UNIVERSITETŲ MOKSLO INSTITUTAI

metai

 

H

S

F

B

T

Tyrėjų etatai

9,00

1,00

56,00

513,20

142,10

  Mokslininkų etatai

7,00

0,25

54,50

315,05

107,05

Mokslo produkcija (vienetai)

20

1

117

654

215

  Monografijos

0

1

0

7

10

  ISI straipsniai

0

0

54

135

28

Tarptautiniai projektai (vienetai)

1

1

17

69

13

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

0

0

0

52

45

Moksliniai užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų (vienetai)

1

0

0

57

30

 

Universiteto mokslo institutas yra mokslinių tyrimų įstaiga, pagal sutartis su universitetu suteikianti mokslinę bazę universiteto studentų studijoms ir mokslininkams rengti doktorantūroje, taip pat dėstytojų mokslinei kvalifikacijai kelti. Universitetų mokslo institutai steigiami tarptautinio lygio atskirų mokslo krypčių ar šakų moksliniams tyrimams atlikti. Universiteto mokslo institutas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Aukštojo mokslo įstatymu ir kitais teisės aktais.

KMU Biomedicininių tyrimų institutas

KMU Endokrinologijos institutas

KMU Kardiologijos institutas

KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

KTU Architektūros ir statybos institutas

KTU Fizikinės elektronikos institutas

KTU Maisto institutas

LVA Gyvulininkystės institutas

LVA Veterinarijos institutas

LŽŪU Vandens ūkio institutas

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas

MRU Teismo medicinos institutas

VGTU Termoizoliacijos institutas

VU Ekologijos institutas

VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

VU Imunologijos institutas

VU Onkologijos institutas

VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

           

Informacija parengta remiantis mokslo ir studijų institucijų pateiktomis ataskaitomis „Mokslo ir studijų institucijų mokslinė ir su ja susijusi kita veikla“