Lamsodis
   Disertacija: Dirvožeminio - gruntinio vandens ir dirvožemio drėgmės sunkiuose drenuotuose dirvožemiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Lanauskas
   Disertacija: Obelų sodo veisimo tyrimai buvusio sodo vietoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Austėja Landsbergienė
   Disertacija: Vadovavimo ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms modelio teorinis ir empirinis pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.05
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Landsbergis
   Disertacija: M.K.Čiurlionio kompozitoriaus kūryba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Landsbergis
   Disertacija: M.K.Čiurlionis. Laikas ir turinys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.05.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos akademija

 • daktaras Helmutas Langas
   Disertacija: Kūginio indentoriaus įspaudimo proceso tyrimas (Kietumo ir stiprumo problemos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.02.09
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alfredas Lankauskas
   Disertacija: Diskretinės veiklos juostos tempimo mechanizmo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lankelis
   Disertacija: Landšaftiniai ekologiniai miško-pelkės kontaktinių zonų funkcionavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.29
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas

 • daktaras Marius Lanskoronskis
   Disertacija: Universitetinių mokslinių tyrimų modeliavimas transformacinių procesų kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.23
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Stefano Lanza
   Disertacija: Italų kilmės žodžiai (italizmai) ir jų adaptacija lietuvių kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Leonardas Lapašinskas
   Disertacija: Klasikinės judėjimo sampratos tapsmas: metodologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Bogdanas Lapcun
   Disertacija: Itrio aliuminio granato sintezės modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.19
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Juvencijus Lapė
   Disertacija: Kai kurie vaizdo susidarymo lyties ir regos dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.03.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lapeika
   Disertacija: Termostiliuotas krūvininkų generavimas stipriame elektriniame lauke
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.17
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Fizikos institutas

 • daktaras Mindaugas Lapelė
   Disertacija: Lietuvos TSR rezervatų floros sudėtis, struktūra ir reprezentatyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.05.04
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Ingrida Lapėnaitė
   Disertacija: Nuo PQQ priklausomų fermentų taikymas amperometriniuose biosensoriuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Lapėnas
   Disertacija: Lietuvos TSR siuvimo pramonė ir kai kurie jos vystymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vilhelmas Jokūbas Lapėnas
   Disertacija: Žolės džiūvimo intensyvinimas panaudojant elektrokibirkštinį jos apdorojimą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.01.08
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Asta Lapėnienė
   Disertacija: Mokymo/si procesas mediacinėje priemonių sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.08
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aiveta Lapienienė
   Disertacija: Ištekėjimo sąlygų įtaka recirkuliacinės zonos formavimuisi ir teršalų susidarymui besisukančioje srovėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.09.05
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Danutė Emilija Lapienienė
   Disertacija: Keturkomponentė sistema temperatūrų intervale nuo -11 iki +25 C
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.05.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Juozas Lapienis
   Disertacija: Toksinio grybo FUSARIUM SPOROTRICHIELLA VAR. SPOROTRICHIOIDES poveikis į kiaulių organizmą ir kai kurios priemonės skatinančios atstatomuosius procesus organizme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kristina Lapin
   Disertacija: Struktūrinių grafinių dokumentų konfigūravimas galvaninių linijų projektavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.09
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Genovaitė Stanislava Lapinskaitė
   Disertacija: Socialiniai ir epidemiologiniai sifilio aspektai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Janina Virginija Lapinskaitė
   Disertacija: Tvenkinių "Rita Ausma" dugno fauna, jos dinamika ir vaidmuo karpio mityboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.05.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualda Lapinskaitė
   Disertacija: Mareko ligos diagnostika, epizootologija, kovos ir profilaktikos priemonės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.10.26
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Estijos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Lapinskas
   Disertacija: Radijo matavimo prietaisų bandymų forsuotame režime sutrumpinimo klaisimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.04.05
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Antanas Lapinskas
   Disertacija: Pašarinių pupų inokuliavimo efektyvumas, priklausomai nuo gumbelinių bakterijų štamo ir augalų augimo sąlygų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Antanas Lapinskas
   Disertacija: Gumbelinių bakterijų paplitimas Lietuvos dirvose ir jų efektyvumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.07.21
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Kęstutis Lapinskas
   Disertacija: Gamybiniai susivienijimai pramonės valdymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Mindaugas Kastytis Lapinskas
   Disertacija: Kamieninė vagotomija su pilioroplastika pagal Finėjų, gydant gastroduadenines opas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Petras Lapinskas
   Disertacija: Pietų Pabaltijo viršutinio ordovito ir apatinio siluro (landoverio) nuogulų litologija ir facijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.11.21
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Remigijus Lapinskas
   Disertacija: Daugiamačių atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, ribinės teoremos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.05.15
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Saulius Lapinskas
   Disertacija: Santykiai tarp argumento, semantinio linksnio ir aktanto realizuojant lokatyvą (su kai kuriais vokiečių būsenos ir judėjimo veiksmažodžiais)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.10.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leipcigo Karlo Markso universitetas

 • daktaras Saulius Lapinskas
   Disertacija: Susitvarkančių sistemų su konkuruojančiomis sąveikomis termodinamika ir kinetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.11.21
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos fizikos institutas

 • daktaras Vincas Lapinskas
   Disertacija: Naujų vietiniai anestezuojančių junginių paieškos benzo-1,4-dioksano darinių ir kai kurių jų naftalino, benzolo ir benzo-1,3-dioksolo analogų tarpe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.07.01
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Tartu valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Lapinskas
   Disertacija: Rentgenologiškai išaiškintų dvylikapirštinės žarnos divertikulų klinikinė reikšmė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.05.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Lapinskas
   Disertacija: Elektrorentgenografijos panaudojimas klinikinėje rentgenodiagnostikoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1969.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alma Antanina Lapinskienė
   Disertacija: Lietuvių baltarusių literatūriniai ryšiai tarybiniais metais (1940-1980)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.17
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andželika Lapinskienė
   Disertacija: Etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai Lieuvos kaime XX a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.15
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Asta Marija Lapinskienė
   Disertacija: Mangano-cinko cheminių srovės šaltinių gamybos prioritetinių teršalų pagrindimas ir techninių sprendimų kompleksų pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos D. Mendelejevo cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jadvyga Lapinskienė
   Disertacija: Pašarinių griežčių selekcija Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Marija Lapinskienė
   Disertacija: Kai kurių žolinių fitocenozių ir atskirų augalų rūšių požeminės dalies savybės eroduojamuose Lietuvos dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Marija Lapinskienė
   Disertacija: Lietuvos agrolandšafto ekosistemų žolinių bendrijų požeminių organų ekomorfologinis, kiekybinis ir fitocenotinis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vida Lapšytė
   Disertacija: Vaisiaus ir naujagimio rėzus hemolizinės ligos prognozavimas ir fetalinio hemoglobino kiekio kitimas neonataliniame periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Raimond Laptik
   Disertacija: Skruzdžių kolonijų technologijos vaizdams apdoroti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Aldona Lapytė
   Disertacija: Ligonių, sergančių įkyrumais, katamneziniai duomenys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.10.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR sveikatos apsaugos ministerijos centrinis gydytojų tobulinimosi institutas

 • daktaras Lina Lašaitė
   Disertacija: Natūralių sekretagogų įtaka idiopatinių žemaūgių augimo hormono sekrecijai, kūno kompozicijai bei kai kuriems psichologinės būklės aspektams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.03.14
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Algirdas Lašas
   Disertacija: Fotoelektroninio kompensografo dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1959.11.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Algirdas Lašas
   Disertacija: Racionalių automatinio skaitymo sistemų sudarymo pagrindai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1979.06.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lašas
   Disertacija: Nikelio-fosforo ir geležies-fosforo elektrolitinių dangų padengimo sąlygų ir fizinių-mechaninių savybių tyrimas pritaikant traktorių, automobilių ir ž. ū. mašinų detalių atstatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.12.13
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos žemės ūkio gamybos inžinierių institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Lašas
   Disertacija: Prolaktino aktyvumo nustatymas chromatografiniu metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.12.12
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Liudvikas Lašas
   Disertacija: Žmogaus somatotropino preparatų sukūrimas , jų ištyrimas ir įdiegimas į gamybą
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Leningrado Technologijos institutas

 • daktaras Vladas Lašas
   Disertacija: Reljefinės markiruotės ženklų vaizdų pirminio optinio - elektroninio apdorojimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.25
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Eduardas Lasauskas
   Disertacija: Sportinio sklandytuvo sparno profilių analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jolanta Lasauskienė
   Disertacija: Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.01
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Irena Lasavičienė
   Disertacija: Elektrolizinis Ag-Se ir Sb-Se lydinių išskyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vladas Lasavičius
   Disertacija: Trikotažo medžiagos kokybės prognozavimo pagrindai, įvertinus kompleksinių siūlų savybes
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.02.23
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos A. Kosygino tekstilės institutas

 • daktaras Giedrė Lasienė
   Disertacija: Tarpelektrinio išbarstymo įtaka galvanomagnetiniams efektams stipriuose elektriniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.01.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Lašienė
   Disertacija: Klinikinis žmogaus somatotropino efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.04.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS medicinos mokslų akademijos eksperimentinės endokrinologijos ir hormonų chemijos institutas

 • habilituotas daktaras Danutė Teresė Lašienė
   Disertacija: Žemaūgių pacientų hipotalamo-hipofizinės sistemos funkcinė būklė ir ilgalaikio gydymo rezultatai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Mykolas Lasinskas
   Disertacija: Lietuvos TSR mažųjų upių hidroenergetinių resursų rodikliai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1953.12.25
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Mykolas Lasinskas
   Disertacija: Nemuno nuotėkio režimo dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1972.06.13
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Povilas Lasinskas
   Disertacija: Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.09.05
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Kęstutis Lašinskas
   Disertacija: Nuoseklios redukcijos metodo optimalaus daugiažingsnių procesų valdymo uždaviniuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.09.08
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aldona Birutė Lašinskienė
   Disertacija: Perspektyvių vietinių ir įvežtinių liucernos rūšių biologinės savybės Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Daiva Laskienė
   Disertacija: Verslo rizikos valdymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.04.02
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Skaistė Laskienė
   Disertacija: Metafizikos ir mokslo demarkacijos problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.12
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lidija Laškova
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo kambro nuogulų litologija, facijos ir kolektorinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.28
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos geocheminių problemų laboratorija ir Baltarusijos geologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Jevlampijus Laškovas
   Disertacija: Pietinio Pabaltijo ordoviko nuogulų litostatigrafija, litologija ir facijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.01.14
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Regina Laškovienė
   Disertacija: Lietuvos liaudies ūkio aprūpinimo elektrotechnine produkcija tobulinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.03.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Agnė Laskytė
   Disertacija: Sąmoningai save žalojančių 15-17 metų Lietuvos moksleivių socialinė ir psichologinė charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.13
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Eleonora Lassan
   Disertacija: Prieveiksmių semantinės funkcijos sakinio struktūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.12.26
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Eleonora Lassan
   Disertacija: Valdžios ir disidentijos diskursas Tarybų Sąjungoje; kognityvinė - retorinė analizė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Lastas
   Disertacija: Lietuvos vidutinių miestų, kaip rajonus formuojančių centrų, vaidmuo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.10.05
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Lastauskienė
   Disertacija: 5 ir 6 dialkilaminoacilbenzodioksanai-1,4
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.18
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedrė Lastauskienė
   Disertacija: Teisinės sankcijos kaip teisinio teksto elementai ir teisinių imperatyvų garantas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.30
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Gediminas Lasys
   Disertacija: Efektyvios kalciohidrosilikatinės termoizoliacinės medžiagos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vidmantas Lasys
   Disertacija: Šuns ragenos inervacijos histofiziologiniai ypatumai amžiaus eigoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.24
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Eglė Latauskienė
   Disertacija: Nusikaltimų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ikiteisminio tyrimo metodikų koncepcija: teorinis modelis ir kriminalistinės galimybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės universitetas

 • daktaras Vytautas Latinis
   Disertacija: Nepusiausvyrųjų fononų pasireiškimas stipriai fotosužadintų tiesiajuosčių puslaidininkių ir supergardelių spinduliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.14
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Latkauskas
   Disertacija: Sergančiųjų II-III stadijos tiesiosios žarnos vėžiu chirurginio gydymo rezultatų įvertinimas po priešoperacinio spindulinio ir chemospindulinio gydymo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Rūta Latvelė
   Disertacija: Teisėjo vaidmuo aiškinant teisę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.17
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Lidija Latvėnienė
   Disertacija: Ligonių, sergančių įgimtomis širdies ydomis, plaučių komplikacijos ir rizikos faktoriai po vožtuvų protezavimo
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Laucevičius
   Disertacija: Sinoatrialinio prieširdinio ir antrioventrikulinio laidumo sutrikimų tyrimai reumatinių ir miokardo ligų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.10.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Aleksandras Laucevičius
   Disertacija: Diagnostinės stimuliacijos ir echokardiografijos duomenų kompiuterinės analizės informatyvumas, atrenkant ligonius kardiochirurginiam gydymui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimgaudas Laucius
   Disertacija: Kompiliatorių internacionalizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.21
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Juozas Laučius
   Disertacija: Juostinių linijų ir vėlinančių struktūrų su feritiniu užpildu analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Leningrado V. Uljanovo (Lenino) elektrotechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Sofija Laučiūtė
   Disertacija: Leksiniai baltizmai slavų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.30
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado V.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vilma Laučiūtė
   Disertacija: Ozono variacijos virš Lietuvos ir vidurio Europos bei jų priežastys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.09
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Danutė Nijolė Lauciuvienė
   Disertacija: Adrenoblokuojančių preparatų poveikis kai kurioms katecholaminų apykaitos grandims
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.07.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Stefanija Laučiuvienė
   Disertacija: Amžiaus ir šėrimo lygio įtaka Lietuvos juodmargių buliukų mėsinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.02.19
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Alfonsas Laučka
   Disertacija: Bendraties sintagma dabartinėje anglų kalboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.12.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos I-asis valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Vytautas Laučys
   Disertacija: S-(Pirimidinil) tioglikolio rūgščių darinių ir jų analogų sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.04.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Laugalis
   Disertacija: Karvių didžiojo prieskrandžio anaerobinės mikrofloros ir fermentacinių procesų tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Feliksas Laugalys
   Disertacija: Sensorinės ir centrinės elektrinės stimuliacijos efektų tarpusavio sąveika triušio regos žievėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.10
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybiniame universitetas

 • daktaras Regimantas Laugalys
   Disertacija: Kraujo forminių elementų dinamikos matematunis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.02.22
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: SSRS MA Sibiro skyriaus Biofizikos institutas

 • daktaras Vygandas Laugalys
   Disertacija: Jaunos žvaigždės ir tarpžvaigždinė ekstinkcija Šiaurės Amerikos ir Pelikano debesyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas

 • daktaras Jolanta Laukaitienė
   Disertacija: Infarkto zoną maitinančios arterijos rekanalizavimo poveikis kairiojo skilvelio funkcijai ir klinikinei simptomatikai sergantiesiems ūminiu miokardo infarktu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.03.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Laukaitis
   Disertacija: Funkcinės duomenų analizės metodų panaudojimas ekonometrijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.12
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laukaitis
   Disertacija: Garsą absorbuojančių "Silakpor" plokščių, panaudojus smėlio - cemento ir kalkių - smėlio - cemento rišamąją medžiagą, gamybos technologijos ir savybių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.05.30
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Antanas Laukaitis
   Disertacija: Technologinių veiksnių įtaka aktyviojo betono formavimo mišinių ir produkto savybėms
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.08
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrius Laukaitis
   Disertacija: Cds, ZnS ir CdxZn1-xS plonų dangų, suformuotų SILAR metodu ant (100) DaAs padėklų, įtempių ir paviršiaus analizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.02
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas

 • daktaras Ričardas Laukaitis
   Disertacija: Užsienio prekybos atsiskaitymų inovacijų strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Valdemaras Laukaitis
   Disertacija: Sieros ir azoto turinčių cheminių medžiagų reikšmė avių produktyvumui bei kai kuriems fiziologiniams procesams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.06.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Inga Laukaitytė
   Disertacija: Lazerių fizikos ir netiesinės optikos uždavinių skaitinių sprendimo metodų sudarymas ir analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.10
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Regina Laukaitytė
   Disertacija: Vienuolijų politinė padėtis ir socialinė veikla Lietuvoje 1919-1940 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.01
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alė Laukevičienė
   Disertacija: Endotelio vaidmuo kraujagyslių anafilaksijai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Laukys
   Disertacija: Plačiajuosčių oscilografų dažninių ir pereinamųjų charakteristikų netiesioginis matavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jadvyga Laukytė
   Disertacija: Mėsos faršinių konservų su baltyminiais kraujo ir pieno preparatais technologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Maskvos mėsos ir pieno pramonės technologijos institutas

 • daktaras Egidija Laumenskaitė
   Disertacija: Ekonominė mintis Lietuvoje XVI-XVII a. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS mokslų akademijos ekonomikos institutas

 • daktaras Irena Eglė Laumenskaitė
   Disertacija: Specialistų socialinės-struktūrinės charakteristikos regione kaip jų naujų grupių formavimosi veiksnys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS mokslų akademijos sociologijos tyrimų institutas

 • daktaras Renata Laurė
   Disertacija: Biostimuliatorių ir mineralinės mitybos elementų įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei ir dirvožemio biologiniam aktyvumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Žaneta Laureckienė
   Disertacija: Paršavedžių genitalinio trakto uždegimų etiologija, prevencija ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.29
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vaidutis Laurėnas
   Disertacija: V. Lenino idėjų interpretavimas oficialioje SSSR socializmo doktrinoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.14
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Silvija Laurenčikaitė
   Disertacija: Katalikų sąjūdis ir krikščioniškojo egzistencializmo bruožai XX a. lietuvių literatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.04.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Evaldas Laurenčikas
   Disertacija: Metakarpofalanginės srities profilio analizė, sergant hipochondroplazija, dischondroosteroze ir Turnerio sindromu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.12
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Karolinska institutas

 • daktaras Jurga Laurenčikienė
   Disertacija: Gemalinių transkriptų reguliavimas imunoglobulinų sunkiosios grandinės genų lokuse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.09.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Karolinska institutas

 • daktaras Marius Laurikaitis
   Disertacija: Cirkonio oksinitrido sluoksnių sintezė fizikiniais metodais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.30
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kęstutis Laurikėnas
   Disertacija: Pleištakaulio sparnų meningeomų diagnostika ir chirurginis gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado prof. A.Polenovo neurochirurgijos MTI

 • daktaras Eugenijus Laurinaitis
   Disertacija: Kardiochirurginė ligonių klinikinė psichologinė charakteristika (prieš ir pooperaciniame perioduose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Rusijos SAM Leningrado M. Bechterevo psichoneurologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Feliksas Laurinaitis
   Disertacija: Valstybinis-teisinis sąžinės laisvės reguliavimas TSRS
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.16
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Ukrainos SSR MA valstybės ir teisės institutas

 • daktaras Danutė Laurinavičienė
   Disertacija: Kobalto, vario ir karbamido įtaka atrajojančių gyvulių prieskrandžio mikroorganizmų gyvybinei veiklai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.03.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Dovilė Laurinavičienė
   Disertacija: Oro taršos azoto dioksidu sklaida ir ryšys si miokardo infarkto rizika Kauno mieste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.18
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Laurinavičius
   Disertacija: SAD elektromagnetinių bangų dispersijos tyrimas įmagnetintoje InSb plazmoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.05
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albertas Laurinavičius
   Disertacija: Mikrobanginiai reiškiniai įmagnetintoje puslaidininkinėje plazmoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1986.12.04
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alfonsas Laurinavičius
   Disertacija: Tarnybinė teisė ir policijos tarnybinės teisės kūrimo Lietuvoje problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Lietuvos teisės akademija

 • daktaras Alfredas Laurinavičius
   Disertacija: Kelių cementbetonio mišinių gamybos nepertraukiamo veikimo maišyklėse technologijos parengimas ir vienalitiškumo užtikrinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.11.02
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Alfredas Laurinavičius
   Disertacija: Procedūrinio teisingumo psichologiniai veiksniai: teisėjo sprendimo prognozės įtaka teisingumo vertinimams.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.03.10
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Antanas Laurinavičius
   Disertacija: Dvimatės sekos sistemos su dviem laisvės laipsniais dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.19
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arvydas Laurinavičius
   Disertacija: Inkstų ligų kintamumas 3442 nefrobioptatų (1970-1989) analizės duomenimis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.09.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Maskvos I. Sečenovo medicinos akademija

 • daktaras Česlovas Laurinavičius
   Disertacija: Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties (1920 m. liepos 12 d.) problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.04.20
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Laurinavičius
   Disertacija: Nematerialiųjų vertybinių popierių teisinė prigimtis ir jų panaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Laimis Laurinavičius
   Disertacija: Neabipusiai AD įtaisai puslaidininkinės magnetoplazmos pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.01
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Taganrogo V.Kalmykovo radiotechnikos institutas

 • daktaras Romualdas Laurinavičius
   Disertacija: Natrio trichloracetato ir dichloralurėjos panaudojimo varpučiui (Agropyrum repens P.B.) naikinti fiziologiniai pagrindai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.04.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valdas Stanislovas Laurinavičius
   Disertacija: Fermentų imobilizacija ant nešėjų, aktyvuotų metalų jonais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.02.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Baltarusijos V.Lenino valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Valdas Stanislovas Laurinavičius
   Disertacija: Analizatorių, fermentinių elektrodų pagrindu sukūrimas ir įdiegimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.02.23
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: SSSR mokslų akademijos mokslo ir technikos susivienijimas

 • daktaras Jūratė Laurinavičiūtė
   Disertacija: Suaugusiųjų mokymosi motyvacijos genezė šiuolaikinės darbo rinkos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.05
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laurinčikas
   Disertacija: Aritmetinių funkcijų reikšmių pasiskirstymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Baltarusijos valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Antanas Laurinčikas
   Disertacija: Tikimybinių metodų taikymas Dirichle eilučių teorijoje
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1990.06.11
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Laurinčiukaitė
   Disertacija: Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.17
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Nijolė Laurinkienė
   Disertacija: Lietuvių kalendorinių dainų semantika ir poetika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.21
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kalbos ir literatūros institutas

 • habilituotas daktaras Nijolė Laurinkienė
   Disertacija: Senovės lietuvių dievas Perkūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.01.28
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Justinas Laurinskas
   Disertacija: Loginių schemų testų sintezės algoritminių metodų tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.04.16
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Saulius Laurusevičius
   Disertacija: Kalių reprodukciniai parametrai ir makšties mikrofloros tyrimas skirtingomis lytinio ciklo fazėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Vidas Lauruška
   Disertacija: Operatoriaus rodyklės dvimačių poslinkių elektromagnetinių matavimo keitiklių sudarymo principai ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.01.14
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kęstutis Laurušonis
   Disertacija: Miokardo aritmogeniškumo modeliavimas, skilvelinių tachikardijų intraoperacinė elektrofiziologinė diagnostika ir chirurginio gydymo pagrindimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.03.05
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Algimantas Ambraziejus Laurutis
   Disertacija: Greitaeigių registravimo įrenginių dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.09
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Remigijus Laurutis
   Disertacija: Virusinių procesų analizė telekomunikacijų tinkluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.16
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Vincas Laurutis
   Disertacija: Dvimačių akies regėjimo ašių kampinių koordinačių keitiklių sukūrimas ir dinamikos tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vincas Laurutis
   Disertacija: Žmogaus žiūros linijos orientavimo sistema
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.25
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Laužackas
   Disertacija: Jaunųjų specialistų adaptacijos pedagoginiai faktoriai sistemoje "Aukštoji mokykla - darbo kolektyvas"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Rimantas Laužackas
   Disertacija: Sistemoteorinės profesinio ugdymo kaitos dimensijos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1998.12.18
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas, Klaipėdos universitetas

 • daktaras Almantas Laužadis
   Disertacija: Lauko maitinimo šaltinių charakteristikų įtakos į jų suvirinimo savybes tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.03.22
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Ukrainos MA E. Patono suvirinimo institutas

 • daktaras Lijana Laužikaitė
   Disertacija: Lietuvos miestelių prekybos pastatų architektūra XIXa. - XXa. pirmoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.12.10
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Giedrius Laužikas
   Disertacija: Sunkaus ūminio pankreatito eigos prognozavimo ir chirurginio gydymo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimvydas Laužikas
   Disertacija: Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninėje erdvėje taikomasis modelis.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.19
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Dalia Laužikienė
   Disertacija: Savaiminio persileidimo rizikos veiksniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Aldona Laužikienė
   Disertacija: Kai kurių naujų benzo -1,4 -dioksano darinių beta - adrenoblokuojantis aktyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado akad. I. Pavlovo 1-asis medicinos institutas

 • daktaras Edvardas Laužinskas
   Disertacija: Besisukančių mazgų sukamųjų virpesių tyrimas juostos pratraukimo mechanizmuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.14
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jekaterina Lavrinec
   Disertacija: Naratyvinis subjektiškumo modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Pavel Lavrinec
   Disertacija: N. S. Leskovas ir lenkų literatūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.04.24
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Jurij Lavrinovič
   Disertacija: Pieninių galvijų ilgaamžiškumo genetinis įvertinimas ir ryšys su ūkiškai naudingomis savybėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.16
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Markas Lavrinovičius
   Disertacija: Skaičiavimo technikos elementų patikimumo pagreitintų bandymų metodika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Nala Antanas Lazaravičius
   Disertacija: Apekskardiogramos, a carotis stipnogramos pirmųjų išvestinių , polikardiogramos bei P galinio indekso dinamika ūmiame miokardo inf. periode
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Nala Antanas Lazaravičius
   Disertacija: Sergančiųjų išemine širdies liga kairiojo širdies skilvelio nepakankamumo dinamika atstatomojo gydymo metu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1992.06.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Laima Lazarevičiūtė
   Disertacija: Specifinių endodezoksiribonukleazių paplitimo Citrobacter freundii ir Haemophilus infuenzae rūšyse tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Elvyda Lazauskaitė
   Disertacija: Lietuvių valstietės kraitis ir pasoga XIX a. antrojoje - XX a. pirmojoje pusėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romualda Lazauskaitė
   Disertacija: II populiacijos žvaigždžių absoliutinių ryškių nustatymas Vilniaus fotometrinėje sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.12
   Mokslo kryptis: 08 P
   Institucija: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Rūta Lazauskaitė
   Disertacija: Fotoinicijuotoji karbazoliloksiranų polimerizacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.02.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vaiva Lazauskaitė
   Disertacija: Viešųjų išteklių paskirstymas: aukciono modelis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.01.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Danielius Lazauskas
   Disertacija: Spausdintų sujungimų trosavimo iteracinių skaičiavimo procesų sukurimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jonas Lazauskas
   Disertacija: Rajoninių agropramoninių susivienjimų krovininio automobilių transporto panaudojimo efektyvumo didinimas (LTSR pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.28
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių in-tas

 • habilituotas daktaras Juozas Lazauskas
   Disertacija: Daugiamečių lubinų biologinės savybės priklausomai nuo agrotechnikos ir selekcijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Juozas Lazauskas
   Disertacija: Plokščių masyvinių kokilių ilgaamžiškumo padidinimas jų įtempto stovio prie termociklinių apkrovų įvertinimo pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Lazauskas
   Disertacija: Lubinų auginimas ir panaudojimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Petras Algimantas Lazauskas
   Disertacija: Kai kurie simazino ir atrazino panaudojimo klausimai kukurūzų pasėliuose Lietuvos TSR vidutinio sunkumo dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.10.22
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Petras Algimantas Lazauskas
   Disertacija: Kiekybiniai agrofitocenozių formavimosi dėsningumai ir lauko kultūrų produktyvumo didinimo būdai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1982.03.05
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademija

 • daktaras Sigitas Lazauskas
   Disertacija: Efektyvaus azoto trąšų naudojimo javams klausimai Vidurio ir Rytų Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.13
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Vygandas Lazauskas
   Disertacija: Sulfato jonų vaidmuo koroduojant cinkui ir formuojantis chromatinei plėvelei rūgščiuose chromo(VI) tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Vytautas Jurgis Lazauskas
   Disertacija: Lyginių harmonikų segnetoelektrinių elektrinio lauko stiprumo matavimo daviklių - moduliatorių kūrimas, teorinis ir eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.27
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Lazauskas
   Disertacija: Pneumokompaktinių siūlų struktūros ir savybių prognozavimo metodų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.03.11
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Vytautas Lazauskas
   Disertacija: Auginimo intensyvumo įtaka kiaulių reprodukcinėms savybėms
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.07.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Robertas Lažauskas
   Disertacija: Histaminui jautrių H1- ir H2- receptorių vaidmuo kontraktilinio miokardo anafilaksinėje reakcijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.12.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Aistė Lazauskienė
   Disertacija: Lietuvos savivaldybės 1918-1920 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.17
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Audronė Eugenija Lazauskienė
   Disertacija: Aromatinių sulforūgščių ir N-heterociklinių junginių pakitimas nikelio ir cinko elektronusodinimo procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.06
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Jurga Lazauskienė
   Disertacija: Baltijos silūro sedimentacinio baseino kiekybinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.03.03
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus universitetas, Geologijos institutas

 • daktaras Laima Lilija Lazauskienė
   Disertacija: Lietuvos TSR dirvožemių erkių (TARSONEMINA, TROMBIDIFORMES) ekologo-faunistiniai kompleksai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.01
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Monika Lazauskienė
   Disertacija: Pasakų panaudojimas vaikų auklėjimui lietuvių valstiečių šemoje (XIX a. pabaiga - XX a. pradžia)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.03.07
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ramunė Aurelija Lazauskienė
   Disertacija: Malerio-Sprindžiuko teoremos analogas trečio laipsnio dviejų kintamųjų polinomams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Romualdas Algirdas Lazauskis
   Disertacija: Lietuvos naftos tiekimo tobulinimas taikant mokslinius valdymo ir planavimo metodus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.05.25
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Živilė Marijona Lazdauskaitė
   Disertacija: Lietuvos graižažiedžių (Compositae Giseke) taksonominė, fitocenotinė ir chorologinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.08
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Imantas Lazdinis
   Disertacija: Pušinės požievinęs blakės ypatybės ir jos ūkinė reikšmė pušies kultūroms Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado žemės ūkio institutas

 • daktaras Marius Lazdinis
   Disertacija: Miškų plėtra: posovietinės miškų politikos Baltijos valstybėse palyginamoji analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.14
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Pietų Ilinojaus universitetas

 • daktaras Gintaras Lazdynas
   Disertacija: Romaninių struktūrų formavimasis Lietuvoje: Nuo "Algimanto" iki "Altorių šešėly"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.05.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 • daktaras Andrius Lazutka
   Disertacija: Stimuliuotas spinduliavimas puslaidininkinėse InGaAsP/InP heterostruktūrose su periodiniais nehomogeniškumais optinio kaupinimo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.10.20
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSRS MA A.Jofės fizikos technikos i-tas

 • habilituotas daktaras Juozas Rimantas Lazutka
   Disertacija: Cheminių medžiagų genotoksiškumo įvertinimo ypatumai seserinių chromatidžių mainų analizės metodu žmogaus limfocituose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA N.Vavilovo bendrosios genetikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Rimantas Lazutka
   Disertacija: Seserinių chromatidžių mainai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.02.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Romas Lazutka
   Disertacija: Socialinių-kultūrinių paslaugų kokybės politekonominiai aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Stasys Lazutka
   Disertacija: 1859-1862 metų revoliucinė situacija Lietuvoje (1863-1864 metų sukilimo prielaidos)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.07.07
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSRS visuomeninių mokslų akademija

 • habilituotas daktaras Stasys Lazutka
   Disertacija: Pirmasis Lietuvos Statutas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės feodalinis kodeksas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1974.04.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Galina Lebedeva
   Disertacija: Aukštų apsukų forsuotų dyzelių konstrukcinės - unifikuotos eilės stūmoklių formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Altajaus valstybinis technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Sergejus Lebedevas
   Disertacija: Greitaeigio forsuoto dizelio darbo efektyvumo kėlimas specialios paskirties objektinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.12.25
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Centrinis dyzelių mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Sergejus Lebedevas
   Disertacija: Forsuotų daugiatikslių dyzelių unifikuotų tipų racionalaus techninių charakteristikų lauko formavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.12.24
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Altajaus valstybinis technikos universitetas

 • daktaras Edita Lebedienė
   Disertacija: Mielių Candida maltosa genų struktūros tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Alis Lebedys
   Disertacija: Dozavimo mašinų biriems produktams kūrimo teorija ir praktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.06.28
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Evaldas Lebedys
   Disertacija: Duomenų kokybės reikalavimų realizavimas informacinėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.27
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ramūnas Lebedys
   Disertacija: Magnetinio įrašo aparatų transportavimo mechanizmų techninės diagnostikos metodų ir prietaisų sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.11
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Marina Lebedytė
   Disertacija: Gama spinduliuotės intensyvumo požemio ore kaitos Lietuvoje tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.02.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Virgilijus Lebetkevičius
   Disertacija: Žmogaus audinio panaudojimas kardiochirurgijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Lebionka
   Disertacija: S - metilmetionino (vitamino U) dalyvavimas nukleino rūgščių metilinimo procesuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.17
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Juozas Lebionka
   Disertacija: Vincas Kudirka (ideologijos ir kūrybos bruožai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žana Lečickaja
   Disertacija: Būdvardžiai, pažymintys skonį, dabartinėje rusų kalboje (nominacijos aspektu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.04.23
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vladas Leckas
   Disertacija: Kontaktinių temperatūros matavimų metodų šiluminėse elektrinėse paklaidų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.05.19
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Margarita Lėckienė
   Disertacija: Imunoglobulinų genų ekspresikos tyrimas naudojant idiotipinius ir alotipinius markerius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Sąjunginis pramoninių mikroorganizmų genetikos ir selekcijos MTI

 • daktaras Kristina Ledauskaitė
   Disertacija: Transporto sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo ekonominis vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2011.01.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Arvydas Legas
   Disertacija: Tekstilės medžiagų su elastomeriniais poliuretano siūlais termofiksacijos ir dažymo procesų technologijos sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.09
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Jolanta Lėgaudaitė
   Disertacija: Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.19
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas

 • daktaras Renata Legenzova
   Disertacija: Lietuvos akcinių bendrovių finansinės informacijos srauto formavimo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.06.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Aleksandra Legha
   Disertacija: Irklavimo treniruoklio vandens pasipriešinimo imitavimo mechanizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Visvaldas Legkauskas
   Disertacija: Socialinės motyvacijos veiksniai formuojantis tikslo siekimo grupės nario savimonei
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.25
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, klaipėdos universitetas

 • daktaras Jonas Leikauskas
   Disertacija: Sąjungos ir sąjunginių respublikų kompetencija autorinės teisės klausimais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.21
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: SSSR teisingumo ministerijos sąjunginis tarybinės teisės mokslo tyrimų in-tasin-tas

 • daktaras Raimondas Leikus
   Disertacija: Rapsų išspaudų panaudojimas parševedėms šerti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.02.04
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Lina Leimonienė
   Disertacija: Širdies ir kvėpavimo funkcijos bei gyvenimo pilnatvės pokyčiai po ilgalaikių etapinių aerobinių fizinių treniruočių ir rizikos veiksnių koregavimo pacientams sergantiems vidutiniu ir sunkiu lėtiniu širdies nepakankumumu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.04
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Konstantinas Leinartas
   Disertacija: Fazinių sluoksnių vaidmuo vario elektronusodinimo iš etilendiamininių tirpalų kinetikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.11.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Remigijus Leipus
   Disertacija: Funkcionalinės ribinės teoremos aposteriorinio "išsiderinimo" aptikimo uždaviniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.06.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Remigijus Leipus
   Disertacija: Kai kurie laiko eilučių analizės ir finansų matematikos uždaviniai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kristina Leiputė
   Disertacija: In vitro gautų galvijų embrionų gyvybingumas po mikrochirurgijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.09.12
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos gyvulininkystės institutas

 • daktaras Vitalis Leišis
   Disertacija: Adhezijų kompozicijų su polimerų atliekomis savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algė Leistrumaitė
   Disertacija: Vakarų Europos ekotipo miežių veislių tyrimas ir panaudojimas selekcijai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.01
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Kazys Leistrumas
   Disertacija: Tinkamiausios varpinių kviečių veislės Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1956.04.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Liudvika Leišytė
   Disertacija: Universitetų valdymas ir moksliniai tyrimai. Studija Anglijos ir olandijos universitetų pagrindu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.11.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Tventės universitetas

 • daktaras Palmira Leišytė
   Disertacija: Bronchų reaktyvumo ir imuninės būklės ypatumai, sergant bronchine astma
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.06.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Šviesa Leitonienė
   Disertacija: Marketingo ir finansų valdymo sistemų sąveikos formalizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.07
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Abramas Leizersonas
   Disertacija: Šilumos atidavimas pavienių ir koridoriškai išdėstytų stačiakampio skerspjūvio strypų skersiniame skysčio sraute
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.12.25
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Raimundas Lekas
   Disertacija: Triušio filogenetiškai skirtingų hipotalamo struktūrų hippokampo formacijų bei migdolinio branduolių komplekso ryšių elektrofiziologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.12.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos I. Pavlovo fiziologijos institutas ;

 • habilituotas daktaras Raimundas Lekas
   Disertacija: Širdies ritmo sutrikimų intraoperacinės diagnostikos ir aritmogeninių zonų kriodestrukcijos metodų ir priemonių sukūrimas ir klinikinis pritaikymas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Rosita Lekavičienė
   Disertacija: Socialinės kompetencijos vertinimo metodologijos modifikavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jurgita Lekavičiūtė
   Disertacija: Transporto triukšmas Kauno mieste ir jo įtaka miokardo infarkto rizikai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.17
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • habilituotas daktaras Edmundas Lekevičius
   Disertacija: Bacillus subtilis UF - mutagenezės efektyvumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS mokslų akademijos bendrosios genetikos institutas

 • habilituotas daktaras Edmundas Lekevičius
   Disertacija: Adaptacinių persitvarkymų bendrijos, populiacijos ir organizmo lygmenyse modelis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.02.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ekologijos institutas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kazimieras Lekevičius
   Disertacija: Kai kurių purino darinių su alkilinančiomis grupėmis citogenetinio veikimo analizė ir palyginimas su grynų alkilinančių medžiagų veikimu žmogaus ląstelių in vitro
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Romualdas Kazimieras Lekevičius
   Disertacija: Cheminės mutagenezės specifiškumas ir mutagenų veikimo įvertinimas aplinkos užteršimo regionaliniame monitoringe
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.23
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA bendrosios genetikos institutas

 • daktaras Asta Leleckaitė
   Disertacija: Granatų struktūros junginių sintezė zolių-gelių metodu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.10.19
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimundas Lelešius
   Disertacija: Kiaulių parvovirusinės infekcijos epizootinės situacijos ir profilaktikos priemonių tyrimai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.05
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija ir Lietuvos veterinarijos institutas

 • daktaras Vytautas Lelešius
   Disertacija: Kauno mėsos kombinato nutekamųjų vandenų valymo mikrobiologiniai tyrimai ir sanitarinis - higieninis įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Lelis
   Disertacija: Sifilis Lietuvoje ir jo likvidacijos eiga LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1951.05.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Jonas Lelis
   Disertacija: Raudonosios vilkligės klinika, patogenezė ir klinika
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1963.05.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Irena Leliūgienė
   Disertacija: Mokyklos ir socialinės aplinkos pedagoginė vienovė kaip aklėjimo sistemos faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Egidijus Leliūna
   Disertacija: Nemuno baseino lašišų (Salmo salar L.) ir šlakių (S. trutta L.) populiacijų fenotipinės ir genetinės strukyūros ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.26
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Lemežienė
   Disertacija: Daugiametės svidrės kolekcijos įvertinimas ir selekcinis panaudojimas Lietuvos TSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.20
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos žemdirbystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Eduardas Lemežis
   Disertacija: Daugiamečių svidrių ir šunažolių atsparumo šalčiui įvertinimas selekcijos tikslams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Sąjunginis N. Vavilovo augalininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Liudmila Lemežonienė
   Disertacija: Skaičiavimo metodų kūrimas asinchroninės mašinos su masyviu feromagnetiniu rotoriumi, kintant maitinimo įtampai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.12.08
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • daktaras Larisa Lempertienė
   Disertacija: Rabinistinė egzegezė LDK tradicinio žydų mokymo kontekste
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Raimondas Lencevičius
   Disertacija: Pokoordinatinio metodo grafo - topologinių algoritmų skirtų tinkliniams diskretinės optimizacijos uždaviniams spręsti kūrimas ir tyeimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.05.07
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Estijos mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Ilona Lenčiauskienė
   Disertacija: Paauglių rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo sąsajos su individo, mokyklos ir šalies veiksniais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vitas Lendraitis
   Disertacija: Membraninio nanopozicionavimo mikroaktiuatoriaus kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Simona Lengvinaitė
   Disertacija: Oksenatų oksiranų ir vinileterių su elektroaktyviais fragmentais ir jų polimerų sintezė ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Romualdas Lengvinas
   Disertacija: 9-11 klasių moksleivių profesinio kryptingumo ugdymas diferencijuoto mokymo sistemoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.09.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jūra Margarita Lenkaitienė
   Disertacija: Nikelio katalizinė redukcija hipofosfitu glicininiuose tirpaluose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Romualdas Lenkaitis
   Disertacija: Kai kurių cheminių medžiagų apykaitos tipiškuose pietų Lietuvos ežeruose aspektai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.02.16
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Hidrochemijos institutas prie SSRS Valstybinės hidrometeorologijos tarnybos

 • daktaras Mantė Margarita Lenkaitytė
   Disertacija: Vienuolio idealas Eucherijaus Lioniečio "Pašlovinime dykumai" ir lotyniškoje vienuolinėje literatūroje iki penktojo amžiaus pradžios.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Česlava Leonida Lenkauskaitė
   Disertacija: Žemdirbystės drėkinimo laukų sanitarinis-helmintologinis įvertinimas (Lietuvos TSR klimato sąlygomis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.06
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Lenkevičius
   Disertacija: Dvisluoksnio spausdinto montažo konstrukcijų banginių trasavimo procedūrų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.13
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Petrė Eugenija Lenkšaitė
   Disertacija: Kalkinimo įtaka fizinių savybių pasikeitimui ir mikroorganizmų paplitimui Lietuvos TSR velėniniuose jauriniuose rūgščiuose dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.04
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Tadas Lenkutis
   Disertacija: Aukštos krūtininės epidūrinės anestezijos įtaka ligonių, operuotų dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis, ekstrakraujogysliniam plaučių vandens kiekiui, kraujotakai ir ankstyvai pooperacinei eigai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vytautas Lenkutis
   Disertacija: Veislinių bulių reprodukcinių savybių gerinimo metodų paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.03
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Baltarusijos gyvulininkystės mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Aura Leonaitė
   Disertacija: Vyrų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės kaita dviejų atsipalaidavimo technikų metu po miokardo infarkto
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.23
   Mokslo kryptis: 11 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gintarė Leonaitė
   Disertacija: Sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.28
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytenis Leonas
   Disertacija: Apie vieną optimalų dalimis tiesinio programavimo uždavinį
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.03.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: SSRS mokslų akademijos centrinis ekonomikos ir matematikos institutas

 • daktaras Aurelija Leonavičienė
   Disertacija: Lietuvių ir prancūzų politinės spaudos tekstų heterogeniškumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.09
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Laima Leonavičienė
   Disertacija: Galvos smegenų elektrinis aktyvumas ir imunologinės reakcijos reumatinių procesų metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.02.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS medicinos MA eksperimentinės medicinos MTI

 • daktaras Teresė Leonavičienė
   Disertacija: Suspaudžiamo skysčio tekėjimo matematiniai modeliai begalinėse srityse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.13
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Matematikos ir informatikos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Algis Leonavičius
   Disertacija: Socialistinis gamybinis kolektyvas ir jo sytelkimo būdai (pagal konkretaus tyrimo Lietuvos pramonės įmonėse medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.27
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSRS MA konkrečių socialinių tyrimų institutas

 • daktaras Gražvydas Stanislovas Leonavičius
   Disertacija: Ultragarso parametrų skysčiuose matavimo dažniuose 20kHz -30MHz radioelektroniniai metodai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Juozas Leonavičius
   Disertacija: Aukštųjų mokyklų studentų mokslo ir nemokslo laiko fondo naudojimo tobulinimo problemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1985.04.26
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: SSRS MA sociologinių tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Kazimieras Leonavičius
   Disertacija: Varžtinių sujungimų atsparumo mažacikliniam irimui tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.03.03
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • habilituotas daktaras Mindaugas Kazimieras Leonavičius
   Disertacija: Srieginių jungčių ir jungiamų elementų atsparumas cikliniam irimui ir prisitaikomumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.01.07
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Romas Leonavičius
   Disertacija: Melizmų sintezė dirbtinių neuronų tinklais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Rytis Leonavičius
   Disertacija: Serganęčiųjų išsėtine skleroze depresijos epizodo ypatumai ir sąsajos su gyvenimo kokybe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vylius Leonavičius
   Disertacija: Reliatyvistinė kultūros samprata empiristinėje kultūrologijoje: metodologinis aspektas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Miglė Leonavičiūtė
   Disertacija: Ikimokyklinio amžiaus vaikų išorinio kvėpavimo funkcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Tadas Leončikas
   Disertacija: Asimiliacija šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje: švietimo sektoriaus pasirinkimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Teresė Leonienė
   Disertacija: Patogeninių stafilokokų nešiojimas žmogaus viršutiniuose kvėpavimo takuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.11.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Georgijus Leontjevas
   Disertacija: Apie martingalų problemos sprendinius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.04.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Lepaitė
   Disertacija: Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija (verslo studijų atvejis)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Virginijus Lepeška
   Disertacija: Savęs suvokimo bendravimo grupėse dinamikos ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.20
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vitalija Lepeškienė
   Disertacija: Mokytojų vertybių ir asmenybių ypatumų kitimas geštaltinėse grupėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.05.16
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Nataija Lepkova
   Disertacija: Visuomenės paskirties pastatų ūkio valdymo daugiakriterinė analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Vaiva Lesauskaitė
   Disertacija: Jaunų žmonių aortos ir širdies vainikinių arterijų aterosklerozinių pažeidimų ir faktorių, susijusių su jų rutuliojimusi, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.06.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vaiva Lesauskaitė
   Disertacija: Jaunų žmonių aterosklerozė: aortos ir vainikinių arterijų makromorfometrinio ir histomorfometrinio tyrimo duomenys
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1997.05.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Vita Lesauskaitė
   Disertacija: Bronchų plaučių ligų epidemiologinių tyrimo metodų diagnostinė reikšmė ir lėtinių nespecifinių plaučių ligų tyrimas tarp miesto ir kaimo gyventojų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.06.14
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vita Lesauskaitė
   Disertacija: Lėtinis bronchitas: epidemiologijos ypatumai, ryšys su išemine širdies liga, poveikis pagyvenusių žmonių sveikatai bei kasdienei veiklai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.09.12
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Liucija Lilija Lesauskienė
   Disertacija: Baltyminės medžiagos ir proteolitiniai fermentai ankštinių šeimos filogenetiškai nutolusiose formose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lesauskis
   Disertacija: Autodinų panaudojimo magnetinio branduolinio rezonanso spektroskopijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Kostas Leščinskas
   Disertacija: techninės pažangos ekonominio efektyvumo didinimo ir spartinimo keliai duonos pramonės sąjunginės respublikos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.28
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Ekonomikos institutas

 • daktaras Vytautas Lesčius
   Disertacija: Vietinių darbo žmonių deputatų tarybų veikla, vystant liaudies ūkį Tarybų Lietuvoje 1953-1965 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.30
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Eugenijus Lesinskas
   Disertacija: Sezoninio vidurinės ausies uždegimo diagnostika ir gydymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigita Lesinskienė
   Disertacija: Vilniaus miesto vaikų autizmas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Leskauskaitė
   Disertacija: Pietvakarinių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Bronė Leskauskaitė
   Disertacija: Aleksandro Dambrausko - Adomo Jakšto visuomeninės-filosofinės pažiūros
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Daiva Leskauskaitė
   Disertacija: Naujo biologiškai vertingo rėgštaus pieno produkto gamybos technologijos parengimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.06.03
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Benonas Jonas Leskauskas
   Disertacija: Kai kurių faktorių įtakos autoklavinių silikatinių gaminių kietėjimo intensifikacijai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.06.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Darius Leskauskas
   Disertacija: Ryšiai tarp paauglių mergaičių bandymų žudytis ir klinikinės depresijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.08
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Romanas Leskauskas
   Disertacija: Priemaišų pasklidimo tyrimas radioaktyvių traserių pagalba kritulių iš lietaus kamuolinių debesų iškritimo zonoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.05.11
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: SSrS valstybinis hidrometeorologijos ir aplinkos kontrolės komitetas

 • daktaras Violeta Leškevičienė
   Disertacija: Autoklavinės cementuojančios medžiagos susidarymo kalkių-smėlio mišiniuose, dalyvaujant šarmams, kinetinių dėsningumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.01.13
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Gediminas Lesmaitis
   Disertacija: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės samdomoji kariuomenė XV a. pabaigos 1570 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.13
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Jūratė Lesutienė
   Disertacija: Organinės medžiagos šaltiniai ir mizidžių vaidmuo Kuršių marių mitybiniame tinkle
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.26
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Simona Rūta Letautienė
   Disertacija: Plaučių vėžio gydymo spindulinių komplikacijų prognozinių faktorių tyrimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Vytautas Levandauskas
   Disertacija: Mūro medžiagos ir jų panaudojimas Lietuvos XIII-XVII a. vidurio statybose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Vytautas Levandauskas
   Disertacija: Lietuvos vėlyvojo klasicizmo architektūra: mokslo bei meno genezė, raida ir bruožai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.06.20
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Eugenijus Levickas
   Disertacija: Kai kurių borazotinių junginių panaudojimas cheminiame nikeliavime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.11.23
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Giedra Levinienė
   Disertacija: Natūralaus maitinimo skatinimo programa ir jos efektyvumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.23
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Loreta Levinskaitė
   Disertacija: Pencillium Lk. genties mikromicetai - techninės paskirties guminių medžiagų pažeidėjai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Rimantas Levinskas
   Disertacija: Kompozicinių medžiagų metalurgijos ir chemijos pramonės atliekų pagrindu sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.01.22
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Baltarusijos SSR mokslų akademijos fizikinis techninis institutas

 • daktaras Irena Aldona Levinskienė
   Disertacija: Ksilolinio aliuminiavimo elektrolito tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.03.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksandras Levinsonas
   Disertacija: Įmonės darbuotojų materialinio skatinimo efektyvumo tyrimas (modeliavimo klausimai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.02.11
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: TSRS MA Centrinis Ekonomikos - Matematikos institutas

 • daktaras Kristina Levišauskaitė
   Disertacija: Tekstilinių medžiagų kokybės gerinimo socialinis - ekonominis efektyvumas liaudies ūkio požiūriu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.04.19
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: SSRS MA ekonomikosinstitutas

 • habilituotas daktaras Donatas Levišauskas
   Disertacija: Pusiauperiodinio technologinio mikrobiologinės sintezės proceso optimalaus valdymo algoritmų sudarymas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.11.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Donatas Levišauskas
   Disertacija: Inžinieriniai biotechnologinių procesų optimizavimo ir valdymo metodai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.06.02
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Irena Levišauskienė
   Disertacija: Mikroprogramuojamų struktūrų automatizuoto projektavimo programinių priemonių tyrimas ir sudarymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.23
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Regina Levišauskienė
   Disertacija: Tarptautinių kompanijų susijungimai: konfliktų valdymas padalinių integracijos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.03.13
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

 • daktaras Borisas Levitas
   Disertacija: Pikosekundinio diapazono stroboskopinių transformatorių įėjimo įrenginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.06.26
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Edmundas Levitas
   Disertacija: Aeracinio kanalo eksperimentiniai tyrimai pusiau gamybinėmis sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.01.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Anton Levon
   Disertacija: Lietuvos Jeruzalė - Jerusholayim' de Lita: vakar ir šiandien
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.05.10
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lenkijos Opolės universitetas

 • daktaras Rūta Levulienė
   Disertacija: Suderinamumo kriterijai ir statistiniai įverčiai degradaciniuose ir pagreitintųjų bandymų modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.29
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Andrejus Liachovas
   Disertacija: Tarptautinės civilinės aviacijos saugumo užtikrinimas (teisės aspektai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.01.22
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: TSRS mokslų akademijos Valstybės ir teisės i-tas

 • daktaras Michailas Liachovičius
   Disertacija: Lizosubtilino G10x efektyvumas kompleksinėje terapijoje ir veršelių dispepsijos profilaktikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.04
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Vitebsko veterinarijos institutas

 • daktaras Vytautas Liakas
   Disertacija: Tabako auginimo galimybės Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.14
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas ir Lietuvos žemdirbystės institutas

 • daktaras Valentina Liakina
   Disertacija: Ureazės savybės ir valymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.10.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Bacho biochemijos institutas

 • daktaras Žilvinas Liatukas
   Disertacija: Blumeria graminis DC. f. sp. Tritici Marchal ir Puccinia recondita Rob. Ex. Desm. F. sp. Tritici populiacijų genetinė struktūra ir žieminių kviečių selekcinės medžiagos atsparumas šiems patogenams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.18
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Elena Aldona Liatukienė
   Disertacija: Baltymų, cukraus ir cholesterino kiekio kraujuje kitimo dinamika eksperimentinio reumatinio proceso metu keičiant hipotalamo - hipofizės sistemos funkcinę būklę
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1965.11.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Inga Liaudanskienė
   Disertacija: Tausojamojo žemės dirbimo ir sėjomainų įtaka anglies pasiskirstymui dirvižemio frakcijose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.12.17
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Remigijus Liaudinskas
   Disertacija: Amortizacinės sistemos su adaptyviosiomis grandimis tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.31
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Gitana Liaudinskienė
   Disertacija: Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.06.30
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Jonas Liaukonis
   Disertacija: Kūlimo ir separacijos procesų tyrimas, nuimant raudonųjų dobilų sūklažoles kombainais ir surenkant galvenas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.09
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Juozas Liaukonis
   Disertacija: Hipofosfito sąveika su kai kuriais oksidintojais šarminėje terpėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.12.01
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Mindaugas Liaukonis
   Disertacija: Sistemų patikimumo matematinių modelių neapibrėžtumo įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.12.20
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • habilituotas daktaras Rokas Alvydas Liaukonis
   Disertacija: Pabaltijo respublikų miestų dujofikavimo sistemų optimizavimo ekonominis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.01.14
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos I.M. Gubkino v. naftos ir dujų pramonės institutas

 • habilituotas daktaras Rokas Alvydas Liaukonis
   Disertacija: Miesto dujų tiekimų sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės institutas

 • daktaras Virginijus Liauksminas
   Disertacija: Vandenilio išskyrimo kinetika ir mechanizmas nikelio elektrokristalizacijos procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Snieguolė Marija Liberienė
   Disertacija: Prancūzų kalbos beveiksmažodinių struktūrų gramatinė ir komunikatyvinė prigimtis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.05.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Minsko valstybinis pedagoginis užsienio kalbų institutas

 • daktaras Juozapas Liberis
   Disertacija: Puslaidininkių ir p-n sandūrų triukšmai ir impedansas esant nevienalyčiam srovės tankio pasiskirstymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.02.16
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ala Lichačiova
   Disertacija: Linksnių formos rusų ir lietuvių klabose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.03.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos M.Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Svetlana Lichušina
   Disertacija: Vario nusodinimo iš šarminių trilonatinių tirpalų procesas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Laisvė Lideikytė
   Disertacija: Genomų persitvarkymo ypatumai svidrių ir eraičinų hibriduose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.16
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Gintautė Lidžiuvienė
   Disertacija: Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Romutė Liegutė
   Disertacija: Limfoidinių ląstelių elektrokinetinių savybių tyrimas, sergant galvijams leukoze
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.21
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Daina Liekienė
   Disertacija: Fontano operacija. Ankstyvieji ir atokūs rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Algimantas Liekis
   Disertacija: Mokslinės techninės draugijos Lietuvoje 1946-1977 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.10.12
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Arūnas Liekis
   Disertacija: Kepenų baltymus sintezuojančio aparato funkcinio aktyvumo tyrimas eksperimentinio miokardo infarkto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.22
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos molekulinės biologijos ir genetikos institutas

 • daktaras Šarūnas Liekis
   Disertacija: Tautinių mažumų problemų sprendimas. Žydų autonomijos atveju 1918 - 1925 m.m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.05.20
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Brandeis universitetas

 • daktaras Laimutis Liepa
   Disertacija: Dizelinių variklių purkštuvų pralaidumo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.10
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Arvydas Liepuonius
   Disertacija: Psichologiniai - pedagoginiai klubinių veiklos formų organizavimo ypatumai jaunimo mėgėjiškuose susivienijimuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1989.04.04
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado N. Krupskajos valstybinis kultūros institutas

 • daktaras Jolanta Liesienė
   Disertacija: Aminintų celiuliozės darinių sintezė ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.07
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Rūta Liesienė
   Disertacija: Trauminės komos neurofiziologinių pokyčių sąsajų su sąmonės grižimu įvertinimas vaikams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Vanda Liesienė
   Disertacija: EKG(Elektrokortikogramos) ekstremumų dažnio informatyvumas natūralaus miego fazių ir budrumo tyrime
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.03.19
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Vanda Liesienė
   Disertacija: Miegas ir širdies ritmas normos ir patologijos būsenose
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.16
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSSR medicinos mokslų akademijos bendrosios patologijos ir patologinės fiziologijos MTI

 • daktaras Vaidas Liesionis
   Disertacija: Miesto ekonomiško automobilio koncepcijos kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.09.28
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Vytautas Liesionis
   Disertacija: Žaliojo marketingo strategijos rengimo principų nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mantas Liesis
   Disertacija: Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios atsakomybės problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.19
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Vytautas Antanas Liesis
   Disertacija: Atsitiktinių neuroninių tinklų aktyvumo ir informacinių galimybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.09.01
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos kibernetikos institutas

 • daktaras Volodymyr Lietunov
   Disertacija: Formos apkrovos ciklo asimetrijos įtaka mažai legiruoto plieno paviršiniams įtrūkiams, lenkiant žemoje temperatūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.02.20
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Ukrainos mokslų akademijos Stiprio problemų institutas

 • daktaras Nijolė Lietuvninkaitė
   Disertacija: Kauno knygos kultūra 1843-1918 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.10.17
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arvydas Lietuvninkas
   Disertacija: Tašelgos - Maizaso sumaigymo zonos metamorfizmas (Kalnų Šorija)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.19
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Tomsko valstybinis universitetas

 • daktaras Vitalija Ligeikaitė
   Disertacija: Ankstyvų lėtinių obstrukcinių plaučių ligų diagnostika pirminės grandies gydytojo darbe
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.09.15
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raminta Andrėja Ligeikienė
   Disertacija: Turizmo plėtra ir valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Asta Lignugarienė
   Disertacija: Universitetinės klinikinės medicinos raida Kaune 1922-1940 metais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.12.23
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Gendrikas Likas
   Disertacija: Trumpalaikio poilsio centrų išplanavimas ir įrengimas (Lietuvos TSR miestų pavyzdžiu)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.02.13
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Regina Likšienė
   Disertacija: Kai kurių seleno junginių įtaka sulfito tirpalų oksidinimui deguonimi
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.11.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Veronika Lileikienė
   Disertacija: Lietuvos Lurdai XIX a. pab. - XXI a. pr.: nuo inovacijos iki tradicijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.24
   Mokslo kryptis: 07 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Saulius Lileikis
   Disertacija: Altruisto ugdymo ankstyvojoje jaunystėje tobulinimo prielaidos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.22
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Klaipėdos universitetas

 • daktaras Leopoldas Limanauskas
   Disertacija: Rotorinių vibrovariklių su žiediniais vibrosužadintojais kūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.06.08
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Agnė Limantė
   Disertacija: Privačių subjektų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ginčijant Europos Sąjungos teisės aktus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.04.02
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rimantas Jonas Limba
   Disertacija: Didėjančių pervežimų aprūpinimo, etapiškai derinant autokelius ir geležinkelius, klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.01.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos geležinkelių transporto institutas

 • daktaras Tadas Limba
   Disertacija: Elektroninės valdžios paslaugų modeliai: jų taikymo galimybės Lietuvos savivaldybėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.05.26
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: MRU

 • daktaras Jonas Bronislavas Linartas
   Disertacija: Frezuotų durpių pneumatinio transportavimo įvairaus profilio horizontaliuose vamzdžiuose tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.07
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Augustinas Linčius
   Disertacija: Dabartiniai sunkiųjų mineralų koncentratai pietrytiniame Baltijos pajūryje ir kai kurie jų susidarymo klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.05.16
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Renata Linčiūtė
   Disertacija: Alavo jonų elektrolitinės redukcijos ant aukso ir alavo elektrodų dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.09.20
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas, Biochemijos institutas ir Vilniaus universitetas

 • daktaras Leonas Lindišas
   Disertacija: Tiesinio programavimo metodų panaudojimas tampriai-plastiškų santvarų skaičiavimui įvertinant strypų pastovumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.01.24
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus inžinierinis statybos institutas

 • daktaras Sofija Dalelė Lindišienė
   Disertacija: Mokinių prisitaikymas sisteminiam mokymuisi nacionalinėje Lietuvos mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.06.03
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS SAM vaikų ir paauglių higienos institutas

 • daktaras Olga Lingaitienė
   Disertacija: Transporto priemonių poreikio modeliavimas krovinių vežimo logistikos grandyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.27
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Leonas Povilas Lingaitis
   Disertacija: Stambianuolaužų gruntų tankinimo mašinų tyrimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.12.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Leningrado politechnikos institutas ;

 • habilituotas daktaras Leonas Povilas Lingaitis
   Disertacija: Labai efektyvių darbo padargo kūrimo pagrindai mašinoms, skirtoms automobilių kelių šlaitams tvirtinti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1988.12.20
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Maskvos V.Kuibyševo inžinerinis statybos institutas ;

 • daktaras Vytautas Lingaitis
   Disertacija: Investicijų efektyvumas plėtojant automobilių kelių infrastruktūrą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audronė Liniauskaitė
   Disertacija: Psichinio tempo ir laiko suvokimo amžinė dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.01.23
   Mokslo kryptis: 06 S
   Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Ernesta Liniauskienė
   Disertacija: Aplinkos, palankios gyvuliui šaltoje karvidėje, formavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.11
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Giedra Marija Linkaitytė
   Disertacija: Seleno junginių įtaka mangano elektronusodinimui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.09.25
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Laura Linkevičienė
   Disertacija: Vaikų, turinčių įgimtą vienpusį visišką lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimą, viršutinio žandikaulio raidos ypatumai (nuo gimimo iki 5-erių metų amžiaus
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Marija Laimutė Linkevičienė
   Disertacija: Naujagimių asfiksijos etiologijos ir patogenezės klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1955.04.11
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Nijolė Linkevičienė
   Disertacija: Šiaurės žemaičių morfologijos statistinė struktūra ir jos santykis su intonacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.03.05
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Rita Linkevičienė
   Disertacija: Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.01.15
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Jonas Linkevičius
   Disertacija: Tarybinė lietuvių vaikų poezija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.05.20
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Linkevičius
   Disertacija: Muzikinio ugdymo metodai ir forma grojant vaikiškais instrumentais (4-6 metų tarpsnyje)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.06.14
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

 • daktaras Toleslovas Jonas Linkevičius
   Disertacija: Briketų gamybos proceso panaudojant durpių hidrolizės nehidrolizuotų likučių tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.30
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Birutė Linkevičiūtė
   Disertacija: Elektros energetikos įrenginių kokybės ir patikimumo tyrimas kombinuotais dirbtinių neuronų tinklų ir neraiškių aibių modeliais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.29
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Nijolė Linkūnaitytė
   Disertacija: Mikroelementų (Fe, Zn, Cu, Mn, Co ) homeostazės dinamika motina-vaisius sistemoje ir ankstyvuosiuose galvijų postnatalinės ontogenezės stadijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado veterinarijos institutas

 • habilituotas daktaras Peter Linnert
   Disertacija: Aktualių menedžmento problemų fenomenologija ir sprendimų bazė
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1993.06.29
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus technikos universitetas

 • daktaras Vitas Linonis
   Disertacija: Būgninio magnetinės atminties įrenginio su dvivarikline pavara dinamikos klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Julius Liobikas
   Disertacija: Išorinės mitochondrijų memranos barjerinė funkcija ir jos vaidmuo mitochondrijų energetiniam metabolizmui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.12.13
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Teresė Nijolė Liobikienė
   Disertacija: Nevyriausybinių organizacijų raida Lietuvoje 1989-2002 m.: Katalikiški šeimos centrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.06.13
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Arimantas Lionikas
   Disertacija: Greitosios adaptacijos fenomenų įtaka keturgalvio šlaunies raumens funkcijai.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.10.15
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros institutas

 • daktaras Viktoras Liorančas
   Disertacija: Gyvulių elgsenos ir kiaulienos technologinių bei juslinių savybių palyginimas auginant kiaules ekologinius reikalavimus atitinkančiose ir įprastinės gamybos sąlygose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Antanas Leonas Lipeika
   Disertacija: Autoregresijos tipo atsitiktinių sekų savybių pasikeitimų nustatymo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.10.31
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Joana Lipeikienė
   Disertacija: Atsitiktinių autoregresijos - slenkančio vidurkio sekų savybių pasikeitimo momento nustatymo tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.09.26
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Donatas Lipinskas
   Disertacija: Gaisro kilimo vietos nustatymas pagal medinių konstrukcijų apanglėjimą.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.26
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Diana Lipinskienė
   Disertacija: Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.29
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Lipnickas
   Disertacija: Sprendimų sujungimas multiklasifikatorių sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.28
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Ernestas Lipnickas
   Disertacija: Šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo kriminalistinės metodikos koncepcija: samprata ir ypatumai Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.27
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Vytautas Lipnickas
   Disertacija: Kirkšninių išvaržų chirurginio gydymo būdų metodologinis vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Leonas Lipskis
   Disertacija: Kai kurių heterociklinių polimerų ir polimerinių kompozicijų irimo šilumos poveikyje ypatumai ir dėsningumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.10.30
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Kazimieras Lipskis
   Disertacija: Kai kurie pernešimo reiškinių ypatumai aukštaomiuose puslaidininkiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.02.29
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Alvydas Lisauskas
   Disertacija: Elektriniai triukšmai ypač didelės magnetovaržos medžiagose ir feroelektrikuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.10.18
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Karališkasis technologijos institutas

 • daktaras Aurimas Lisauskas
   Disertacija: Šilumos ūkio įmonių veiklos raidos tyrimas ir efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.06.11
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Saulius Lisauskas
   Disertacija: Tiesiaeigių asinchroninių variklių nesimetrinių režimų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.12.21
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Vaclovas Lisauskas
   Disertacija: Ga - Te sistemos sluoksnių fazinė būsena ir savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.10.28
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ida Liseckienė
   Disertacija: Šeimos medicina Lietuvoje per pirminės sveikatos priežiūros reformos dešimtmetį: gydytojo veiklos apimtys, pasitenkinimas darbu bei pacientų vertinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.10.16
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Liudvika Lisenkaitė
   Disertacija: Lietuvių tarybinės prozos raidos problemos pokario metais (1945-1952)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.01.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jolita Liškevičienė
   Disertacija: Emblemika XVII amžiaus Vilniaus spaudiniuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.24
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija, Kultūros ir meno institutas

 • daktaras Raisa Lisova
   Disertacija: Žieminių rugių grybinės ligos ir kovos priemonės su jomis Lietuvos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.01.30
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Baltarusijos augalų apsaugos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Juozas Listavičius
   Disertacija: Gamybos išlaidų apskaitos ir analizės tobulinimas vidinės ūkiskaitos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Narimantas Listopadskis
   Disertacija: Skaičiavimo tinklų komunikacinių protokolų tyrimo priemonių sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.10.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos elektronikos ir skaičiavimo technikos instuttas

 • daktaras Nijolė Litevkienė
   Disertacija: Lietuviški ir lotyniški sudėtiniai anatomijos terminai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.27
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Inga Litvinavičienė
   Disertacija: Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.15
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: VDU

 • daktaras Michail Litvinenko
   Disertacija: Tranzitinio kelių transporto poveikis Lietuvos ūkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.03.27
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Julija Litvinienė
   Disertacija: Bendravimas nepilnoje šeimoje kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų dorovinio vystymosi faktorius
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.11.13
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Zita Vincentina Liubarskienė
   Disertacija: Dorovės ir religijos santykio problema Lietuvos filosofinės minties istorijoje (1945-1980 m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.11.13
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas

 • daktaras Vladimir Liubarskij
   Disertacija: Smulkinto šieno džiovinimo aktyviosios ventiliacijos metodu sluoksnyje proceso tyrimas Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.23
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Elena Mirgutė Liubertaitė
   Disertacija: Imunologinių pakitimų charakteristika sergant kvėpavimo organų ligomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.06.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Imunologijos institutas

 • daktaras Aleksandras Liubickas
   Disertacija: Moldavijos partinių organizacijų darbas agropramoninės integracijos sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.10.31
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Liucija Liubickienė
   Disertacija: Specializavimas ir socialistinės visuomeninės gamybos raida
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.06.24
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Liubinas
   Disertacija: Lėtų greičių preciziniai manipuliatoriai su vibropavaromis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.15
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Neringa Liubinienė
   Disertacija: Migrantai iš Lietuvos Šiaurės Airijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.08.27
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: VDU

 • daktaras Vilmantė Liubinienė
   Disertacija: Studentų ir akademinės intelegentijos tautinis identitetas demokratinių permainų Lietuvoje laikotarpiu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.23
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Kęstutis Liubinskas
   Disertacija: Konvergavimo greičio įverčiai invariantiškumo principe Banacho erdvėse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.09
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Liubinskas
   Disertacija: Iš dalies homogenizuoto pieno panaudojimas fermentinių sūrių gamybai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.04.02
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Arūnas Liubšys
   Disertacija: Zondinis maitinimas naujagimių intensyviojoje terapijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.20
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Leningrado pediatrijos medicinos institutas

 • daktaras Aušra Liučvaitienė
   Disertacija: Žaliavinio pieno gamybos sektoriaus konkurencingumo vertinimas.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.10.12
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Stanislovas Liučvaitis
   Disertacija: Darbininkų socialinio aktyvumo vystymo keliai (pagal Lietuvos pramonės įmonių tyrimo medžiagą)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.04.18
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos sociologinių tyrimų in-tas

 • daktaras Leonas Liūdžius
   Disertacija: Karvių lytinių organų klinikiniai, biofiziniai pakitimai spontaninės ir sinchronizuotos rujos metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • habilituotas daktaras Jonas Liukaitis
   Disertacija: Klijuotinių sujungimų iš avalynėje naudojamų minkštų stambiamolekulinių medžiagų įtempimų ir stiprumo šlyčiai tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.06.25
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Jonas Liukaitis
   Disertacija: Minkštų polimerinių medžiagų konstrukcijų įtempimų ir deformacijų tyrimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1994.12.28
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valdas Liukaitis
   Disertacija: Elektrokardiogramos pokyčių, atsiradusių susiformavus įvairios etiologijos ūminėms intrakranijinėms kraujosruvoms, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Laima Liukinevičienė
   Disertacija: Lietuvos miesto jaunimo rusų kalba
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Rusijos mokslų akademijos kalbotyros institutas

 • daktaras Kazimiež Juzef Liuksemburg
   Disertacija: Kai kurių cheminių vakcinų prieš vidurių šiltinę ir paratifų B epidemiologinis efektyvumas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.04.10
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: SSRS MMA N.Gamalėjo epidemiologijos ir mikrobiologijos institutas

 • daktaras Galina Liulčenko
   Disertacija: Socialistinės srovinės gamybos ekonominis efektyvumas (instrumentinės pramonės pagrindu0
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1954.06.21
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Vladas Liuolia
   Disertacija: Nekohorentinių eksitonų kinetikos ypatumai heterogeninėse sistemose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.01.12
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Darius Liutikas
   Disertacija: Tradicinė ir moderni piligrimystė kaip vertybių ir tapatumo išraiška Lietuvos visuomenėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.10.17
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Napoleonas Liutikas
   Disertacija: Kintamų fizinių savybių įtaka šilumos mainams plokščiame kanale tekant klampiam skysčiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.13
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Sigita Liutkauskienė
   Disertacija: P53 baltymo raiškos ir kitų veiksnių prognozinės vertės tyrimas gydant krūties vėžį chemoterapija ir granuliocitų kolonijas stimuliuojančiais faktoriais
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.09.30
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Danutė Marija Liutkevičienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos drabužių pavadinimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.05.28
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Lietuvių kalbos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Vida Liutkevičienė
   Disertacija: Galvijų chlamidiozė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.12.03
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Sankt Peterburgo veterinarijos institutas ;

 • daktaras Agnius Liutkevičius
   Disertacija: Komponentiniu vykdomuoju modeliu pagrįstas įterptinių sistemų programinės įrangos kūrimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.02.24
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Algirdas Liutkevičius
   Disertacija: Rūgščios grietinėlės sviesto gamybos technologinio proceso intensifikacija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.12.28
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Vologdos pienininkystės institutas

 • daktaras Evaldas Liutkevičius
   Disertacija: Bacillus subtilis CGr mutantų stacionarinės augimo fazės mRNR sintezė ir charakteristika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.05.31
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biochemijos institutas

 • daktaras Gediminas Liutkevičius
   Disertacija: Paukščių hemoproteidų (Haemosporida, Haemoproteide) vystymasis pernešėjuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.02.09
   Mokslo kryptis: 05 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Mykolas Gvidonas Liutkevičius
   Disertacija: Kviečių, rugių ir miežių svarbiausieji sėklininkystės klausimai LTSR
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.06.24
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Raimundas Liutkevičius
   Disertacija: Netiesinės sistemos adaptyvusis "Fuzzy" valdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.11.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas

 • daktaras Jurgita Liutkevičiūtė
   Disertacija: Odos navikų fotodinaminė (fluorescencinė) diagnostika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.03.04
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Gineta Liutkienė
   Disertacija: Žmogaus simpatinio kamieno viršutinio kaklinio mazgo neurohistologinių ypatumų sąsajos su amžiumi ir galvos smegenų išeminiu infarktu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.02.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Regina Vanda Liutkienė
   Disertacija: Kai kurie lipidų apykaitos pakitimai, naudojant alkilinančius priešnavikinius preparatus ir B grupės vitaminus eksperimente
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.03.02
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras DANIUS Liutkus
   Disertacija: Sergančiųjų išemine galvos smegenų liga atrankos kriterijų smegenų revaskuliarizacijai patikslinimas ir veiksnių, įtakojančių ligonių pooperacinį išgyvenamumą, nustatymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.11.17
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Giedrius Liutkus
   Disertacija: Elektroninių schemų komponentų topologijos vaizdvimo trimačiuose paviršiuose algoritmų sudarymas, tyrimas ir taikymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.05.27
   Mokslo kryptis: 09 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Mečislovas Lizaitis
   Disertacija: Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo vystymo planavimo tobulinimo problemos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.11.26
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Liudas Kęstutis Lizaveras
   Disertacija: Viščiukų auginimas ir vištų laikymas ant gilaus ir keičiamo durpių kraiko Lietuvos TSR sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.21
   Mokslo kryptis: 13 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Paulius Lizdenis
   Disertacija: Intravaskulinio, transendotelinio ir ekstravaskulinio leukocitų judėjimo įvertinimas, panaudojant skaitmeninę intravitalinę mikroskopiją
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.07.01
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Heidelbergo Ruprechto Karlo universitetas

 • daktaras Diana Lodienė
   Disertacija: Procesinio požiūrio vystymas organizacijų valdyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.12.21
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Mindaugas Lodo
   Disertacija: Metmenų iš triacetatinių siūlų pratampos šlichtavime analizė ir optimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.04.14
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Aleksandras Loginovas
   Disertacija: Laivų varytuvų besisukančių detalių sandariklių ilgaamžiškumo konstrukciniai ir technologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.02.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Centrinis laivų statybos technologinis mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Vytautas Vladislovas Logminas
   Disertacija: Svarbesnių vištinių paukščių rūšių paplitimas, ekologija ir pagausinimo perspektyvos Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.05.29
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Ženeta Logminienė
   Disertacija: Su liga susijusios tiesioginės ir netiesioginės išlaidos darbingo amžiaus sergantiesiems 1 tipo cukriniu diabetu bei jų gyvenimo kokybė Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.11.19
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Pavelas Loiteris
   Disertacija: Magnetinių- spektrinių pjūvių taikymas tyriant žemės plutos giluminę sandarą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.15
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: SSRS mokslų akademijos Tolimųjų Rytų skyrius

 • daktaras Nijolė Lomanienė
   Disertacija: E. Nagel mokslo filosofijos analizė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.12.09
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Audrius Lopata
   Disertacija: Veiklos modeliu grindžiamas kompiuterizuotas funkcinių vartotojo reikalavimų specifikavimo metodas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.04
   Mokslo kryptis: 07 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Giedrius Lopata
   Disertacija: Moterų, sergančių I tipo cukriniu diabetu, kaulinio tankio pokyčiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Raimundas Lopata
   Disertacija: Lietuvos valstybingumo klausimai 1914-1918 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1994.12.02
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Egidijus Losis
   Disertacija: Procesinės prievartos priemonės baudžiamajame procese
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.06.11
   Mokslo kryptis: 01 S
   Institucija: Mykolo Romerio universitetas

 • daktaras Liudvika Lovkytė
   Disertacija: Lietuvos gydytojų pasiūlos ir poreikio prognozės iki 2015 metų
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.10.29
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kristina Ložienė
   Disertacija: Čiobrelių (Thymus) vidurūšinės įvairovės įvertinimas (morfotipų ir chemotipų stabilumas, vertingų klonų atranka)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.05
   Mokslo kryptis: 04 B
   Institucija: Botanikos institutas, Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Tadeuš Lozovski
   Disertacija: Optinės informacijos nešiklių fotoelektrinių parametrų radiotechninių matavimo metodų tyrimas ir paruošimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Tadeuš Lozovski
   Disertacija: Neardantys metodai ir įrenginiai didelės varžos sluoksnių charakterizavimui
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2002.02.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vroclovo politechnikos institutas

 • daktaras Albinas Lozuraitis
   Disertacija: Socialistinė ideologija (Jos socialinių principų metodologiniai pagrindai)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.25
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Linas Ložys
   Disertacija: Starkių (Sander lucioperca L.) ir ešerių (Perca fluviatilis L.) ekologijos ypatumai Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mariose)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.04.26
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Ekologijos institutas, Vilniaus universitetas

 • daktaras Alvidas Juozas Lubas
   Disertacija: Kai kurių guanidino darinių farmakologinės savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.04.17
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Vytautas Petras Lubauskas
   Disertacija: Materialinių vertybių apskaita AVS sąlygomis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.01.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos G. Plechanovo liaudies ūkio institutas

 • daktaras Vanda Lubianskienė
   Disertacija: Įvairių faktorių poveikis vandens bakterijų dinamikai bei jų mineralizacinei veiklai gėlavandenės ekosistemos modeliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.09.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Antanas Lubianskis
   Disertacija: Požeminių vandentiekio sistemų tyrimas ir metodai jų efektyvumui didinti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.06.16
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Talino Politechnikos institutas

 • daktaras Jūratė Lubienė
   Disertacija: Lietuvių kalbos šakniniai garsų veiksamžodžiai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2003.04.04
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas

 • daktaras Antanas Lubys
   Disertacija: Naujos technikos ekonominis efektyvumas Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.10.13
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Arvydas Lubys
   Disertacija: II klasės restrikcijos - modifikacijos sistemų Bsp 61, Cfr 91 ir Hph I genų klonavimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1997.07.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Biotechnologijos institutas, Vilniaus universitetas ir Biochemijos institutas

 • daktaras Bronislavas Lubys
   Disertacija: Fizikinių - cheminių karbamido nitrato savybių tyrimai ir taikymas gaunant azoto - fosforo trąšas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.08
   Mokslo kryptis: 05 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Elona Lubytė
   Disertacija: Šiuolaikinės dailės sistema ir jos vadyba Lietuvoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.11.22
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Jadvyga Danutė Lubytė
   Disertacija: Krasnojarsko miško/stepės dirvų azoto režimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.02.06
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Novosibirsko žemės ūkio institutas

 • daktaras Jūratė Lubytė
   Disertacija: Miokardo morfologiniai - funkciniai pakitimai esant laikinai širdies vainikinių kraujagyslių okliuzijai įvairialaikės trukmės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1981.09.18
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Valentina Lucenko
   Disertacija: Delta3-ciklohekseno eilės junginių alilinis brominimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1960.04.26
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aleksiejus Luchtanas
   Disertacija: Rytų Lietuva I tūkstantmetyje prieš m.e.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.18
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos archeologijos institutas

 • daktaras Aldona Lučinskienė
   Disertacija: Kai kurių daugiamečių gėlių introdukcija ir jų panaudojimas alpinariumuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.12.30
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andžej Lučun
   Disertacija: Plonųjų manganitų sluoksnių savybių tyrimas elektromagnetiniuose laukuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2008.09.26
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Jurgita Ludavičienė
   Disertacija: Kičo fenomenas ir jo sklaida XX a. Lietuvos dailėje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.06.22
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Albinas Lugauskas
   Disertacija: Pašarinių augalų rizosferos mikromicetai ir jų antagonistinės ypatybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.09.25
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Albinas Lugauskas
   Disertacija: Lietuvos TSR sukultūrintų dirvų mikromicetai ir jų galimybės adaptuotis prie įvairių substratų (ekologiniai ir praktiniai aspektai)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1984.11.28
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos N.Cholodno botanikos institutas

 • daktaras Aldona Lugauskienė
   Disertacija: Mielių poveikis sviesto kokybei ir mikroflorai sandėliavimo metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.06.24
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Aistė Lugovojienė
   Disertacija: Jonušo Radvilos mecenatystė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.05.23
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Kultūros ir meno institutas ir Vilniaus dailės akademija

 • habilituotas daktaras Viktoras Lujanas
   Disertacija: Radioaktyvių izotopų taikymo oro masių dinamikos tyrimuose klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.22
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Viktoras Lujanas
   Disertacija: Kosmogeniniai radionuklidai ir jų panaudojimas atmosferos procesams tirti
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1995.02.07
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Fizikos institutas

 • daktaras Galina Lujanienė
   Disertacija: Radioaktyvių nuklidų nešėjų savybės aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.15
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos institutas

 • daktaras Vidmantė Natalija Lujanienė
   Disertacija: Studentų mokslinio darbo valdymo optimizacija statybinio profilio aukštojoje mokykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.06
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Artūras Lukaševičius
   Disertacija: Aleksandro Menio požiūrio į pasaulio religijas kritinis įvertinimas deklaracijos Dominus Iesus šviesoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.01.08
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Didžiosios Britanijos Atvirajame universitete

 • daktaras Kazys Lukaševičius
   Disertacija: Verslas ir apmokestinimo tobulinimo strategija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.06.19
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Rimantas Lukaševičius
   Disertacija: Miesto parama kaimui socializmo kūrimo Lietuvoje laikotarpiu 1940-1960 m.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.29
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • daktaras Algirdas Lukauskas
   Disertacija: Darbo procesų ir darbo sąlygų higieninių tyrimų analizė Jonavos azotinių trašų gamykloje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.12.26
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Darius Lukauskas
   Disertacija: Radionuklidinės sudėties tyrimas atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų srautuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.04.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Kazimieras Lukauskas
   Disertacija: Enterofaro biologinis aktyvumas ir jo panaudojimas veršelių dispepsijų gydymui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1993.12.22
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Rimgaudas Lukauskas
   Disertacija: Optimalus lengvosios atletikos sporto rungčių suderinimas jaunųjų daugiakovininkų mokyme
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.06.28
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Tartu valstybinis universiteteas

 • daktaras Valdas Lukauskas
   Disertacija: Krovinių srautų įtaka uostų plėtrai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.05
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Saulius Lukėnas
   Disertacija: Vadovėlis "Žemės ūkio mašinos"
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1963.12.03
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laura Lukenskienė
   Disertacija: Pietvakarių Lietuvos lyrinės monofoninės dainos. Muzikinio interdialekto problema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2010.12.21
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 • daktaras Antanas Lukianas
   Disertacija: Žemės paviršiaus nuolydžio įtakos atstumas tarp drenų tyrimai Lietuvos TSR priemolio dirvožemiuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1967.10.10
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos hidromelioracijos institutas

 • daktaras Danutė Lukianienė
   Disertacija: Sausinamųjų melioracijų įtakos tyrimas metiniam ir maksimaliam Lietuvos TSR upių nuotėkiui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.02.16
   Mokslo kryptis: 06 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Gražvydas Lukinavičius
   Disertacija: Metiltransferazių katalizuojamas funkcinių grupių įvedimas specifinėse DNR sekose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.10.12
   Mokslo kryptis: 04 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Arūnas Augustinas Lukinskas
   Disertacija: Kadmio elektronusodinimo iš sulfamininių tirpalų katodinio proceso tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.27
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Chemijos ir cheminės technologijos institutas

 • daktaras Povilas Lukinskas
   Disertacija: Eksperimentiniai ir teoriniai katalizės tyrimai stipriose rūgštyse
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.12
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Pitsburgo universitetas

 • daktaras Marija Lukinskienė
   Disertacija: Spektrofotometrinis telūro jodidinio komplekso sąveikos su kai kuriais aminotrifenilmetaniniais ir ksanteniniais dažais tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.09.29
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Robertas Lukočius
   Disertacija: Dirbančio žmogaus funkcionalumo stebėsenos sistema
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.30
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Kazimiera Birutė Lukošaitienė
   Disertacija: Kai kurių N -2 - oksietil ir chloretil N - arilamino rūgščių junginių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.04.14
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Algirdas Lukošaitis
   Disertacija: Acetatinių oru supintų siūlų ir gaminių iš jų struktūros ir mechaninių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1974.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Alvidas Lukošaitis
   Disertacija: Parlamento institucionalizacijos ir teisėkūros procesas: Lietuvos atvejis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.07.02
   Mokslo kryptis: 02 S
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Angelija Lukoševičienė
   Disertacija: Silpnaregių ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos prasminės pusės formavimo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.06.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagoginės mokslų akademijos defektologijos mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Elena Natalija Lukoševičienė
   Disertacija: Tekstilės medžiagų, dubliuotų su porolonu terminiu būdu, eksploatacinių savybių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.06.29
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Nijolė Lukoševičienė
   Disertacija: Imobilizuoto pepsino, naudojamo imuninių serumų gamybai, sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1979.06.20
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Leningrado Lensovieto technologijos institutas

 • habilituotas daktaras Ona Lukoševičienė
   Disertacija: Automobilio manevro, kaip priemonės užvažiavimui ant pėsčiojo išvengti, tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.11.17
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Maskvos automobilių ir kelių institutas ;

 • habilituotas daktaras Ona Lukoševičienė
   Disertacija: Sistemos "Žmogus-automobilis-kelias-eismo aplinka" aktyvus saugumas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.11.16
   Mokslo kryptis: 03 T
   Institucija: Kijevo automobilių ir kelių institutas

 • daktaras Regina Elena Lukoševičienė
   Disertacija: Baltijos pakraščio vandenų sanitarinis higieninis įvertinimas Palangos kurorto rajone
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.03.25
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Algirdas Lukoševičius
   Disertacija: Kai kurių kriaušių veislių, auginamų Lietuvos TSR vidurio zonoje, biologinės savybės ir ūkinė vertė
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1962.06.26
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Vibropavarų su sudėtiniais pjezokeitikliais sukūrimas ir tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Parengiamojo rusų k. žodyninio kurso šešiamečiams vaikams struktūra ir turinys
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.11.27
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos mokslų akademijos rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • daktaras Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Lenkiamų armuoto keramzitbetonio elementų savybių ir ypatumų tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.11
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Lukoševičius
   Disertacija: Ultragarsių radijo matavimo prietaisų plačiajuosčių matavimo grandinių tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1976.05.07
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • habilituotas daktaras Arūnas Lukoševičius
   Disertacija: Plačiajuostės ultragarsinės diagnostikos sistemos
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1996.10.17
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Česlovas Kęstutis Lukoševičius
   Disertacija: Automobilinių detalių metalizuoto sluoksnio sukibimo su pagrindu stiprumo tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1961.06.30
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Kazimieras Lukoševičius
   Disertacija: Ritmo vedlio poslinkis šuns dešiniajame prieširdyje eksperimentuose in situ
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.06.03
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • habilituotas daktaras Leonardas Lukoševičius
   Disertacija: Energoplastiniai pakitimai kepenyse stimuliuojant reparacinius procesus širdies raumenyje eksperimentinio miokardo infarkto metu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.09.27
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Leonardas Kęstutis Lukoševičius
   Disertacija: Kryptingo įpūtimo įtaka turbulentinio srauto charakteristikoms ir šio srauto sąveika su kanalo sienelėmis
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.12.23
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Maskvos energetikos institutas

 • habilituotas daktaras Leonardas Lukoševičius
   Disertacija: Kepenų ir miokardo transliacijos aparato funkcinės ypatybės ūmios eksperimentinės miokardo išemijos metu
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1989.06.26
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Ukrainos SSR MA A.Paladino biochemijos institutas

 • daktaras Liudvikas Lukoševičius
   Disertacija: Pietryčių Baltijos vėlyvojo ledynmečio ir poledynmečio nuogulų geologija ir dugno geomorfologija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Rimvydas Antanas Lukoševičius
   Disertacija: Cilindrinių kevalų iš kompozicinės medžiagos, veikiamų ašinių apkrovų ir išorinio slėgio, svorio minimizavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.06.17
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Latvijos mokslų akademijos polimerų mechanikos institutas

 • daktaras Saulius Lukoševičius
   Disertacija: Galvos smegenų kompiuterinės tomografijos angiografijos vertė subarachnoidinės hemoragijos atveju
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.07.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Vaidas Lukoševičius
   Disertacija: Transporto priemonių rėmų stiprumo ir deformuojamumo prognozavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.08.28
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Valdas Lukoševičius
   Disertacija: Išmetamų kenksmingų medžiagų slopinimas forsuotose dujų - mazuto katilų kūryklose zoninio vandens įpurškimo būdu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.04.07
   Mokslo kryptis: 06 T
   Institucija: Talino politechnikos institutas

 • daktaras Viktoras Lukoševičius
   Disertacija: Matematinių metodų ir šiuolaikinių skaičiavimo priemonių naudojimas kai kurių rūšių geodezijos tinklams išlyginti
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.11.25
   Mokslo kryptis: 04 T
   Institucija: Maskvos geodezijos, aeronuotraukų ir kartografijos inžinierių institutas

 • daktaras Vincentas Lukoševičius
   Disertacija: Lietuvos buržuazijos socialinės bei ekonominės koncepcijos XIXa. pabaigoje ir XX a. pradžioje (1883-1914m.)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1969.04.29
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Vytautas Lukoševičius
   Disertacija: Darbo drausmės vaidmens didėjimas užtikrinant visuomeninės gamybos efektyvumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1986.06.05
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Visuomenės mokslų akademija prie TSKP CK

 • habilituotas daktaras Aldona Lukoševičiūtė
   Disertacija: Kai kurie šiuolaikinės paūminio sepsio endokardito klinikos ypatumai ir jo gydymo antibiotikais rezultatai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1964.02.29
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • habilituotas daktaras Aldona Lukoševičiūtė
   Disertacija: Kai kurių širdies ritmo sutrikimų gydymas impulsine srove
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1968.06.22
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Kauno medicinos institutas

 • daktaras Janina Lukoševičiūtė
   Disertacija: Lietuvos kaimo gyventojų reprodukcijos socialiniai demografiniai ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1982.03.18
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • daktaras Kristina Lukoševičiūtė
   Disertacija: Filtracijos efektyvumo ir progesterono, estradiolio, heparino poveikio bulių spermatozoidų kokybiniams rodikliams, įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.09.20
   Mokslo kryptis: 12 B
   Institucija: Lietuvos veterinarijos akademija

 • daktaras Algirdas Lukošiūnas
   Disertacija: Apatinio žandikaulio trauminio osteomielito rizikos veiksnių objektyvizavimas bei chirurginio gydymo ypatumai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.21
   Mokslo kryptis: 08 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Kęstutis Lukošiūnas
   Disertacija: Dirvos purenimo vertikaliais rotoriais tyrimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2000.06.29
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas

 • daktaras Marius Aleksas Lukošiūnas
   Disertacija: Objektyvumo problema JAV visuomenės informavimo priemonių teorijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.12.20
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Maskvos valstybinis universitetas

 • daktaras Elena Aldona Lukošiūnienė
   Disertacija: Mėšlo laikymo ir naudojimo būdai Lietuvos TSR lengvo priemolio dirvose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1973.12.11
   Mokslo kryptis: 06 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Laimutė Lukošiūnienė
   Disertacija: Pradinių klasių mokinių kalbinio etiketo ugdymas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.11.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: Šiaulių universitetas

 • daktaras Andrius Lukošius
   Disertacija: Matavimų rezultatų patikimumas tiriant statybinių medžiagų degumą
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.11.25
   Mokslo kryptis: 10 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Audronis Lukošius
   Disertacija: Antivirusinių - pirono darinių akių lašų vaistinių formų sukūrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1998.01.23
   Mokslo kryptis: 09 B
   Institucija: Kauno medicinos akademija

 • daktaras Juozas Lukošius
   Disertacija: Miškotvarka ir ekonominis Lietuvos miško žemių įvertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1975.04.22
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio akademija

 • daktaras Kęstutis Lukošius
   Disertacija: Naujas vienpusio konstrukcijų kaitinimo metodas ir jo taikymas prognozuojant atitvarinių konstrukcijų atsparumą ugniai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.13
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Ieva Lukošiūtė
   Disertacija: Žmogaus motorinės sistemos adaptacija prie hipertermijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.11.16
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Lietuvos kūno kultūros akademija

 • daktaras Stasė Irena Lukošiūtė
   Disertacija: Nuplėšiamos metilolpoliamidinės dangos ir jų savybės
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2006.06.13
   Mokslo kryptis: 08 T
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Daiva Lukšaitė
   Disertacija: Dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: Lietuvos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sektoriaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.12.20
   Mokslo kryptis: 06 H
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Ingė Lukšaitė
   Disertacija: Lietuvių kalbos plitimas Lietuvos reformaciniame judėjime 17 a.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1971.09.27
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Istorijos institutas

 • habilituotas daktaras Ingė Lukšaitė
   Disertacija: Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje XVI a. Trečias dešimtmetis - XVII a. Pirmas dešimtmetis
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.19
   Mokslo kryptis: 05 H
   Institucija: Lietuvos istorijos institutas

 • daktaras Aloyza Lukšienė
   Disertacija: Bendras EDTA ir Etilenimino poveikis Vicia faba L.chromosomoms ir metalų jonų reikšmė chromosomų centrinių fragmentų susijungimams
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1972.06.27
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Benedikta Lukšienė
   Disertacija: Pb, Bi, Po pasiskirstymas pažemio oro aerozoliuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.12.24
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Leningrado A.Ždanovo valstybinis universitetas

 • daktaras Dalia Lukšienė
   Disertacija: Žuvų dauginimosi sistemos ypatumai Lietuvos ŠE vandens talpykloje aušintuve
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1984.03.07
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: SSRS MA A.Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institutas

 • daktaras Dalia Lukšienė
   Disertacija: Skilveliniai ritmo sutrikimai esant ūmiam ir poūmiam miokardo infarktui komplikuotam kairio skilvelio nepakankamumui
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1987.03.24
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Minsko valstybinis medicinos institutas

 • daktaras Dalia Lukšienė
   Disertacija: Mitybos įįtaka pagyvenusių žmonių bendrojo cholesterolio, trigliceridų, DTL cholesterolio ir vitamino E koncentracijoms kraujo serume
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2002.06.18
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • habilituotas daktaras Živilė Lukšienė
   Disertacija: Struktūrinės - funkcinės elektronų pernešimo Rhodopseudomonas sphaeroides reakcinio centro chinoninių akceptorių sistemoje charakteristikos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1985.12.11
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

 • habilituotas daktaras Živilė Lukšienė
   Disertacija: Nauji fotosensibilizacijos efektyvinimo keliai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2003.04.09
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Nijolė Rita Lukšytė
   Disertacija: Vardažodinio predikato su neveikiamuoju dalyviu sisteminė lyginamoji analizė lietuvių ir prancūzų kalbose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1992.05.29
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas

 • daktaras Vladislava Lukšytė
   Disertacija: Juosta traukiančio mechanizmo su dujine trauka dinamika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1978.04.21
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Kauno politechnikos institutas

 • daktaras Bronislava Luneckaitė
   Disertacija: Salmoneliozių epidemiologija ir klinika Lietuvos Respublikoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1966.06.28
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Žydrūnė Luneckaitė
   Disertacija: Onkologinių ligonių gyvenimo kokybės sąsajos su socialiniais - psichologiniais veiksniais ir paliatyviąja priežiūra
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2009.09.11
   Mokslo kryptis: 10 B
   Institucija: Kauno medicinos universitetas

 • daktaras Algirdas Luneckas
   Disertacija: Kobalto ir vario hidroksidų bei kai kurių jų mišinių aktingumo kalcio hipochlorito skilimo reakcijos klausimu
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1958.06.10
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Balys Luneckas
   Disertacija: Teorinės mokslinio socialinės pažangos aiškinimo prielaidos iki marksistinėje filosofijoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1977.10.11
   Mokslo kryptis: 01 H
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Andrej Lunev
   Disertacija: Optoelektroninių analoginių - skaitmeninių keitiklių modeliavimas, analizė ir projektavimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.27
   Mokslo kryptis: 01 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Lunevičius
   Disertacija: Kraujuojančių skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų chirurginio gydymo taktika
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1996.03.07
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Raimundas Lunevičius
   Disertacija: Ūminis kraujavimas iš viršutės virškinamojo trakto dalies: epidemiologiniai, eksperimentiniai, klinikiniai ir histologiniai tyrimai
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 2000.12.21
   Mokslo kryptis: 07 B
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • daktaras Sigitas Lunkevičius
   Disertacija: daugiakriterinis kaimo statinių investicinių projektų efektyvumo vertinimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.12.19
   Mokslo kryptis: 02 T
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Irena Luobikienė
   Disertacija: Jaunimo vartotojiškų orientacijų kaita (1983-1993 m. jaunimo longitiudinis tyrimas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1995.12.08
   Mokslo kryptis: 05 S
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Audronė Lupeikienė
   Disertacija: Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1999.12.28
   Mokslo kryptis: 03 S
   Institucija: Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 • daktaras Kęstutis Lupeikis
   Disertacija: Minimalistinė forma šiuolaikinėje architektūroje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2004.02.26
   Mokslo kryptis: 03 H
   Institucija: Vilniaus dailės akademija

 • daktaras Zenonas Lupeikis
   Disertacija: Antros eilės diferencialinių lygčių kvazitiesinių sistemų geometrijos kai kurie klausimai
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1970.06.05
   Mokslo kryptis: 01 P
   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

 • daktaras Jelena Lužanovskaja
   Disertacija: Lyrikos nagrinėjimas paskaitų cikle "Grožinio teksto lingvistinė analizė" nacionalinėje (lietuvių) aplinkoje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1980.01.11
   Mokslo kryptis: 07 S
   Institucija: SSRS pedagogikos MA rusų kalbos dėstymo nacionalinėje mokykloje mokslo tyrimų institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Lužanovskij
   Disertacija: N. S. Leskovo Liaudies apsakymai (1870-1880)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1968.04.25
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Leningrado valstybinis pedagoginis institutas

 • habilituotas daktaras Albertas Lužanovskij
   Disertacija: 1820 - 1850 m. apsakymas rusų literatūroje (žanro formavimasis)
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1991.05.06
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: Maskvos pedagoginis universitetas

 • daktaras Michailas Lyakas
   Disertacija: Greitaveikių tunelinių sandūrų ant Ge ir GaAs pagrindo išdirbimas ir ištyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1991.03.15
   Mokslo kryptis: 02 P
   Institucija: Vilniaus universitetas

 • habilituotas daktaras Zigmas Lydeka
   Disertacija: Darbo išteklių paskirstymo socialinės ekonominės problemos ir jo tobulinimas išvystyto socializmo sąlygomis (regioninis aspektas)
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1983.11.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Leningrado A. Ždanovo valstybinis i-tas

 • habilituotas daktaras Zigmas Lydeka
   Disertacija: Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas
   Mokslo laipsnis: habilituotas daktaras
   Gynimo data: 1999.09.10
   Mokslo kryptis: 04 S
   Institucija: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos univeersitetas

 • daktaras Ramūnas Lygaitis
   Disertacija: Skylinių ir elektroninių organinių puslaidininkių sintezė ir savybės.
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2007.02.28
   Mokslo kryptis: 03 P
   Institucija: Kauno technologijos universitetas

 • daktaras Danius Lygis
   Disertacija: Struktūrinių-funkcinių ryšių pokyčiai miško salų ekosistemose, esančiose agrolandšafte, kompleksinės melioracijos poveikyje
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1990.05.12
   Mokslo kryptis: 01 B
   Institucija: Botanikos institutas

 • daktaras Vaidotas Lygis
   Disertacija: Grybiniai medžių šaknų pakenkimai šiaurės - vidutinės klimato zonos miškuose: biologija, kontrolė ir susijusių grybų bendrijos
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.03
   Mokslo kryptis: 14 B
   Institucija: Švedijos agrarinių mokslų universitetas

 • daktaras Jūratė Lynikienė
   Disertacija: Pušynų paklotės nariuotakojų gausa ir rūšių įvairovė naudojant insekticidus pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea Schiff.) pažeistuose medynuose
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2005.02.04
   Mokslo kryptis: 03 B
   Institucija: Vytauto Didžiojo universitetas

 • daktaras Stefa Lynikienė
   Disertacija: Daržovių sėklų rūšiavimo proceso vainikinio išlydžio elektriniame lauke tyrimas
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 2001.01.26
   Mokslo kryptis: 09 T
   Institucija: Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institutas ,Lietuvos žemės ūkio universitetas

 • daktaras Aleksandras Lysovas
   Disertacija: L.Leonovo ankstyvoji kūryba. Kultūros koncepcija
   Mokslo laipsnis: daktaras
   Gynimo data: 1988.12.19
   Mokslo kryptis: 04 H
   Institucija: SSSR mokslų akademijos rusų literatūros institutas (Puškino namai)
 • Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“